Dotacje na założenie firmy

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielce zaprasza osoby pozostające bez pracy, które ukończyły 30 rok życia oraz są zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, do udziału w projekcie „Akademia biznesu”.

Projekt jest skierowany do osób, które należą do jednej z poniższych grup:

· Kobiety,
· Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,
· Osoby długotrwale bezrobotne,
· Osoby powyżej 50 roku życia,
· Osoby niepełnosprawne,
· Mieszkańcy obszarów wiejskich,
· Osoby będące na KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:
– Osoby niepełnosprawne,
– Osoby odchodzące z rolnictwa (zarejestrowane w urzędzie pracy, pozostające na KRUS),
– Mieszkańców obszarów wiejskich.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uzyskają pomoc szkoleniową i doradczą na etapie tworzenia biznes planu oraz będą miały możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości 23 300 zł na założenie działalności gospodarczej oraz 12 -miesięcznego wsparcia pomostowego w kwocie 12 000 zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie 03.10-10.11.2016 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.biznes.sir.com.pl i/lub w Biurze projektu:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce tel.: 41 361 04 92, 41 386 66 27.

>>Więcej

Z poważaniem
Anna Młyńczak
Kierownik Projektu „Akademia biznesu”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *