Starostwo Powiatowe

 

 

 

SESJA RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO 23 CZERWCA 2014 R.

 

 sesjagal

            W poniedziałek 23 czerwca o godz. 10.oo, w budynku dawnej Bursy przy ul. Partyzantów 29 odbyła  się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. W pierwszej części radni omawiali i podejmowali decyzje w sprawach bieżących, m. in. wysłuchali sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2013 i Zarządu Powiatu Kazimierskiego za I półrocze 2014 roku. Podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 i jednogłośnie udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Podjęli również uchwały o zmianach w budżecie Powiatu Kazimierskiego na rok 2014 i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2020. Uchwałą Rady Powiat Kazimierski przystąpił do „Świętokrzyskiego Klastra Spożywczo - Przetwórczego”.

            Jednym z głównych punktów porządku obrad było ogłoszenie w drugiej części sesji wyników konkursu dotyczącego „Koncepcji architektoniczno - urbanistycznej terenów okolic Kazimierzy Wielkiej”. Uczestnicy konkursu - studenci Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej zaproszeni zostali na poniedziałkową sesję wraz z mgr inż. Agnieszką Sempioł, pod kierunkiem której opracowywali projekty. Obecni byli także: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak,  Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury prof. dr hab. inż. Marek Iwański oraz Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki dr inż. Lucjan Kamionka.

            Wręczenia nagród dokonał fundator - Starosta Kazimierski Jan Nowak, w asyście Marszałka i grona naukowego Politechniki Świętokrzyskiej.  Nagrody pieniężne ufundowane przez starostęoraz pamiątkowe dyplomyotrzymały: Marta Matynia ex aequo z siostrami Dominiką i Patrycją Lisowicz za miejsca II oraz Dominika Czyż za miejsce III. Pierwszego miejsca nie przyznano, w zamian za to trzy studentki: Magdalena Brzezowska, Maria Nowak i Małgorzata Bargieł. otrzymały dodatkowe  wyróżnienia.

            Większość prac przedstawia możliwość zagospodarowania terenów wokół zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce, z uwzględnieniem wód siarczkowych zalegających na stosunkowo niewielkiej głębokości w okolicy Kazimierzy Wielkiej. W projektach znaleźć można część uzdrowiskową, tereny rehabilitacyjne, sportowe (korty, baseny), park, a także część usługową i mieszkalną.

            Projekty wyeksponowane zostały na planszach w dawnej Bursie podczas sesji Rady Powiatu, a także przedstawione w prezentacji multimedialnej przez Agnieszkę Sempioł, co umożliwiło zapoznanie się z nimi powiatowym radnym i kilkudziesięciu zaproszonym uczestnikom poniedziałkowej sesji. Dodać należy, że nagrodzone projekty staną się zalążkiem do wykorzystania w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Powiatu Kazimierskiego.

            Po ceremonii wręczenia nagród głos zabrał Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Na wstępie pogratulował  samorządowi powiatowemu nowatorskiego pomysłu powierzenia młodzieży opracowania projektów zagospodarowania terenów obok zbiornika, zaś młodym projektantom - zwycięzcom konkursu - ciekawych, niekonwencjonalnych  rozwiązań. Przedstawił ogólną strategię rozwoju województwa ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu. Na lata 2014-2020 województwo świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  otrzyma ze środków unijnych kwotę 1,4 mld euro.  60 % tych środków przeznaczonych będzie na popieranie przedsiębiorczości, na projekty partnerskie, na tworzenie nowych miejsc pracy. Marszałek wskazał na konieczność specjalizacji poszczególnych regionów w zależności od warunków naturalnych, a więc gleb, zasobów surowcowych oraz istniejącej infrastruktury, położenia, itp. Powiat kazimierski posiada bardzo dobre gleby, surowce mineralne, wody geotermalne i siarczkowe. Ważnym czynnikiem rozwoju może okazać się bliskość wielkiej aglomeracji miejskiej - Krakowa, co przy gruntownie zmodernizowanej drodze 776, pozwalającej na przejazd do Kazimierzy w niecałą godzinę, powinno procentować tworzeniem szerokiej bazy leczniczo - uzdrowiskowej i turystycznej dla mieszkańców stolicy Małopolski, pragnących relaksu i ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku. Beneficjentem dzisiejszych działań dla rozwoju regionu będą najprawdopodobniej nasze dzieci, czy wnuki. Marszałek Jarubas powołał się na przykład nieodległego Solca Zdroju, który w ostatnich latach stał się znaczącym uzdrowiskiem, głównie dzięki zaangażowaniu kapitału prywatnego. W ubiegłym roku Solec odwiedziło ponad 100.000 kuracjuszy i turystów. 

W swym wystąpieniu Marszałek odniósł się też do nieszczęsnego, 1 kilometrowego odcinka drogi 768 z Cudzynowic do Kazimierzy Wielkiej, który obniża standard tej ruchliwej drogi wojewódzkiej. W pierwszej połowie lipca podpisana zostanie umowa na wykonanie brakującego odcinka kosztem 1,5 mln zł., w terminie do końca września br.  Całkowity koszt modernizacji drogi 768 przekroczy 400 mln. złotych. Termin związanej z tym projektem budowy obwodnicy Kazimierzy Wielkiej uzależniony jest od uzyskania decyzji środowiskowych.

Marszałek Adam Jarubas podziękował Powiatowi Kazimierskiemu za współpracę przy modernizacji drogi 776, która mimo wielu przeciwności zakończyła się sukcesem. Poinformował też o utworzeniu strefy ekonomicznej w Połańcu, gdzie znajdzie zatrudnienie około 1000 osób.

            Na zakończenie sesji głos zabrał Starosta Kazimierski Jan Nowak, który uszczegółowił strategię rozwoju dotyczącą powiatu kazimierskiego.

Zdaniem Starosty główną troską samorządów winno być tworzenie miejsc pracy przez lokalnych  przedsiębiorców. Zadaniem samorządów jest natomiast tworzenie optymalnych warunków dla tychże przedsiębiorców, różnego rodzaju ułatwienia i ulgi.

W powiecie kazimierskim 70 % gruntów rolnych, to ziemie klasy I - III i gospodarstwa w większości rodzinne, co nie generuje miejsc pracy. Miejsca pracy mogą powstać wokół rolnictwa. Małe przetwórnie rodzinne lub spółdzielnie producenckie na wzór Sielca Kolonii pozwolą przetworzyć w znacznym stopniu warzywa i owoce i dać zatrudnienie mieszkańcom wsi. Rolnicy posiadają chłodnie i przechowalnie, co dodatkowo przemawia za przetwórstwem owocowo-warzywnym. Podjęta dziś przez Radę Powiatu uchwała o przystąpieniu do „Świętokrzyskiego Klastra Spożywczo-Przetwórczego” również tworzy warunki do produkcji i sprzedaży wytworów rolnictwa. Tworzą się możliwości dofinansowania produkcji w ramach programów „Rozwój obszarów wiejskich”, „Regionalny Program Operacyjny”, itp.

Dzięki Marszałkowi pozyskaliśmy środki ok. 2 mln. zł na odwiert w Cudzynowicach, który pozwoli dokładnie określić parametry wód termalnych i siarczkowych - temperaturę i skład chemiczny. Rozstrzygnięty został już przetarg na odwiert, który wykonany zostanie w terminie 3 miesięcy.

Starosta Jan Nowak poinformował o reaktywacji cegielni w Kolosach, która wznowiła produkcję na bazie własnych surowców. Wyraził zaniepokojenie stanem prawnym struktury własnościowej złóż iłów krakowieckich w Odonowie, co uniemożliwia jakiekolwiek działania w celu wznowienia produkcji. Zapowiedział wyjaśnienie stanu prawnego i podjęcie stosownych kroków w celu odzyskania terenów iłonośnych.

Zwrócił uwagę na możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację ogniw fotowoltaicznych. Tereny wzdłuż Wisły i Nidy są dobrze nasłonecznione i pozwalają na wykorzystanie energii Słońca przez znaczną część roku.

„Oczkiem w głowie” Starosty Nowaka są ścieżki rowerowe - konkretnie połączenie Krakowa przez Kocmyrzów, Proszowice, Kazimierzę, Pińczów - do Kielc. Podpisane są stosowne porozumienia miedzy zainteresowanymi samorządami oraz umowy na realizację koncepcji budowy ścieżki. Powstała sieć ścieżek przyczyni się do rozwoju zdrowej turystyki rowerowej w regionie kazimierskim i Ponidzia. Pozwoli na dojazd do ciekawych zabytków czy wykopalisk, jakich w naszym powiecie nie brakuje.

tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

 

 

Napisany w 24/11/2017, 07:01 przez admin2
kolejna-sesja-rady-powiatu-kazimierskiegoW środę 22 listopada, w budynku dawnej bursy odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Marek Augustyn. W...
Napisany w 12/10/2017, 07:33 przez admin2
nasi-na-festiwalu-paragedonW słoneczną sobotę 30 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbył się Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych...
Napisany w 26/07/2017, 06:19 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-policji Święto Policji odbywa się 24 lipca i zostało ustanowiono w 1995 roku, po reformie Policji. Święto przypada w rocznicę powołania Policji Państwowej w...
Napisany w 20/07/2017, 07:37 przez admin2
podpisanie-umowy-na-projekt-i-budowe-obwodnicy  W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o wykonanie projektu i...
Napisany w 12/07/2017, 11:25 przez admin2
konie-z-szesciu-wojewodztw-w-opatowcuKonie z sześciu województw w Opatowcu   Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu rozpoczął się 8 lipca. Swoje wierzchowce w...
Napisany w 04/07/2017, 10:50 przez admin
sukces-druhow-z-droejowic-i-sonowic-oraz-pa-z-gabutowa Sukces druhów z Drożejowic i Słonowic oraz pań z Gabułtowa  W niedzielę, 2 lipca na stadionie Sparty odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo...
Napisany w 30/06/2017, 11:42 przez admin
zapraszamy-na-xviii-witokrzyski-modzieowy-championat-koni-maopolskich Zapraszamy na XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich  
Napisany w 30/06/2017, 11:37 przez admin
2017-06-30-11-37-45Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Moja firma mój sukces" W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzić będziemy nabór...
Napisany w 29/06/2017, 05:55 przez admin
2017-06-23-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakoczenie-roku-szkolnego-2016172017-06-23: LO w Kazimierzy Wielkiej - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 w Liceum...
Napisany w 27/06/2017, 11:41 przez admin
turnusy-i-terminy-szkolenia-w-ramach-suby-przygotowawczej-na-rok-2017Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2017 Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017r. realizowane...
Napisany w 26/06/2017, 12:28 przez admin
spotkanie-integracyjne-w-dps-w-bejscachSpotkanie integracyjne w DPS w Bejscach W dniu 21 czerwca 2017roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane...
Napisany w 21/06/2017, 12:37 przez admin2
2017-06-21-12-52-07Igrzyska odbyły się w niedzielę, 11 czerwca na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Głównym zadaniem igrzysk LZS jest popularyzacja...
Napisany w 20/06/2017, 10:02 przez admin2
uroczysto-nadania-imienia-majora-ludwika-zwolaskiegoUroczystość nadania imienia majora Ludwika Zwolańskiego Na kazimierskim rynku w niedzielę,18 czerwca odbyła się uroczystość nadania 2. kompanii...
Napisany w 12/06/2017, 06:12 przez admin2
800-lat-skalbmierza800 lat Skalbmierza W niedzielę 11 czerwca zakończyły się uroczystości związane z 800. rocznicą pierwszej wzmianki o Skalbmierzu oraz 675-lecia praw...
Napisany w 09/06/2017, 08:41 przez admin2
xi-powiatowe-zawody-pywackie-z-okazji-dnia-dzieckaJuż po raz jedenasty świętowaliśmy Dzień Dziecka na kazimierskim basenie. Frekwencja dopisała. Udział wzięło prawie 100 uczniów począwszy od klasy „0”...
Napisany w 09/06/2017, 08:15 przez admin2
rozmawiali-o-bezpieczestwie-w-powiecie-kazimierskimRozmawiali o bezpieczeństwie w powiecie kazimierskim.  O bezpieczeństwie na terenie powiatu kazimierskiego, o wypadkach i przestępstwach, rozmawiano w...
Napisany w 05/06/2017, 00:00 przez admin
o-g-o-s-z-e-n-i-e-starosty-kazimierskiego O G Ł O S Z E N I E STAROSTY KAZIMIERSKIEGO Na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów...
Napisany w 08/05/2017, 12:25 przez admin2
2017-05-08-12-27-20Jubileusz z ... samochodem w OSP Gabułtów W niedzielę, 7 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Gabułtowie świętowała swe 70-lecie. Splendoru uroczystości...
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline