Starostwo Powiatowe

Miniony rok był bezpieczny

Kazimierscy strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podsumowali rok 2011. Narada roczna odbyła się w siedzibie komendy gromadząc strażaków, władze lokalnych i wojewódzkie oraz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach; tym razem kazimierzan swoją obecnością zaszczycił zastępca komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorz Ryski. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego reprezentował jego przewodniczący Tadeusz Kowalczyk, a ze starostwa przybyła przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego Krystyna Wicher wraz ze starostą kazimierskim Janem Nowakiem. Strażackiej narady nie przegapili także gospodarze gmin z terenu powiatu. Obecni byli: Maria Kasperek – wójt Gminy Czarnocin, Waldemar Trzaska – burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Sławomir Kowalczyk – wójt Gminy Opatowiec i Józef Zuwała – wójt Gminy Bejsce. Na zaproszenie odpowiedział także emerytowany strażak, wieloletni komendant KP PSP w Kazimierzy Wielkiej, st. bryg. w st. spocz. Marian Stoczkiewicz, który swoją obecnością stale uświetnia wszelkie strażackie uroczystości, spotkania i ważne wydarzenia.

Po powitaniu gości, którego dokonał komendant powiatowy st. kpt. Kazimierz Zabłotny przedstawiono multimedialną prezentację na temat przebiegu działalności jednostki PSP w roku 2011. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w minionym roku strażacy kazimierscy interweniowali przy 551 zdarzeniach. Wybuchło 169 pożarów, co stanowi 21,3% powstałych zdarzeń. Doszło do 375 tzw. miejscowych zagrożeń, co daje 77,5%. Pozostałe 1,2% to 7 alarmów fałszywych.

W porównaniu do roku 2010, gdzie mieliśmy do czynienia z powodziami i podtopieniami, w roku 2011 liczba wyjazdów strażackich zastępów spadła aż o 593, to stanowi 51,8%. Trzydziestoprocentowy wzrost zanotowano z kolei w przypadku pożarów. Najwięcej powstało ich w uprawach i rolnictwie (103), środkach transportu (5), w obiektach mieszkalnych i publicznych (19). Pozostałe to liczba 42. Najczęstszymi przyczynami pożarów są podpalenia, nieostrożność osób dorosłych, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych oraz wyładowania atmosferyczne i inne przyczyny.

Znacznie spadła liczba miejscowych zagrożeń; w minionym roku powiat kazimierski na szczęście ominęły powodzie i lokalne podtopienia. Miejscowe zagrożenia najczęściej występowały w obiektach mieszkalnych, środkach transportu, obiektach użyteczności publicznej i uprawach.

W roku 2011 strażacy uratowali mienie warte ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych. Na 1 milion 257 tysięcy złotych szacuje się z kolei poniesione straty.  W usuwaniu skutków wszystkich zdarzeń, które zaistniały na przestrzeni całego minionego roku brało udział łącznie 3 500 strażaków PSP i OSP. Dysponowali 780 samochodami ratowniczymi. Wskutek zaistniałych zdarzeń rannych zostało 108 osób, 4 osoby niestety poniosły śmierć.

Najwięcej zdarzeń wydarzyło się na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka – 260, Skalbmierz – 106, gmina Bejsce – 83, gmina Opatowiec – 57 i gmina Czarnocin – 45. Warto tutaj podkreślić nieocenioną wprost pomoc jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Do zdarzeń wyjeżdżały najczęściej jednostki włączone w Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, tj. OSP Skalbmierz – 84 wyjazdy, OSP Bejsce – 40, OSP Opatowiec – 32, OSP Łękawa – 31, OSP Sokolina – 14, OSP Kocina – 11. Pomoc niosły także jednostki: OSP Sędziszowice – 30, OSP Sielec Kolonia – 28, OSP Czyżowice – 13 oraz OSP Zagórzyce – 13. Najmniej zdarzeń odnotowano w listopadzie, lutym i grudniu. Najwięcej razy straż wyjeżdżała w miesiącach letnich: sierpniu, lipcu oraz kwietniu i marcu.

Ważnym tematem poruszonym podczas narady była budowa nowej strażnicy przy ulicy

Kolejowej. W roku 2011 inwestor wydatkował kwotę 2 milionów 700 tysięcy złotych; wykonano za to wszystkie przyłącza wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne i teletechniczne. Położono izolację na dachu i ocieplono ściany zewnętrzne. Zamontowano bramy garażowe, (co możemy zobaczyć na własne oczy przejeżdżając, bądź przechodząc ulicą Kolejową) i drzwi zewnętrzne. Wykonano także oświetlenie zewnętrzne, okablowanie wewnątrz budynku oraz podbudowę z kruszywa i betonu pod drogi i place wewnętrzne.

Za kwotę 120 tysięcy złotych pozyskaną dzięki wsparciu finansowemu komendy wojewódzkiej, kazimierscy strażacy zakupili sprzęt i urządzenia konieczne do ratowania życia i zdrowia ludzi oraz poprawiające warunki socjalne i BHP w strażnicy.

Na zakończenie narady głos zabrali zaproszeni goście. Przewodniczący Tadeusz Kowalczyk podkreślił, że dobre wyniki działań strażackich znajdują odzwierciedlenie w pozytywnym postrzeganiu straży pożarnej przez społeczeństwo. Każdy z nas chyba wie, że strażacy cieszą się blisko 100% zaufaniem społecznym. St. bryg. Grzegorz Ryski z KW PSP w Kielcach poinformował zebranych, że generalnie w całym województwie świętokrzyskim spadła liczba zdarzeń, strażackie działania prowadzone były na wysokim poziomie, a ogromnym wsparciem służyły jednostki OSP. Kilka zdań na zakończenie spotkania powiedział starosta kazimierski Jan Nowak, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej. „Społeczeństwo czuje się bezpiecznie, o czym przekonują nas przedstawione liczby i statystyki, a dzięki działaniom profilaktycznym i realizowanym szkoleniom strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, jak też jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej mogą służyć mieszkańcom ziemi kazimierskiej efektywnie i profesjonalnie” –mówił gospodarz powiatu.

Żegnając gości przybyłych na naradę komendant Zabłotny podziękował wszystkim za udział i wysoką ocenę działalności kazimierskiej PSP.

206 w.

Art.Joanna Strączek-Dziabała, Tygodnik Ponidzia

 

 

 

 

Napisany w 24/11/2017, 07:01 przez admin2
kolejna-sesja-rady-powiatu-kazimierskiegoW środę 22 listopada, w budynku dawnej bursy odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Marek Augustyn. W...
Napisany w 12/10/2017, 07:33 przez admin2
nasi-na-festiwalu-paragedonW słoneczną sobotę 30 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbył się Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych...
Napisany w 26/07/2017, 06:19 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-policji Święto Policji odbywa się 24 lipca i zostało ustanowiono w 1995 roku, po reformie Policji. Święto przypada w rocznicę powołania Policji Państwowej w...
Napisany w 20/07/2017, 07:37 przez admin2
podpisanie-umowy-na-projekt-i-budowe-obwodnicy  W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o wykonanie projektu i...
Napisany w 12/07/2017, 11:25 przez admin2
konie-z-szesciu-wojewodztw-w-opatowcuKonie z sześciu województw w Opatowcu   Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu rozpoczął się 8 lipca. Swoje wierzchowce w...
Napisany w 04/07/2017, 10:50 przez admin
sukces-druhow-z-droejowic-i-sonowic-oraz-pa-z-gabutowa Sukces druhów z Drożejowic i Słonowic oraz pań z Gabułtowa  W niedzielę, 2 lipca na stadionie Sparty odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo...
Napisany w 30/06/2017, 11:42 przez admin
zapraszamy-na-xviii-witokrzyski-modzieowy-championat-koni-maopolskich Zapraszamy na XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich  
Napisany w 30/06/2017, 11:37 przez admin
2017-06-30-11-37-45Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Moja firma mój sukces" W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzić będziemy nabór...
Napisany w 29/06/2017, 05:55 przez admin
2017-06-23-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakoczenie-roku-szkolnego-2016172017-06-23: LO w Kazimierzy Wielkiej - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 w Liceum...
Napisany w 27/06/2017, 11:41 przez admin
turnusy-i-terminy-szkolenia-w-ramach-suby-przygotowawczej-na-rok-2017Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2017 Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017r. realizowane...
Napisany w 26/06/2017, 12:28 przez admin
spotkanie-integracyjne-w-dps-w-bejscachSpotkanie integracyjne w DPS w Bejscach W dniu 21 czerwca 2017roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane...
Napisany w 21/06/2017, 12:37 przez admin2
2017-06-21-12-52-07Igrzyska odbyły się w niedzielę, 11 czerwca na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Głównym zadaniem igrzysk LZS jest popularyzacja...
Napisany w 20/06/2017, 10:02 przez admin2
uroczysto-nadania-imienia-majora-ludwika-zwolaskiegoUroczystość nadania imienia majora Ludwika Zwolańskiego Na kazimierskim rynku w niedzielę,18 czerwca odbyła się uroczystość nadania 2. kompanii...
Napisany w 12/06/2017, 06:12 przez admin2
800-lat-skalbmierza800 lat Skalbmierza W niedzielę 11 czerwca zakończyły się uroczystości związane z 800. rocznicą pierwszej wzmianki o Skalbmierzu oraz 675-lecia praw...
Napisany w 09/06/2017, 08:41 przez admin2
xi-powiatowe-zawody-pywackie-z-okazji-dnia-dzieckaJuż po raz jedenasty świętowaliśmy Dzień Dziecka na kazimierskim basenie. Frekwencja dopisała. Udział wzięło prawie 100 uczniów począwszy od klasy „0”...
Napisany w 09/06/2017, 08:15 przez admin2
rozmawiali-o-bezpieczestwie-w-powiecie-kazimierskimRozmawiali o bezpieczeństwie w powiecie kazimierskim.  O bezpieczeństwie na terenie powiatu kazimierskiego, o wypadkach i przestępstwach, rozmawiano w...
Napisany w 05/06/2017, 00:00 przez admin
o-g-o-s-z-e-n-i-e-starosty-kazimierskiego O G Ł O S Z E N I E STAROSTY KAZIMIERSKIEGO Na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów...
Napisany w 08/05/2017, 12:25 przez admin2
2017-05-08-12-27-20Jubileusz z ... samochodem w OSP Gabułtów W niedzielę, 7 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Gabułtowie świętowała swe 70-lecie. Splendoru uroczystości...
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline