Starostwo Powiatowe

Posiedzenie Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP RP

 

Posiedzenie ZOP ZOSP RP W dniu 15 kwietnia 2011 roku w Sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Obrady Zarządu prowadził Prezes ZOSP RP druh Jan Nowak – Starosta Kazimierski. W toku obrad informację                   o zdarzeniach na obszarze powiatu kazimierskiego w roku 2010 przedstawił Z-ca Komendanta Powiatowego PSP st.kpt. Paweł Cabala. Z przedstawionej informacji wynika, że w roku 2010 powstało ogółem 1144 zdarzeń w tym:

• pożary - 130

• miejscowe zagrożenia – 1005

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost ilości zdarzeń o ponad 110 %. Szczególnie trudnymi miesiącami były: maj -235 zdarzeń, czerwiec – 247, wrzesień – 175. Powódź, lokalne zalania i podtopienia spowodowały olbrzymie straty oraz generowały bardzo dużą ilość działań interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Następnie omówiono działalność programową związku w roku bieżącym. Przyjęto ogólne założenia programowo - organizacyjne kampanii sprawozdawczo-wyborczej w OSP i oddziałach związku. Przedstawiono stan realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez gminy w odniesieniu do ochotniczych straży pożarnych oraz omówiono program uroczystości strażackich na rok 2011 i zagadnienia budżetowe Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Na zakończenie obrad członkowie Zarządu podziękowali za społeczną pracę i złożyli życzenia wielkanocne.  

Napisany w 24/11/2017, 07:01 przez admin2
kolejna-sesja-rady-powiatu-kazimierskiegoW środę 22 listopada, w budynku dawnej bursy odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Marek Augustyn. W...
Napisany w 12/10/2017, 07:33 przez admin2
nasi-na-festiwalu-paragedonW słoneczną sobotę 30 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbył się Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych...
Napisany w 26/07/2017, 06:19 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-policji Święto Policji odbywa się 24 lipca i zostało ustanowiono w 1995 roku, po reformie Policji. Święto przypada w rocznicę powołania Policji Państwowej w...
Napisany w 20/07/2017, 07:37 przez admin2
podpisanie-umowy-na-projekt-i-budowe-obwodnicy  W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o wykonanie projektu i...
Napisany w 12/07/2017, 11:25 przez admin2
konie-z-szesciu-wojewodztw-w-opatowcuKonie z sześciu województw w Opatowcu   Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu rozpoczął się 8 lipca. Swoje wierzchowce w...
Napisany w 04/07/2017, 10:50 przez admin
sukces-druhow-z-droejowic-i-sonowic-oraz-pa-z-gabutowa Sukces druhów z Drożejowic i Słonowic oraz pań z Gabułtowa  W niedzielę, 2 lipca na stadionie Sparty odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo...
Napisany w 30/06/2017, 11:42 przez admin
zapraszamy-na-xviii-witokrzyski-modzieowy-championat-koni-maopolskich Zapraszamy na XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich  
Napisany w 30/06/2017, 11:37 przez admin
2017-06-30-11-37-45Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Moja firma mój sukces" W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzić będziemy nabór...
Napisany w 29/06/2017, 05:55 przez admin
2017-06-23-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakoczenie-roku-szkolnego-2016172017-06-23: LO w Kazimierzy Wielkiej - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 w Liceum...
Napisany w 27/06/2017, 11:41 przez admin
turnusy-i-terminy-szkolenia-w-ramach-suby-przygotowawczej-na-rok-2017Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2017 Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017r. realizowane...
Napisany w 26/06/2017, 12:28 przez admin
spotkanie-integracyjne-w-dps-w-bejscachSpotkanie integracyjne w DPS w Bejscach W dniu 21 czerwca 2017roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane...
Napisany w 21/06/2017, 12:37 przez admin2
2017-06-21-12-52-07Igrzyska odbyły się w niedzielę, 11 czerwca na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Głównym zadaniem igrzysk LZS jest popularyzacja...