Starostwo Powiatowe

projekt                                       unia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy „Lepsza przyszłość” sposobem na rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Dokładnie i wszechstronnie zdiagnozowane problemy społeczne występujące na terenie powiatu, zawarte w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013, stały się zasadniczym powodem ubiegania się o środki unijne na realizację projektu systemowego „Lepsza przyszłość” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej.

Dominującymi problemami społecznymi, z którymi nie radzą sobie mieszkańcy powiatu są m.in.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawności oraz niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Z danych ośrodków pomocy społecznej wynika, że w I półroczu 2012 roku w powiecie świadczenia z pomocy społecznej, z różnych powodów, przyznano się 1655 rodzin, w których zamieszkało 5444 osób(wzrost w porównaniu z 2011r. o 14%).

Z analizy powyższych danych wynika, że na terenie powiatu jest znaczący odsetek osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo oraz osób/rodzin z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, należących do tzw. grupy szczególnego ryzyka, które zagrożone są wykluczeniem społecznym.

Odpowiedzią na problemy społeczne jest kontynuacja od 2009r. projektu systemowego „Lepsza przyszłość” w ramach POKL 2007-2013.

Realizacja projektu w bieżącym roku przypada od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.

Celem głównym projektu jest przywrócenie do końca 2013 roku zdolności 37 osobom niepełnosprawnym oraz 5 osobom opuszczającym rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą do wejścia na rynek pracy i integrację ze społeczeństwem.

Grupami docelowymi, które zamierzamy objąć wsparciem, w ramach projektu, stanowią osoby niepełnosprawne o niskich i niewystarczających kwalifikacjach zawodowych, mające problemy z poruszaniem się po rynku pracy, a także w większości przypadków nieaktywne zawodowo i nieposiadające większego doświadczenia zawodowego, oraz osoby pełnoletnie opuszczające rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą nieaktywne zawodowo, korzystające systematycznie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wsparciem, w ramach projektu, objętych zostanie 42 osoby(24K,18M), w tym 37 osób niepełnosprawnych rekrutujących się z instytucji pomocy społecznej i oświaty prowadzonych przez powiat: a także osoby niepełnosprawne będące klientami PCPR oraz 5 osób opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu powiatu.

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym systemem wsparcia w sferze edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej, z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji(kursy zawodowe- kucharz małej gastronomii z organizacją przyjęć okolicznościowych, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, podstawy obsługi komputera i Internetu, szkolenia, praktyki, turnusy rehabilitacyjne), co pozwoli im w przyszłości na wejście na otwarty rynek pracy i aktywizację zawodową oraz zaowocuje ich lepszym funkcjonowaniem w społeczeństwie i życiu rodzinnym, dzięki podniesieniu ich statusu materialnego i poczucia własnej wartości.

W wyniku podjętych działań wytworzona zostanie tzw. wartość dodana projektu, gdyż tworzymy projekt profilowany dla nieaktywnych zawodowo ON oraz osób opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą, z działaniami ponadprogramowymi(dodatkowe zajęcia aktywizacyjne - kursy, szkolenia, praktyki, turnusy) nie występującymi dotychczas w ofercie tych instytucji i PCPR.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków EFS oferowane UP wsparcie jest bezpłatne.

Uważamy, że aktywne uczestnictwo w projekcie naszych beneficjentów ostatecznych doprowadzi ich w przyszłości do życiowego usamodzielnienia i integracji ze społeczeństwem, bez konieczności korzystania z instytucjonalnych form wsparcia.

Projekt „Lepsza przyszłość” będzie więc przykładem na to, że pomoc społeczna może być instytucją wspomagającą, a nie uzależniającą.

O przebiegu realizacji zaplanowanych działań w projekcie będziemy informować na bieżąco .

 

Opracował: pracownik ds. promocji Małgorzata Cypryś -Konieczna.

Projekt „Lepsza przyszłość” jest realizowany  na podstawie umowy nr:

UDA-POKL.07.01.02-26-005/09-00

ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego

w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

sbrr                                                                 pcpr

Napisany w 24/11/2017, 07:01 przez admin2
kolejna-sesja-rady-powiatu-kazimierskiegoW środę 22 listopada, w budynku dawnej bursy odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Marek Augustyn. W...
Napisany w 12/10/2017, 07:33 przez admin2
nasi-na-festiwalu-paragedonW słoneczną sobotę 30 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbył się Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych...
Napisany w 26/07/2017, 06:19 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-policji Święto Policji odbywa się 24 lipca i zostało ustanowiono w 1995 roku, po reformie Policji. Święto przypada w rocznicę powołania Policji Państwowej w...
Napisany w 20/07/2017, 07:37 przez admin2
podpisanie-umowy-na-projekt-i-budowe-obwodnicy  W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o wykonanie projektu i...
Napisany w 12/07/2017, 11:25 przez admin2
konie-z-szesciu-wojewodztw-w-opatowcuKonie z sześciu województw w Opatowcu   Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu rozpoczął się 8 lipca. Swoje wierzchowce w...
Napisany w 04/07/2017, 10:50 przez admin
sukces-druhow-z-droejowic-i-sonowic-oraz-pa-z-gabutowa Sukces druhów z Drożejowic i Słonowic oraz pań z Gabułtowa  W niedzielę, 2 lipca na stadionie Sparty odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo...
Napisany w 30/06/2017, 11:42 przez admin
zapraszamy-na-xviii-witokrzyski-modzieowy-championat-koni-maopolskich Zapraszamy na XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich  
Napisany w 30/06/2017, 11:37 przez admin
2017-06-30-11-37-45Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Moja firma mój sukces" W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzić będziemy nabór...
Napisany w 29/06/2017, 05:55 przez admin
2017-06-23-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakoczenie-roku-szkolnego-2016172017-06-23: LO w Kazimierzy Wielkiej - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 w Liceum...
Napisany w 27/06/2017, 11:41 przez admin
turnusy-i-terminy-szkolenia-w-ramach-suby-przygotowawczej-na-rok-2017Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2017 Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017r. realizowane...
Napisany w 26/06/2017, 12:28 przez admin
spotkanie-integracyjne-w-dps-w-bejscachSpotkanie integracyjne w DPS w Bejscach W dniu 21 czerwca 2017roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane...
Napisany w 21/06/2017, 12:37 przez admin2
2017-06-21-12-52-07Igrzyska odbyły się w niedzielę, 11 czerwca na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Głównym zadaniem igrzysk LZS jest popularyzacja...