Jesteś tutaj:

Kategoria: Władza

The latest news from the Joomla! Team

Więcej o Sekretarz

Sekretarz Powiatu Kazimierskiego

mgr inż. Marek Krupa

 alt

 

tel. (041) 35 02 326

 

Sekretarz odpowiada przed starostą w szczególności za prawidłową organizację pracy starostwa, porządek i dyscyplinę pracy, właściwe i terminowe załatwianie spraw, przestrzeganie przepisów prawa, efektywną kontrolę wewnętrzną.

 Skarbnik Powiatu

mgr inż. Zbigniew Cichoń

 

 Skarbnik – pełniący funkcję Naczelnika Wydziału Finansowo – Budżetowego

 

 1.      Skarbnik powiatu niezależnie od obowiązków, które spełnia jako naczelnik wydziału odpowiedzialny jest bezpośrednio za zapewnienie właściwej realizacji zadań wynikających  z przepisów szczególnych, w tym:

 Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.

1)    wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

2)    nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.

3)    zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.

4)    kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do wykonywania kontrasygnaty.

5)     sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa.

6)     organizowanie kontroli przestrzegania procedur określonych w ustawie o finansach publicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

7)     prowadzenie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących   operacji gospodarczych i finansowych.

8)     przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem  przez wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

9)     koordynacja kontroli finansowych, a także nadzór nad prawidłowością  jej przeprowadzenia.

10) ustalenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności dla Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Powiatu Kazimierskiego

kadencja 2014 – 2018

 

 

 

Radni Powiatu Kazimierskiego

  

Augustyn Marek Piotr
Bondaś Teresa
Bucki Michał
Gruszka Marian Jan
Jakubas Zbigniew Dariusz
Klimek Krzysztof
Kuliś Andrzej Marek
Miszczyk Jarosław
Nocoń Andrzej Mirosław
Nowak Jan
Olejarski Marek
Szczerba Michał Kazimierz
Wicher Krystyna
Wiertek Włodzimierz Ludwik
Włosowicz Jerzy Zygmunt


 

 

 

 

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

Kadencja 2014 – 2018

 

Jan Nowak – Starosta

Michał Bucki – Wicestarosta

Zbigniew Jakubas – Urzędujący Członek Zarządu

Krystyna Wicher

Michał Szczerba


Do góry