Jesteś tutaj:

Kategoria: wiadomosci

Zimowisko w Zakopanem 6-12 luty 2011r.
Podziękowania dla
Pana Sławomira Broniarza Prezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego za sponsorowanie wyjazdu na zimowisko grupie wychowanków

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Cudzynowicach


20 – lecie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

 

W dniu 26 stycznia o godzinie 12.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 20 – lecia działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. W uroczystości wzięli udział Starosta powiatu kazimierskiego – Jan Nowak oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Kazimierzy Wielkiej – Edward Kulpa.  

Spotkanie to stało się okazją do uczczenia kilku ważnych wydarzeń  m.in.: 20 – tej rocznicy utworzenia publicznych służb zatrudnienia oraz 10 – tej rocznicy włączenia wojewódzkich urzędów pracy w struktury samorządów województwa,

a powiatowych urzędów pracy w skład powiatowej administracji zespolonej.

Uroczystość została poprzedzona spotkaniem z Czesławą Ostrowską, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Ireneuszem Piętakiewiczem, dyrektorem Departamentu Funduszy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W uroczystości uczestniczyli także m.in.: Marek Gos – przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, marszałek województwa – Adam Jarubas oraz  wicemarszałek – Grzegorz Świercz.

Podczas zebrania mówiono na temat priorytetów polityki państwa w dziedzinie rynku pracy    w roku 2011, zadań dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Ponidzia

 

W poniedziałek w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej odbyły się uroczystości związane z przyznaniem stypendiów. Przybyło na nie 22 stypendystów z powiatów: kazimierskiego, buskiego i pińczowskiego. Będą oni przez cały rok otrzymywać stypendia premiera. Na galę przyjechała świętokrzyska kurator oświaty Małgorzata Muzoł. Wojewodę reprezentowała w Maria Szydłowska, dyrektor generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecni byli też liderzy samorządów powiatowych. Stypendium premiera w powiecie kazimierskim otrzymali: Justyna Gołdyn (Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej), Julita Gola i Mateusz Tuleta (Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie), Aneta Gołębiowska i Sylwia Nowak (Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach), Józef Zbojak (Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu), Jarosław Maj (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej).

Więcej o Podniesienie jakości usług edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu Kazimierskiego – modernizacja ZSZ w Skalbmierzu oraz wyposażenie laboratorium i pracowni komputerowej

alt

 

W dniu 9 lipca 2010 roku została zawarta z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowa na realizację o wartości 399.999,88zł  Projektu pn. ,,Podniesienie jakości usług edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu Kazimierskiego – modernizacja ZSZ w Skalbmierzu oraz wyposażenie laboratorium i pracowni komputerowej” współfinansowanego w 60% w kwocie 239.999,93zł przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

Działanie 5.2 – Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych.

W dniu 17 grudnia 2010 roku została zakończona realizacja Projektu, który poprawia standardy kształcenia zawodowego i bazę dydaktyczną poprzez remont i doposażenie warsztatów szkolnych i sal lekcyjnych służących w kształceniu w zawodach związanych z mechaniką samochodową, również w ramach jego realizacji została otwarta nowa pracownia komputerowa. Uzupełnieniem tych działań jest poprawa bazy kształcenia w zakresie wychowania fizycznego poprzez remont obiektu sali gimnastycznej.

W ramach projektu wykonano następujące działania:

Zostały wymienione pozostałe okna w budynku szkoły, budynku warsztatów szkolnych oraz kilka okien w dawnym budynku internatu, gdzie obecnie znajdują się klasopracownie lekcyjne. Poprzez realizację tego projektu prawiły się znacznie warunki nauki.
Urządzono nową pracownię komputerową w sprzęt komputerowy na 15 stanowisk i tablicę multimedialną, urządzenie wielofunkcyjne do pracowni komputerowej. Uczniowie chętnie korzystają z nowoczesnego sprzętu komputerowego i tablicy interaktywnej, nie tylko na zajęciach technologii informacyjnej, ale również na innych m.in. j. polskiego, elektrotechniki, fizyki, prd.

Wyremontowano salę gimnastyczną, położono nowy parkiet, zainstalowano nowe oświetlenie, pomalowano ściany a także wyposażono w nowe tablice ze szkła akrylowego i kosze uchylne ze siłownikami do koszykówki, materace ochronne na ściany. Doposażono siłownię szkolną w atlas wielofunkcyjny czteroosobowy z trzema stosami. Całkowicie od podstaw powstała nowoczesna pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej wyposażona w stoły uczniowskie z miernikami oraz zakupiono wiele urządzeń elektronicznych, które podniosą jakość kształcenia przyszłych mechaników. W warsztatach szkolnych doposażono pracownię samochodową w specjalistyczny wózek narzędziowy, który wzbogacił bazę dydaktyczną w nowoczesne przyrządy i narzędzia.

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

28 stycznia o 21:30 w hali sportowej w Kazimierzy Wielkiej zostanie rozegrany Nocny Maraton Tenisa Stołowego. To pierwszy taki turniej w regionie świętokrzyskim. W imprezie, zgodnie z regulaminem, mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. Kobiety będą rywalizować w kategorii open, a mężczyźni – w pięciu kategoriach wiekowych: od osiemnastolatków do seniorów. Głównym celem projektu jest popularyzacja tenisa stołowego. Turniej organizowany jest głównie z myślą o amatorach „ping-ponga”, ale rozgrywki uświetni obecność (i być może udział) naszych gwiazd – byłych zawodniczek Rafaello. W nocnym maratonie swój udział potwierdziła Paulina Narkiewicz – wielokrotna mistrzyni i reprezentantka kraju, grająca obecnie w lidze austriackiej. Stefan Marzec, prezes KOS ma nadzieję, że z maratonem nie będą kolidować trwające w styczniu rozgrywki ligowe i do Pauliny dołączą czołowe tenisistki z drużyny Rafaello, takie jak Antonina Szymańska oraz Chinki Wang Qian i Li Liu.

Niedługo po tenisie, 19 i 20 lutego Kazimierza Wielka organizuje 24-godzinny Maraton Pływacki. Zawodnicy pływać będą przez całą dobę, na krytym basenie Wodny Raj. Z okazji małego jubileuszu kazimierzanie szykują się do pobicia piętego Guinessa i chcą przekroczyć „magiczną” barierę 1000 kilometrów. 

Więcej na stronie Kazimierskiego Ośrodka Sportowego www.kazimierzakos.pl

Więcej o stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Ponidzia

 

W poniedziałek w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej odbyły się uroczystości związane z przyznaniem stypendiów. Przybyło na nie 22 stypendystów z powiatów: kazimierskiego, buskiego i pińczowskiego. Będą oni przez cały rok otrzymywać stypendia premiera. Na galę przyjechała świętokrzyska kurator oświaty Małgorzata Muzoł. Wojewodę reprezentowała w Maria Szydłowska, dyrektor generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecni byli też liderzy samorządów powiatowych. Stypendium premiera w powiecie kazimierskim otrzymali: Justyna Gołdyn (Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej), Julita Gola i Mateusz Tuleta (Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie), Aneta Gołębiowska i Sylwia Nowak (Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach), Józef Zbojak (Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu), Jarosław Maj (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej).

 

 

 alt

 

więcej…

Więcej o 19 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

19. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany w Kazimierskim Ośrodku Kultury WOŚP w powiecie kazimierskim.

 

alt

 

19. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany w Kazimierskim Ośrodku Kultury otwarty został przez 100-osobową grupę przedszkolaków, która pobiła orkiestrowy rekord, gdyż tak licznej grupy wykonawców na Ponidziu jeszcze nie było!

 „Tęczowe nutki” wręcz kipiały radością i uśmiechem. Na scenie szalały dwa diabły z widłami, była galeria bajkowych bohaterów. A w finale pojawił się orkiestrowy Święty Mikołaj! Popisy przedszkolaków nagrodzone zostały gromkimi brawami przez publiczność, która po brzegi wypełniła salę widowiskową.

W programie artystycznym oglądaliśmy też prezentacje zespołów szkolnych, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz młodych artystów z Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Nie zabrakło także corocznej „aukcji z serduszkiem”.

W roli prowadzącego wystąpił dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Aleksander Zwolański, któremu towarzyszyła Zuzia Kletschka, a później zastąpił ją Rafał Gorczyca.

 Pierwszy „pod młotek” poszedł drewniany aniołek, a kupiła go Anna Macuga-Kawka. Dobry przykład dał burmistrz Waldemar Trzaska, który wielkiego misia z pluszu kupił za 350 złotych, a chwilę potem przekazał ponownie na aukcję. Z tej okazji skorzystał Oskar Wołowski. Największy kazimierski fan Wielkiej Orkiestry, kupił go w drugim podejściu za 250 złotych. To jeden z najcenniejszych eksponatów w bogatej domowej kolekcji trzynastolatka. Ale Orkiestra Gorących Serc to także wolontariusze. W Kazimierzy ich liczba wynosiła 84 osoby. Większość stanowili gimnazjaliści, choć świetnie radzili sobie też uczniowie podstawówki z kazimierskiej „jedynki”. Paulina i Klaudia – szóstoklasistki, zdradziły patent na pełną puszkę – Najważniejsze, to podchodzić do ludzi na luzie, z uśmiechem – stwierdziły zgodnie. Kazimierza tradycyjnie gra najdłużej na Ponidziu – w tym roku aż do 26 stycznia! Wstępne obliczenia wykazały, że do tej pory powiatowi udało się uzbierać ponad 31 tysięcy złotych, bijąc tym samym ubiegłoroczny rekord!

Do góry