Starostwo Powiatowe

Rusza projekt systemowy ,,Lepsza przyszłość”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej z przyjemnością informuje, że po raz kolejny(szósty) przystąpiło do realizacji projektu systemowego ,,Lepsza przyszłość”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucja pośrednicząca(ŚBRR) w Kielcach pozytywnie oceniła złożony wniosek o dofinansowanie projektu i już niebawem zostanie podpisana umowa, która formalnie pozwoli rozpoczynać działania przewidziane w ramach projektu, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem.
Kontynuacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne zawarte w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, takie jak: bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, stąd też celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz integracji ze społeczeństwem u uczestników projektu.

Aktualnie na ukończeniu są działania związane z rekrutacją uczestników projektu. Po serii kontaktów indywidualnych, spotkań informacyjnych zorganizowanych przez pracowników Centrum Pomocy z potencjalnymi uczestnikami projektu w celu zmotywowania ich do udziału w projekcie oraz po przeprowadzeniu z nimi warsztatów indywidualnych i grupowych przez doradcę zawodowego pod kątem analizy indywidualnych predyspozycji i potrzeb oraz doboru instrumentów wsparcia, zrekrutowanych zostało 31 potencjalnych uczestników projektu, z którymi niebawem podpisana zostanie deklaracja uczestnictwa w projekcie(formalne zakończenie procesu rekrutacji).

Grupy docelowe, które zamierzamy objąć wsparciem, w ramach projektu, stanowią osoby niepełnosprawne oraz osoby pełnoletnie opuszczające pieczę zastępczą.

Generalnie osoby te mają ogromne trudności w uzyskaniu zatrudnienia oraz z integracją ze społeczeństwem i tym samym są osobami potencjalnie zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wsparciem, w ramach projektu, objętych zostanie 31 osób(21K,10M), w tym 26 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym systemem wsparcia w sferze edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej, z zastosowaniem trzech instrumentów aktywnej integracji(kursy zawodowe, szkolenia, praktyki, turnus rehabilitacyjny), co zaowocuje w przyszłości ich wzrostem aktywności społecznej i zawodowej oraz integracją ze społeczeństwem.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków EFS oferowane wsparcie uczestników projektu(UP) jest bezpłatne.

 

Opracował: pracownik ds. promocji Małgorzata Cypryś -Konieczna.

Napisany w 24/11/2017, 07:01 przez admin2
kolejna-sesja-rady-powiatu-kazimierskiegoW środę 22 listopada, w budynku dawnej bursy odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Marek Augustyn. W...
Napisany w 12/10/2017, 07:33 przez admin2
nasi-na-festiwalu-paragedonW słoneczną sobotę 30 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbył się Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych...
Napisany w 26/07/2017, 06:19 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-policji Święto Policji odbywa się 24 lipca i zostało ustanowiono w 1995 roku, po reformie Policji. Święto przypada w rocznicę powołania Policji Państwowej w...
Napisany w 20/07/2017, 07:37 przez admin2
podpisanie-umowy-na-projekt-i-budowe-obwodnicy  W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o wykonanie projektu i...
Napisany w 12/07/2017, 11:25 przez admin2
konie-z-szesciu-wojewodztw-w-opatowcuKonie z sześciu województw w Opatowcu   Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu rozpoczął się 8 lipca. Swoje wierzchowce w...
Napisany w 04/07/2017, 10:50 przez admin
sukces-druhow-z-droejowic-i-sonowic-oraz-pa-z-gabutowa Sukces druhów z Drożejowic i Słonowic oraz pań z Gabułtowa  W niedzielę, 2 lipca na stadionie Sparty odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo...
Napisany w 30/06/2017, 11:42 przez admin
zapraszamy-na-xviii-witokrzyski-modzieowy-championat-koni-maopolskich Zapraszamy na XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich  
Napisany w 30/06/2017, 11:37 przez admin
2017-06-30-11-37-45Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Moja firma mój sukces" W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzić będziemy nabór...
Napisany w 29/06/2017, 05:55 przez admin
2017-06-23-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakoczenie-roku-szkolnego-2016172017-06-23: LO w Kazimierzy Wielkiej - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 w Liceum...
Napisany w 27/06/2017, 11:41 przez admin
turnusy-i-terminy-szkolenia-w-ramach-suby-przygotowawczej-na-rok-2017Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2017 Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017r. realizowane...
Napisany w 26/06/2017, 12:28 przez admin
spotkanie-integracyjne-w-dps-w-bejscachSpotkanie integracyjne w DPS w Bejscach W dniu 21 czerwca 2017roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane...
Napisany w 21/06/2017, 12:37 przez admin2
2017-06-21-12-52-07Igrzyska odbyły się w niedzielę, 11 czerwca na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Głównym zadaniem igrzysk LZS jest popularyzacja...