Starostwo Powiatowe

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 lutego 2013 roku / środa / o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kazimierskiego za 2012 rok.
 6. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Kazimierskiego za 2012 rok.
 7. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski w roku 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie środków na dofinansowanie w 2013r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kazimierski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2007 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji w trybie wygaszenia Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kazimierskim na lata 2013-2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu na realizację zadań dla Powiatu Kazimierskiego na rok 2013.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2013 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/227/2010 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 października 2012 roku o gromadzeniu uzyskanych dochodów przez jednostki budżetowe Powiatu Kazimierskiego na wydzielonym rachunku dochodów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2013-2024.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2013 rok.
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.
 21. Zakończenie posiedzenia.

                                                           Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu

Napisany w 24/11/2017, 07:01 przez admin2
kolejna-sesja-rady-powiatu-kazimierskiegoW środę 22 listopada, w budynku dawnej bursy odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Marek Augustyn. W...
Napisany w 12/10/2017, 07:33 przez admin2
nasi-na-festiwalu-paragedonW słoneczną sobotę 30 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbył się Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych...
Napisany w 26/07/2017, 06:19 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-policji Święto Policji odbywa się 24 lipca i zostało ustanowiono w 1995 roku, po reformie Policji. Święto przypada w rocznicę powołania Policji Państwowej w...
Napisany w 20/07/2017, 07:37 przez admin2
podpisanie-umowy-na-projekt-i-budowe-obwodnicy  W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o wykonanie projektu i...
Napisany w 12/07/2017, 11:25 przez admin2
konie-z-szesciu-wojewodztw-w-opatowcuKonie z sześciu województw w Opatowcu   Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu rozpoczął się 8 lipca. Swoje wierzchowce w...
Napisany w 04/07/2017, 10:50 przez admin
sukces-druhow-z-droejowic-i-sonowic-oraz-pa-z-gabutowa Sukces druhów z Drożejowic i Słonowic oraz pań z Gabułtowa  W niedzielę, 2 lipca na stadionie Sparty odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo...
Napisany w 30/06/2017, 11:42 przez admin
zapraszamy-na-xviii-witokrzyski-modzieowy-championat-koni-maopolskich Zapraszamy na XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich  
Napisany w 30/06/2017, 11:37 przez admin
2017-06-30-11-37-45Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Moja firma mój sukces" W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzić będziemy nabór...
Napisany w 29/06/2017, 05:55 przez admin
2017-06-23-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakoczenie-roku-szkolnego-2016172017-06-23: LO w Kazimierzy Wielkiej - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 w Liceum...
Napisany w 27/06/2017, 11:41 przez admin
turnusy-i-terminy-szkolenia-w-ramach-suby-przygotowawczej-na-rok-2017Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2017 Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017r. realizowane...
Napisany w 26/06/2017, 12:28 przez admin
spotkanie-integracyjne-w-dps-w-bejscachSpotkanie integracyjne w DPS w Bejscach W dniu 21 czerwca 2017roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane...
Napisany w 21/06/2017, 12:37 przez admin2
2017-06-21-12-52-07Igrzyska odbyły się w niedzielę, 11 czerwca na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Głównym zadaniem igrzysk LZS jest popularyzacja...