Starostwo Powiatowe

Miniony rok był bezpieczny

Kazimierscy strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podsumowali rok 2011. Narada roczna odbyła się w siedzibie komendy gromadząc strażaków, władze lokalnych i wojewódzkie oraz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach; tym razem kazimierzan swoją obecnością zaszczycił zastępca komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorz Ryski. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego reprezentował jego przewodniczący Tadeusz Kowalczyk, a ze starostwa przybyła przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego Krystyna Wicher wraz ze starostą kazimierskim Janem Nowakiem. Strażackiej narady nie przegapili także gospodarze gmin z terenu powiatu. Obecni byli: Maria Kasperek – wójt Gminy Czarnocin, Waldemar Trzaska – burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Sławomir Kowalczyk – wójt Gminy Opatowiec i Józef Zuwała – wójt Gminy Bejsce. Na zaproszenie odpowiedział także emerytowany strażak, wieloletni komendant KP PSP w Kazimierzy Wielkiej, st. bryg. w st. spocz. Marian Stoczkiewicz, który swoją obecnością stale uświetnia wszelkie strażackie uroczystości, spotkania i ważne wydarzenia.

Po powitaniu gości, którego dokonał komendant powiatowy st. kpt. Kazimierz Zabłotny przedstawiono multimedialną prezentację na temat przebiegu działalności jednostki PSP w roku 2011. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w minionym roku strażacy kazimierscy interweniowali przy 551 zdarzeniach. Wybuchło 169 pożarów, co stanowi 21,3% powstałych zdarzeń. Doszło do 375 tzw. miejscowych zagrożeń, co daje 77,5%. Pozostałe 1,2% to 7 alarmów fałszywych.

W porównaniu do roku 2010, gdzie mieliśmy do czynienia z powodziami i podtopieniami, w roku 2011 liczba wyjazdów strażackich zastępów spadła aż o 593, to stanowi 51,8%. Trzydziestoprocentowy wzrost zanotowano z kolei w przypadku pożarów. Najwięcej powstało ich w uprawach i rolnictwie (103), środkach transportu (5), w obiektach mieszkalnych i publicznych (19). Pozostałe to liczba 42. Najczęstszymi przyczynami pożarów są podpalenia, nieostrożność osób dorosłych, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych oraz wyładowania atmosferyczne i inne przyczyny.

Znacznie spadła liczba miejscowych zagrożeń; w minionym roku powiat kazimierski na szczęście ominęły powodzie i lokalne podtopienia. Miejscowe zagrożenia najczęściej występowały w obiektach mieszkalnych, środkach transportu, obiektach użyteczności publicznej i uprawach.

W roku 2011 strażacy uratowali mienie warte ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych. Na 1 milion 257 tysięcy złotych szacuje się z kolei poniesione straty.  W usuwaniu skutków wszystkich zdarzeń, które zaistniały na przestrzeni całego minionego roku brało udział łącznie 3 500 strażaków PSP i OSP. Dysponowali 780 samochodami ratowniczymi. Wskutek zaistniałych zdarzeń rannych zostało 108 osób, 4 osoby niestety poniosły śmierć.

Najwięcej zdarzeń wydarzyło się na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka – 260, Skalbmierz – 106, gmina Bejsce – 83, gmina Opatowiec – 57 i gmina Czarnocin – 45. Warto tutaj podkreślić nieocenioną wprost pomoc jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Do zdarzeń wyjeżdżały najczęściej jednostki włączone w Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, tj. OSP Skalbmierz – 84 wyjazdy, OSP Bejsce – 40, OSP Opatowiec – 32, OSP Łękawa – 31, OSP Sokolina – 14, OSP Kocina – 11. Pomoc niosły także jednostki: OSP Sędziszowice – 30, OSP Sielec Kolonia – 28, OSP Czyżowice – 13 oraz OSP Zagórzyce – 13. Najmniej zdarzeń odnotowano w listopadzie, lutym i grudniu. Najwięcej razy straż wyjeżdżała w miesiącach letnich: sierpniu, lipcu oraz kwietniu i marcu.

Ważnym tematem poruszonym podczas narady była budowa nowej strażnicy przy ulicy

Kolejowej. W roku 2011 inwestor wydatkował kwotę 2 milionów 700 tysięcy złotych; wykonano za to wszystkie przyłącza wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne i teletechniczne. Położono izolację na dachu i ocieplono ściany zewnętrzne. Zamontowano bramy garażowe, (co możemy zobaczyć na własne oczy przejeżdżając, bądź przechodząc ulicą Kolejową) i drzwi zewnętrzne. Wykonano także oświetlenie zewnętrzne, okablowanie wewnątrz budynku oraz podbudowę z kruszywa i betonu pod drogi i place wewnętrzne.

Za kwotę 120 tysięcy złotych pozyskaną dzięki wsparciu finansowemu komendy wojewódzkiej, kazimierscy strażacy zakupili sprzęt i urządzenia konieczne do ratowania życia i zdrowia ludzi oraz poprawiające warunki socjalne i BHP w strażnicy.

Na zakończenie narady głos zabrali zaproszeni goście. Przewodniczący Tadeusz Kowalczyk podkreślił, że dobre wyniki działań strażackich znajdują odzwierciedlenie w pozytywnym postrzeganiu straży pożarnej przez społeczeństwo. Każdy z nas chyba wie, że strażacy cieszą się blisko 100% zaufaniem społecznym. St. bryg. Grzegorz Ryski z KW PSP w Kielcach poinformował zebranych, że generalnie w całym województwie świętokrzyskim spadła liczba zdarzeń, strażackie działania prowadzone były na wysokim poziomie, a ogromnym wsparciem służyły jednostki OSP. Kilka zdań na zakończenie spotkania powiedział starosta kazimierski Jan Nowak, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej. „Społeczeństwo czuje się bezpiecznie, o czym przekonują nas przedstawione liczby i statystyki, a dzięki działaniom profilaktycznym i realizowanym szkoleniom strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, jak też jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej mogą służyć mieszkańcom ziemi kazimierskiej efektywnie i profesjonalnie” –mówił gospodarz powiatu.

Żegnając gości przybyłych na naradę komendant Zabłotny podziękował wszystkim za udział i wysoką ocenę działalności kazimierskiej PSP.

206 w.

Art.Joanna Strączek-Dziabała, Tygodnik Ponidzia

 

 

 

 

Napisany w 24/11/2017, 07:01 przez admin2
kolejna-sesja-rady-powiatu-kazimierskiegoW środę 22 listopada, w budynku dawnej bursy odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Marek Augustyn. W...
Napisany w 12/10/2017, 07:33 przez admin2
nasi-na-festiwalu-paragedonW słoneczną sobotę 30 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbył się Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych...
Napisany w 26/07/2017, 06:19 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-policji Święto Policji odbywa się 24 lipca i zostało ustanowiono w 1995 roku, po reformie Policji. Święto przypada w rocznicę powołania Policji Państwowej w...
Napisany w 20/07/2017, 07:37 przez admin2
podpisanie-umowy-na-projekt-i-budowe-obwodnicy  W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o wykonanie projektu i...
Napisany w 12/07/2017, 11:25 przez admin2
konie-z-szesciu-wojewodztw-w-opatowcuKonie z sześciu województw w Opatowcu   Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu rozpoczął się 8 lipca. Swoje wierzchowce w...
Napisany w 04/07/2017, 10:50 przez admin
sukces-druhow-z-droejowic-i-sonowic-oraz-pa-z-gabutowa Sukces druhów z Drożejowic i Słonowic oraz pań z Gabułtowa  W niedzielę, 2 lipca na stadionie Sparty odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo...
Napisany w 30/06/2017, 11:42 przez admin
zapraszamy-na-xviii-witokrzyski-modzieowy-championat-koni-maopolskich Zapraszamy na XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich  
Napisany w 30/06/2017, 11:37 przez admin
2017-06-30-11-37-45Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Moja firma mój sukces" W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzić będziemy nabór...
Napisany w 29/06/2017, 05:55 przez admin
2017-06-23-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakoczenie-roku-szkolnego-2016172017-06-23: LO w Kazimierzy Wielkiej - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 w Liceum...
Napisany w 27/06/2017, 11:41 przez admin
turnusy-i-terminy-szkolenia-w-ramach-suby-przygotowawczej-na-rok-2017Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2017 Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017r. realizowane...
Napisany w 26/06/2017, 12:28 przez admin
spotkanie-integracyjne-w-dps-w-bejscachSpotkanie integracyjne w DPS w Bejscach W dniu 21 czerwca 2017roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane...
Napisany w 21/06/2017, 12:37 przez admin2
2017-06-21-12-52-07Igrzyska odbyły się w niedzielę, 11 czerwca na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Głównym zadaniem igrzysk LZS jest popularyzacja...
Napisany w 20/06/2017, 10:02 przez admin2
uroczysto-nadania-imienia-majora-ludwika-zwolaskiegoUroczystość nadania imienia majora Ludwika Zwolańskiego Na kazimierskim rynku w niedzielę,18 czerwca odbyła się uroczystość nadania 2. kompanii...
Napisany w 12/06/2017, 06:12 przez admin2
800-lat-skalbmierza800 lat Skalbmierza W niedzielę 11 czerwca zakończyły się uroczystości związane z 800. rocznicą pierwszej wzmianki o Skalbmierzu oraz 675-lecia praw...
Napisany w 09/06/2017, 08:41 przez admin2
xi-powiatowe-zawody-pywackie-z-okazji-dnia-dzieckaJuż po raz jedenasty świętowaliśmy Dzień Dziecka na kazimierskim basenie. Frekwencja dopisała. Udział wzięło prawie 100 uczniów począwszy od klasy „0”...
Napisany w 09/06/2017, 08:15 przez admin2
rozmawiali-o-bezpieczestwie-w-powiecie-kazimierskimRozmawiali o bezpieczeństwie w powiecie kazimierskim.  O bezpieczeństwie na terenie powiatu kazimierskiego, o wypadkach i przestępstwach, rozmawiano w...
Napisany w 05/06/2017, 00:00 przez admin
o-g-o-s-z-e-n-i-e-starosty-kazimierskiego O G Ł O S Z E N I E STAROSTY KAZIMIERSKIEGO Na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów...
Napisany w 08/05/2017, 12:25 przez admin2
2017-05-08-12-27-20Jubileusz z ... samochodem w OSP Gabułtów W niedzielę, 7 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Gabułtowie świętowała swe 70-lecie. Splendoru uroczystości...
Czy pracownicy są uprzejmi
Czy godziny pracy są właściwe
Czy w Starostwie czeka się w kolejkach
Czy pracownicy posiadają wiedzę fachową
Czy strona internetowa zawiera przydatne informacje
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline