Starostwo Powiatowe

pcpr1           

Projekt systemowy „Lepsza przyszłość” sposobem na rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Dokładnie i wszechstronnie zdiagnozowane problemy społeczne występujące na terenie powiatu, zawarte w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, stały się zasadniczym powodem ubiegania się o środki unijne na realizację projektu systemowego „Lepsza przyszłość” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej.

Autorzy strategii (PCPR) uznali bowiem, że dominującymi problemami społecznymi, z którymi nie radzą sobie mieszkańcy powiatu są m.in.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Z danych ośrodków pomocy społecznej wynika, że w 2013 roku w powiecie świadczenia z pomocy społecznej, z różnych powodów, przyznano się 2200 rodzinom, w których zamieszkiwało 6176 osób. Przy czym 221 rodzinom przyznano świadczenie z powodu niepełnosprawności, 553 rodzinom z powodu bezrobocia, a 129 rodzinom z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, co stanowi odpowiednio 10%, 25% i 5,9% ogółu rodzin, którym przyznano wsparcie.

Według danych GUS wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej za 2012r. w powiecie wśród osób w wieku 15 lat wynosił 14,8%, zatem należy przyjąć, że liczba niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w wieku powyżej 15 lat wynosi 4547 osób, zaś liczba dorosłych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP(wg stanu na 31.12.2013r.) jako bezrobotni lub poszukujący pracy wynosi 61, co stanowi 1,3% ogólnej liczby osób niepełnosprawnych w powiecie oraz 2,7% ogólnej liczby osób bezrobotnych w powiecie(2292 osoby).

Z pomocy PCPR w 2013r. z różnych form wsparcia skorzystało ogółem 595 osób, w tym w ramach rehabilitacji społecznej 203 osoby niepełnosprawne.

Z analizy powyższych danych wynika, że na terenie powiatu jest znaczący odsetek osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo oraz osób/rodzin z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, należących do tzw. grupy szczególnego ryzyka, które zagrożone są wykluczeniem społecznym.

Odpowiedzią na przedstawione problemy społeczne jest kontynuowana od 2009r. realizacja projektu systemowego „Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która

w bieżącym roku przypada od 1 marca do 31 grudnia 2014r. Wartości całego projektu wynosi 342 894,97 zł., w tym udział własny powiatu 36 003,97 zł, zaś 306 891,00 zł. to środki pochodzące z EFS.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz integracji ze społeczeństwem u 31 klientów PCPR do końca 2014 roku.

Grupy docelowe, które zamierzamy objąć wsparciem, w ramach projektu, stanowią osoby niepełnosprawne o niskich i niewystarczających kwalifikacjach zawodowych, mające problemy z poruszaniem się po rynku pracy, a także w większości przypadków nieaktywne zawodowo i nieposiadające większego doświadczenia zawodowego, oraz osoby pełnoletnie opuszczające pieczę zastępczą nieaktywne zawodowo(uczące się) lub bezrobotne, korzystające systematycznie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Generalnie osoby te mają ogromne trudności w uzyskaniu zatrudnienia oraz z integracją ze społeczeństwem i tym samym są osobami potencjalnie zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wsparciem, w ramach projektu, objętych zostanie 31 osób(20K,11M), w tym 26 osób niepełnosprawnych będących klientami PCPR oraz wychowankami ZPSWR w Cudzynowicach i WTZ w Kazimierzy Wielkiej, a także 5 osób opuszczających pieczę zastępczą z terenu powiatu.

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym systemem wsparcia w sferze edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej, z zastosowaniem trzech tzw. instrumentów aktywnej integracji (kursy zawodowe- kucharz małej gastronomii z elementami dietetyki, nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera, kosmetyczka z wizażem oraz stylizacją paznokci, szkolenia, praktyki, turnus rehabilitacyjny), co pozwoli im w przyszłości na wejście na otwarty rynek pracy i aktywizację zawodową oraz zaowocuje ich lepszym funkcjonowaniem w społeczeństwie i życiu rodzinnym, dzięki podniesieniu ich statusu materialnego i poczucia własnej wartości.

Realizacja zakładanych działań pozwoli osiągnąć cele szczegółowe projektu.

W wyniku podjętych działań wytworzona zostanie tzw. wartość dodana projektu, gdyż tworzymy projekt profilowany dla nieaktywnych zawodowo ON oraz osób opuszczających pieczę zastępczą, z działaniami ponadprogramowymi(dodatkowe zajęcia aktywizacyjne - kursy, szkolenia, praktyki, turnus) nie występującymi dotychczas w ofercie tych instytucji i PCPR.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków EFS oferowane UP wsparcie jest bezpłatne.

Uważamy, że aktywne uczestnictwo w projekcie naszych beneficjentów ostatecznych doprowadzi ich w przyszłości do życiowego usamodzielnienia i integracji ze społeczeństwem, bez konieczności korzystania z instytucjonalnych form wsparcia.

Projekt „Lepsza przyszłość” będzie więc przykładem na to, że pomoc społeczna może być instytucją wspomagającą, a nie uzależniającą.

O przebiegu realizacji zaplanowanych działań w projekcie będziemy informować na bieżąco.

Opracował: pracownik ds. promocji Małgorzata Konieczna-Cypryś.

pcpr2

Napisany w 24/11/2017, 07:01 przez admin2
kolejna-sesja-rady-powiatu-kazimierskiegoW środę 22 listopada, w budynku dawnej bursy odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Marek Augustyn. W...
Napisany w 12/10/2017, 07:33 przez admin2
nasi-na-festiwalu-paragedonW słoneczną sobotę 30 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbył się Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych...
Napisany w 26/07/2017, 06:19 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-policji Święto Policji odbywa się 24 lipca i zostało ustanowiono w 1995 roku, po reformie Policji. Święto przypada w rocznicę powołania Policji Państwowej w...
Napisany w 20/07/2017, 07:37 przez admin2
podpisanie-umowy-na-projekt-i-budowe-obwodnicy  W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o wykonanie projektu i...
Napisany w 12/07/2017, 11:25 przez admin2
konie-z-szesciu-wojewodztw-w-opatowcuKonie z sześciu województw w Opatowcu   Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu rozpoczął się 8 lipca. Swoje wierzchowce w...
Napisany w 04/07/2017, 10:50 przez admin
sukces-druhow-z-droejowic-i-sonowic-oraz-pa-z-gabutowa Sukces druhów z Drożejowic i Słonowic oraz pań z Gabułtowa  W niedzielę, 2 lipca na stadionie Sparty odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo...
Napisany w 30/06/2017, 11:42 przez admin
zapraszamy-na-xviii-witokrzyski-modzieowy-championat-koni-maopolskich Zapraszamy na XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich  
Napisany w 30/06/2017, 11:37 przez admin
2017-06-30-11-37-45Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Moja firma mój sukces" W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzić będziemy nabór...
Napisany w 29/06/2017, 05:55 przez admin
2017-06-23-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakoczenie-roku-szkolnego-2016172017-06-23: LO w Kazimierzy Wielkiej - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 w Liceum...
Napisany w 27/06/2017, 11:41 przez admin
turnusy-i-terminy-szkolenia-w-ramach-suby-przygotowawczej-na-rok-2017Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2017 Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017r. realizowane...
Napisany w 26/06/2017, 12:28 przez admin
spotkanie-integracyjne-w-dps-w-bejscachSpotkanie integracyjne w DPS w Bejscach W dniu 21 czerwca 2017roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane...
Napisany w 21/06/2017, 12:37 przez admin2
2017-06-21-12-52-07Igrzyska odbyły się w niedzielę, 11 czerwca na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Głównym zadaniem igrzysk LZS jest popularyzacja...
Napisany w 20/06/2017, 10:02 przez admin2
uroczysto-nadania-imienia-majora-ludwika-zwolaskiegoUroczystość nadania imienia majora Ludwika Zwolańskiego Na kazimierskim rynku w niedzielę,18 czerwca odbyła się uroczystość nadania 2. kompanii...
Napisany w 12/06/2017, 06:12 przez admin2
800-lat-skalbmierza800 lat Skalbmierza W niedzielę 11 czerwca zakończyły się uroczystości związane z 800. rocznicą pierwszej wzmianki o Skalbmierzu oraz 675-lecia praw...
Napisany w 09/06/2017, 08:41 przez admin2
xi-powiatowe-zawody-pywackie-z-okazji-dnia-dzieckaJuż po raz jedenasty świętowaliśmy Dzień Dziecka na kazimierskim basenie. Frekwencja dopisała. Udział wzięło prawie 100 uczniów począwszy od klasy „0”...
Napisany w 09/06/2017, 08:15 przez admin2
rozmawiali-o-bezpieczestwie-w-powiecie-kazimierskimRozmawiali o bezpieczeństwie w powiecie kazimierskim.  O bezpieczeństwie na terenie powiatu kazimierskiego, o wypadkach i przestępstwach, rozmawiano w...
Napisany w 05/06/2017, 00:00 przez admin
o-g-o-s-z-e-n-i-e-starosty-kazimierskiego O G Ł O S Z E N I E STAROSTY KAZIMIERSKIEGO Na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów...
Napisany w 08/05/2017, 12:25 przez admin2
2017-05-08-12-27-20Jubileusz z ... samochodem w OSP Gabułtów W niedzielę, 7 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Gabułtowie świętowała swe 70-lecie. Splendoru uroczystości...
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline