Starostwo Powiatowe

„Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”  –  sukcesem Uczniowskiego Klubu Sportowego  Odonów


Uczniowski Klub Sportowy Odonów w partnerstwie z Radą Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie realizuje projekt pt: „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS od 01.10.2011r do 31.05.2012r  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Projekt „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa” skierowany jest do 40 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie. 
Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności młodych mieszkańców wsi ukierunkowanej na rozwój edukacji poprzez zdobycie umiejętności zwiększających szanse na dalsze kształcenie i zatrudnienie w kierunkach mundurowych.
25 października 2011 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie zorganizowano spotkanie informacyjne z prelegentami mundurowych kierunków kształcenia, tj. przedstawicielem Policji, PSP, Wojska, dzięki którym 40 uczniów i ich rodziców pozyskało  wiedzę na temat zasad rekrutacji, perspektyw kariery zawodowej w służbach mundurowych.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie, ich rodzice oraz:
 •  Przedstawiciele władz Powiatu Kazimierskiego: Pan Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Pan Marek Krupa –Sekretarz Powiatu, Pan Wojciech Kałat – Dyrektor PZEAS w Kazimierzy Wielkiej
 •  Pan ppłk Jarosław Molisak – Komendant WKU w Busku Zdroju oraz Pan major Waldemar Sroka,
 •    zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierz y Wielkiej,
 •    Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej
 •  Zarząd UKS Odonów – Leszek Rubacha, Teresa Korfel, Grzegorz Śliwiński,
 •  Koordynator projektu – Ewa Konieczna
Spotkanie rozpoczęła dyrektor Jolanta Mizio nawiązując w swoim wystąpieniu do historii szkoły związanej z kształceniem obronnym, podkreśliła wieloletnie tradycje w organizowaniu przez szkołę zawodów o charakterze sportowym, obronnym, strzeleckim miedzy innymi rejonowe zawody „Sprawni jak żołnierze”.
Zaprezentowano dokonania związane z realizacją innowacj i pedagogicznej „służby mundurowe – edukacja dla bezpieczeństwa” podkreślając cenną i owocną  dla szkoły współpracę z:
 •  Wojskową Komendą Uzupełnień w Busku Zdroju,
 •  Komendą Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej,
 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej   w  Kazimierzy Wielkiej,
 • Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • Stowarzyszeniem Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat AK „Maria” Koło w Kazimierzy Wielkiej .
Zebrani z zainteresowaniem oglądali zdjęcia z zajęć klas mund urowych na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, jednostki wojskowej, z obserwacji pracy patrolu policji oraz  straży pożarnej.
Zarząd UKS Odonów szczycił się sukcesami w pozyskiwaniu funduszy z przeznaczeniem na organizację zawodów i zajęć dla młodzieży: w ramach „ŚWIĘTOKRZYSKIEJ AKADEMII SPORTU NA OBSZARACH WIEJSKICH” w 2010 r a także dofinansowaniem do projektu realizowanego ramach PO KL „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”.
Koordynator  przedstawiła  zadania jakie będą realizowane w ramach projektu:
W opinii uczniów i rodziców inicjatywa nauczycieli działających w UKS Odonów jest bardzo interesująca, zajęcia w ramach projektu pozwolą lepiej przygotować się do  rekrutacji  i sprostać wymaganiom stawianym przez szkoły kształcące mundurowych.
Prelekcje przedstawicieli służb mundurowych pozwoliły uczniom na zapoznanie się z wymaganiami stawianymi osobom ubiegającym się o przyjęcie do policji, wojska, straży pożarnej.
Większość uczniów podkreśla ciekawe perspektywy dalszej nauki z możliwością uzyskania wparcia finansowego – np. możliwość uzyskania   stypendium na uczelniach wojskowych do 2000 zł miesięcznie.  
Starosta Kazimierski podsumowując spotkanie wyraził uznanie dla nauczycieli i UKS Odonów, gratulował szkole sukcesów w realizacji ciekawej oferty dla młodzieży związanej z innowacją „służby mundurowe” oraz podkreślił wagę kształcenia u uczniów umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa   sobie i innym potrzebującym na wypadek zagrożeń życia i zdrowia, sytuacji kryzysowych.
Podczas indywidualnych rozmów po zakończeniu spotkania uczniowie mieli możliwość uzyskania   szczegółowych informacji  o perspektywach rozwoju, nauki i pracy w policji, wojsku, straży pożarnej.
Specyfika pracy w służbach mundurowych wymaga poświęcenia i pasji,  ale jak podkreślano w wypowiedziach prelegentów daje również satysfakcję i stabilizację finansową – gwarancję pracy i wynagrodzenia, możliwość rozwoju i awansu zawodowego.  

indywidualne rozmowy z przedstawicielami służb mudurowych ppłk Jarosław Molisak

Aktywni w Edukacji Odonow1

panel dyskusyjny z udziałem władz powiatowych i służb mundurowych

Aktywni w Edukacji Odonow2

prelekcja kom. Jacka Piwowarskiego -

zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej

Aktywni w Edukacji Odonow3

prelekcja majora Waldemara Sroki

Aktywni w Edukacji Odonow5

prelekcja ppłk Jarosława Molisaka - komendanta WKU w Busku Zdroju

Aktywni w Edukacji Odonow6

prezentacja założeń projektu - koordynator Ewa Konieczna

Aktywni w Edukacji Odonow7

przedstawiciele władz i służb mundurowych

Aktywni w Edukacji Odonow8

realizacja innowacji - wystąpienie Mariusza Stepnia

Aktywni w Edukacji Odonow9

uczniowie klas II LO i ich rodzice

Aktywni w Edukacji Odonow10

wystąpienie prezesa UKS Odonów Leszka Rubachy

Aktywni w Edukacji Odonow11

wystąpienie Starosty Kazimierskiego

Aktywni w Edukacji Odonow12

prelekcja komendanta PSP Pana Kazimierza Zabłotnego

Aktywni w Edukacji Odonow4

Napisany w 24/11/2017, 07:01 przez admin2
kolejna-sesja-rady-powiatu-kazimierskiegoW środę 22 listopada, w budynku dawnej bursy odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Marek Augustyn. W...
Napisany w 12/10/2017, 07:33 przez admin2
nasi-na-festiwalu-paragedonW słoneczną sobotę 30 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbył się Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych...
Napisany w 26/07/2017, 06:19 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-policji Święto Policji odbywa się 24 lipca i zostało ustanowiono w 1995 roku, po reformie Policji. Święto przypada w rocznicę powołania Policji Państwowej w...
Napisany w 20/07/2017, 07:37 przez admin2
podpisanie-umowy-na-projekt-i-budowe-obwodnicy  W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o wykonanie projektu i...
Napisany w 12/07/2017, 11:25 przez admin2
konie-z-szesciu-wojewodztw-w-opatowcuKonie z sześciu województw w Opatowcu   Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu rozpoczął się 8 lipca. Swoje wierzchowce w...
Napisany w 04/07/2017, 10:50 przez admin
sukces-druhow-z-droejowic-i-sonowic-oraz-pa-z-gabutowa Sukces druhów z Drożejowic i Słonowic oraz pań z Gabułtowa  W niedzielę, 2 lipca na stadionie Sparty odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo...
Napisany w 30/06/2017, 11:42 przez admin
zapraszamy-na-xviii-witokrzyski-modzieowy-championat-koni-maopolskich Zapraszamy na XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich  
Napisany w 30/06/2017, 11:37 przez admin
2017-06-30-11-37-45Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Moja firma mój sukces" W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzić będziemy nabór...
Napisany w 29/06/2017, 05:55 przez admin
2017-06-23-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakoczenie-roku-szkolnego-2016172017-06-23: LO w Kazimierzy Wielkiej - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 w Liceum...
Napisany w 27/06/2017, 11:41 przez admin
turnusy-i-terminy-szkolenia-w-ramach-suby-przygotowawczej-na-rok-2017Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2017 Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017r. realizowane...
Napisany w 26/06/2017, 12:28 przez admin
spotkanie-integracyjne-w-dps-w-bejscachSpotkanie integracyjne w DPS w Bejscach W dniu 21 czerwca 2017roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane...
Napisany w 21/06/2017, 12:37 przez admin2
2017-06-21-12-52-07Igrzyska odbyły się w niedzielę, 11 czerwca na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Głównym zadaniem igrzysk LZS jest popularyzacja...
Napisany w 20/06/2017, 10:02 przez admin2
uroczysto-nadania-imienia-majora-ludwika-zwolaskiegoUroczystość nadania imienia majora Ludwika Zwolańskiego Na kazimierskim rynku w niedzielę,18 czerwca odbyła się uroczystość nadania 2. kompanii...
Napisany w 12/06/2017, 06:12 przez admin2
800-lat-skalbmierza800 lat Skalbmierza W niedzielę 11 czerwca zakończyły się uroczystości związane z 800. rocznicą pierwszej wzmianki o Skalbmierzu oraz 675-lecia praw...
Napisany w 09/06/2017, 08:41 przez admin2
xi-powiatowe-zawody-pywackie-z-okazji-dnia-dzieckaJuż po raz jedenasty świętowaliśmy Dzień Dziecka na kazimierskim basenie. Frekwencja dopisała. Udział wzięło prawie 100 uczniów począwszy od klasy „0”...
Napisany w 09/06/2017, 08:15 przez admin2
rozmawiali-o-bezpieczestwie-w-powiecie-kazimierskimRozmawiali o bezpieczeństwie w powiecie kazimierskim.  O bezpieczeństwie na terenie powiatu kazimierskiego, o wypadkach i przestępstwach, rozmawiano w...
Napisany w 05/06/2017, 00:00 przez admin
o-g-o-s-z-e-n-i-e-starosty-kazimierskiego O G Ł O S Z E N I E STAROSTY KAZIMIERSKIEGO Na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów...
Napisany w 08/05/2017, 12:25 przez admin2
2017-05-08-12-27-20Jubileusz z ... samochodem w OSP Gabułtów W niedzielę, 7 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Gabułtowie świętowała swe 70-lecie. Splendoru uroczystości...
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline