Starostwo Powiatowe

Sesja Rady Powiatu Kazimierskiego 28 marca 2017 r.

srp 23.03.17r

We wtorek, 28 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. W pierwszej części radni wysłuchali informacji n/t stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa sanitarnego oraz sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Głównym tematem sesji było przyjęcie Planu działań na rzecz rozwoju Powiatu Kazimierskiego, związanego z planowaną wspólnie z Gminą Kazimierza Wielka inwestycją budowy basenu mineralnego, na terenie należącym do istniejącej krytej pływalni „Wodny Raj”.

Inwestycja ma być dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i obowiązkiem inwestora było dołączenie do wniosku o dofinansowanie, Planu działań zatwierdzonego na sesji Rady Powiatu w terminie do 30 marca br.

Na początku głos zabrał Starosta Kazimierski Jan Nowak, który obszernie wyjaśnił procedurę realizacji dofinansowania i obowiązki Powiatu w tym zakresie. Przypomniał, że Powiat powołał zespół kierowany przez Wicestarostę Michała Buckiego i członka Zarządu Zbigniewa Jakubasa, który to zespół od pół roku pracował nad opracowaniem sposobu wykorzystania miejscowego bogactwa - wód termalnych i siarczkowych, jeszcze przed uzyskaniem przez Kazimierzę Wielką statusu gminy uzdrowiskowej. Planowana inwestycja - basen mineralny odkryty - wpłynie na wzrost potencjału ekonomicznego regionu i poprawę bytu mieszkańców.

Bogactwem powiatu kazimierskiego są przede wszystkim gleby, w 80 % klasy I i II co jest gwarancją wysokiej wydajności upraw. Coraz większy stopień mechanizacji w rolnictwie sprawia jednak, że spada ilość miejsc pracy w tej branży, trzeba więc szukać alternatywnych rozwiązań. Wysoka bonitacja gleb nie pozwala na rozwój przemysłu, zaś odkryte złoża wód dają możliwość powstania uzdrowiska, co jest oczywiście procesem długotrwałym, zależnym w olbrzymiej mierze od potencjalnych inwestorów prywatnych. Doszliśmy więc do wniosku - powiedział Starosta - by zanim wejdą inwestorzy, wykorzystać wody poprzez rozbudowę istniejącego basenu o dodatkową nieckę basenową z leczniczą wodą termalną. Koszt inwestycji, na którą składa się rurociąg z odwiertu Cudzynowice do krytej pływalni, budowa niecki o wymiarach 18x10 m z obiektami towarzyszącymi, budowa kotłowni wykorzystującej termalne właściwości wód oraz wykonanie odwiertu do wtłaczania wody już wykorzystanej, winna zamknąć się kwotą rzędu 10 - 12 mln zł.

Rozmowy z Gminą w sprawie wspólnej realizacji projektu zakończyły się sukcesem - Rada podjęła stosowną uchwałę na sesji w dniu 20 marca br., deklarując wkład własny w wysokości  500 tys. zł w roku 2018 i 500 tys. zł w roku 2019.

Starosta Jan Nowak zwrócił uwagę na zauważalny spadek dochodów z istniejącego basenu, m. in. na skutek powstania podobnych obiektów w pobliżu Kazimierzy Wielkiej. Basen mineralny znacznie poprawi kondycję finansową krytej pływalni nawet przy niepełnym wykorzystaniu jego możliwości, przy czym stanowił będzie promocję miasta i powiatu kazimierskiego, także dla przyszłych inwestorów. 

Następnie Wicestarosta Michał Bucki przedstawił radnym wizualizację przyszłego basenu i przytoczył więcej szczegółów projektu podkreślając, że projekt jeszcze nie jest zamknięty i można będzie go uzupełniać, rozwijać i zmieniać w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Lokalizacja nowego basenu obok istniejącej krytej pływalni jest jak najbardziej uzasadniona, pozwoli bowiem wykorzystać całą infrastrukturę utworzoną przy budowie pływalni. Pozwoli też wykorzystać potencjał ludzki - fachową kadrę, która przy spadającym zainteresowaniu korzystaniem z pływalni nie jest w pełni zagospodarowana. Zaprezentował schemat całej inwestycji - od rurociągu, poprzez odbiór ciepła na potrzeby grzewcze, kąpiele mineralne - po wtłoczenie wykorzystanej wody do odwiertu chłonnego.

Projekt przewiduje ogrzanie wodami termalnymi również pobliskich obiektów.

Zlikwidowane zostaną słoneczne panele grzewcze, które wspomagały ogrzewanie basenu w okresie letnim. Właśnie w ich miejscu powstanie planowana niecka basenu mineralnego o wymiarach 18x10 mb. Przebudowana będzie droga pożarowa, która zostanie uproszczona z zachowaniem jej funkcji, dzięki czemu uzyska się teren pod budynek z grotą solną, prysznicami, pomieszczeniem ratowników i barem. Dla większego komfortu i zapewnienia intymności osób korzystających z kąpieli mineralnych, planowana jest budowa ogrodzenia - palisady o wys. 2 m., utrzymanej - podobnie jak budynek - w stylu nawiązującym do odkrytych w pobliżu megalitów sprzed kilku tysięcy lat.

Wzdłuż ulicy Kościuszki wygospodarowane będzie miejsce na parking dla 50 samochodów (obecnie jest ok. 15).

Jest bardzo prawdopodobne, że pierwsze kąpiele będą realne pod koniec 2019 roku.

Dodać należy, że planowany całoroczny, odkryty basen z kąpielami mineralnymi będzie pierwszym obiektem tego typu w Polsce - obecnie w celu zażywania kąpieli zimowych trzeba jechać za granicę.

Wielkość kotłowni, która powstanie dla wykorzystania energii z wnętrza Ziemi na zasadzie pompy ciepła, zależna będzie od kubatury obiektów przewidzianych do ogrzania.

Po krótkiej dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn poddał Plan działań pod głosowanie. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

   

Napisany w 24/11/2017, 07:01 przez admin2
kolejna-sesja-rady-powiatu-kazimierskiegoW środę 22 listopada, w budynku dawnej bursy odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Marek Augustyn. W...
Napisany w 12/10/2017, 07:33 przez admin2
nasi-na-festiwalu-paragedonW słoneczną sobotę 30 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbył się Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych...
Napisany w 26/07/2017, 06:19 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-policji Święto Policji odbywa się 24 lipca i zostało ustanowiono w 1995 roku, po reformie Policji. Święto przypada w rocznicę powołania Policji Państwowej w...
Napisany w 20/07/2017, 07:37 przez admin2
podpisanie-umowy-na-projekt-i-budowe-obwodnicy  W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o wykonanie projektu i...
Napisany w 12/07/2017, 11:25 przez admin2
konie-z-szesciu-wojewodztw-w-opatowcuKonie z sześciu województw w Opatowcu   Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu rozpoczął się 8 lipca. Swoje wierzchowce w...
Napisany w 04/07/2017, 10:50 przez admin
sukces-druhow-z-droejowic-i-sonowic-oraz-pa-z-gabutowa Sukces druhów z Drożejowic i Słonowic oraz pań z Gabułtowa  W niedzielę, 2 lipca na stadionie Sparty odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo...
Napisany w 30/06/2017, 11:42 przez admin
zapraszamy-na-xviii-witokrzyski-modzieowy-championat-koni-maopolskich Zapraszamy na XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich  
Napisany w 30/06/2017, 11:37 przez admin
2017-06-30-11-37-45Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Moja firma mój sukces" W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzić będziemy nabór...
Napisany w 29/06/2017, 05:55 przez admin
2017-06-23-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakoczenie-roku-szkolnego-2016172017-06-23: LO w Kazimierzy Wielkiej - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 w Liceum...
Napisany w 27/06/2017, 11:41 przez admin
turnusy-i-terminy-szkolenia-w-ramach-suby-przygotowawczej-na-rok-2017Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2017 Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017r. realizowane...
Napisany w 26/06/2017, 12:28 przez admin
spotkanie-integracyjne-w-dps-w-bejscachSpotkanie integracyjne w DPS w Bejscach W dniu 21 czerwca 2017roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane...
Napisany w 21/06/2017, 12:37 przez admin2
2017-06-21-12-52-07Igrzyska odbyły się w niedzielę, 11 czerwca na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Głównym zadaniem igrzysk LZS jest popularyzacja...
Napisany w 20/06/2017, 10:02 przez admin2
uroczysto-nadania-imienia-majora-ludwika-zwolaskiegoUroczystość nadania imienia majora Ludwika Zwolańskiego Na kazimierskim rynku w niedzielę,18 czerwca odbyła się uroczystość nadania 2. kompanii...
Napisany w 12/06/2017, 06:12 przez admin2
800-lat-skalbmierza800 lat Skalbmierza W niedzielę 11 czerwca zakończyły się uroczystości związane z 800. rocznicą pierwszej wzmianki o Skalbmierzu oraz 675-lecia praw...
Napisany w 09/06/2017, 08:41 przez admin2
xi-powiatowe-zawody-pywackie-z-okazji-dnia-dzieckaJuż po raz jedenasty świętowaliśmy Dzień Dziecka na kazimierskim basenie. Frekwencja dopisała. Udział wzięło prawie 100 uczniów począwszy od klasy „0”...
Napisany w 09/06/2017, 08:15 przez admin2
rozmawiali-o-bezpieczestwie-w-powiecie-kazimierskimRozmawiali o bezpieczeństwie w powiecie kazimierskim.  O bezpieczeństwie na terenie powiatu kazimierskiego, o wypadkach i przestępstwach, rozmawiano w...
Napisany w 05/06/2017, 00:00 przez admin
o-g-o-s-z-e-n-i-e-starosty-kazimierskiego O G Ł O S Z E N I E STAROSTY KAZIMIERSKIEGO Na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów...
Napisany w 08/05/2017, 12:25 przez admin2
2017-05-08-12-27-20Jubileusz z ... samochodem w OSP Gabułtów W niedzielę, 7 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Gabułtowie świętowała swe 70-lecie. Splendoru uroczystości...
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline