Starostwo Powiatowe

Zdzisław Pilarski. Panie Starosto, stało się dobrą tradycją, że od kilku lat na przełomie roku, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia korzystamy z gościnnych łamów Głosu Proszowickiego, by podsumować mijający rok, podzielić się z Czytelnikami sukcesami, ale i problemami, jakie są nieuniknione w działalności samorządu. Taka potrzeba jest tym bardziej uzasadniona, że wkraczamy w ostatni rok bieżącej kadencji samorządu powiatowego.

Jan Nowak. Rok 2018 czyli rok najbliższych wyborów samorządowych to równocześnie mały jubileusz samorządności po reaktywacji powiatów.  20 lat istnienia powiatu to równocześnie 20 lat mojej działalności samorządowej a więc również i mój mały jubileusz, bowiem współtworzyłem ten powiat.

Trzy lata kadencji minęło. Wchodzimy w czwarty rok - rok wyborczy, rok trudny i emocjonalny.

Pora więc się rozliczyć, zweryfikować to, co było planowane i wykonane, ale także to, czego nie udało się zrealizować i z jakich przyczyn. Choć wiadomo, że przyczyną w większości przypadków był brak środków finansowych. Ale w świetle tego, że są możliwości pozyskania środków finansowych, nie tylko o pieniądze chodzi. To także pomysł, to także zespół ludzi którzy potrafią poruszać się w gąszczu unijnych przepisów i pozyskać środki na nowe projekty. Nie zmienia to faktu, że rozliczyć się trzeba.

Zanim przejdziemy do oceny, pragnę zwrócić uwagę Czytelników na ważny szczegół. Różnica pomiędzy samorządem powiatowym i gminnym polega głównie na tym, że samorząd powiatowy - w przeciwieństwie do gminnego - ma bardzo mały udział dochodów własnych w budżecie, a także różne od gminy zadania własne.  Nie mając własnych dochodów nie możemy podejmować się spektakularnych zadań inwestycyjnych.

Możemy natomiast być na terenie powiatu kazimierskiego stymulatorem rozwoju gospodarczego. Mimo, że inwestycje nie są finansowane z naszego budżetu, to uczestniczymy w przygotowaniu tych inwestycji i lobbowaniu na ich rzecz. W dzisiejszej rzeczywistości przygotowanie inwestycji zajmuje zazwyczaj więcej czasu, niż ich fizyczna realizacja.

  1. Przejdźmy zatem do oceny konkretnych zadań.
  2. W bieżącej kadencji mamy trzy podstawowe inwestycje.

Pierwsza z nich to modernizacja drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku do granicy z woj. małopolskim wraz z budową obwodnicy Kazimierzy Wielkiej. Dziś mogę powiedzieć że zadanie jest w trakcie realizacji mimo  różnych problemów: protestów mieszkańców, prób podważania decyzji środowiskowej i innych przeszkód. W chwili obecnej wykonywana jest dokumentacja techniczna inwestycji. Wykonuje ją firma, która wygrała przetarg na zasadzie “zaprojektuj i wybuduj”. W połowie lub pod koniec przyszłego roku na budowie powinny się pojawić maszyny przygotowujące teren i rozpocząć prace niwelacyjne. Są niestety środowiska i osoby które za wszelką cenę chcą podważyć celowość tej inwestycji i doprowadzić przynajmniej do opóźnienia prac. Muszę tu podkreślić że chodzi o inwestycję o wartości 40 milionów złotych. Takich pieniędzy Kazimierza Wielka już więcej nie otrzyma.

Trudno powiedzieć jaki będzie następny budżet unijny, jak to się będzie kształtować w związku z breksitem i wewnętrznymi problemami Unii, ale ta inwestycja to jedyna szansa, by rozwiązać obecne problemy komunikacyjne Kazimierzy Wielkiej na dziesiątki lat, dla nas i dla następnych pokoleń. Obwodnica bezkolizyjnie połączy 4 podstawowe kierunki drogowe: Kraków, Busko oraz południowo-wschodnią Polskę i część centralną.

Nie możemy lekkomyślnie zasklepić się w imię doraźnych, partykularnych interesów czy kaprysów.

Przy okazji apeluję do tych wszystkich, którzy w nonszalancki sposób krytykują to zadanie.  Możemy dyskutować o rozwiązaniach szczegółowych, ale generalnie nie ma innego wyjścia, innej alternatywy jak budowa obwodnicy. W długofalowych planach zagospodarowania o obwodnicy w jej obecnym kształcie mówiło się już pół wieku temu. Jeśli nadal będziemy torpedować budowę obwodnicy, zostaniemy w tyle, nie będzie tu żadnych inwestycji , żadnego rozwoju, których podstawowym elementem jest sprawna i rozbudowana sieć dróg.

Zakończenie inwestycji planowane jest w 2020 roku, a według mojego rozeznania fizyczne rozpoczęcie  prac budowlanych nastąpi  w drugim półroczu 2018 roku.

  1. I oby tak się stało, jako że sieć dróg oraz infrastruktura z nimi związana stymuluje rozwój wielu dziedzin gospodarki, zwłaszcza w niewielkich ośrodkach, jak np. powiat kazimierski. A jakie jest drugie co do ważności zadanie Powiatu Kazimierskiego?
  2. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym o którym mówi się już od 2010 roku jest ścieżka rowerowa łącząca aglomerację krakowską na pierwszym etapie z Wiślicą, a w dalszej kolejności z Kielcami. Zabiegaliśmy bardzo, by ścieżka przebiegała przez powiat kazimierski, dzięki czemu moglibyśmy pozyskać tak zwanych turystów jednego dnia, którzy przyjechaliby do Kazimierzy na dzień lub nieco dłużej i ewentualnie przenocowali korzystając z istniejącej bazy noclegowej. Baza taka już powstała w ostatnich latach, ale wymaga dalszego poszerzenia. Na terenie naszego powiatu ścieżka przebiegać będzie po trasie zlikwidowanej kolejki wąskotorowej od miejscowości Lekszyce przez teren gmin Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec i Wiślica. Jej łączna długość wyniesie 46 km.

Po wielu latach możemy powiedzieć, że ścieżka przechodzi w standaryzację. Jest gotowa dokumentacja techniczna, podpisywane są umowy realizacyjne z Marszałkiem Województwa. Jest podpisane porozumienie z Gminami gdyż chcę tu podkreślić, że to zadanie Powiat realizuje wspólnie z Gminami: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec i Wiślica w powiecie buskim. Jest to prorozwojowa inwestycja, która moim zdaniem ma kolosalne znaczenie w realizacji naszych planów. Kazimierza Wielka w długofalowych planach zmierza, by stać się  gminą turystyczną i uzdrowiskową, wykorzystującą walory termalne i lecznicze  odkrytych wód, walory geograficzne i przyrodnicze.

Biorąc pod uwagę, że turystyka prozdrowotna staje się coraz bardziej modna i opierając się na wzorcach zachodnich, będziemy coraz częstszymi świadkami tego, że całe rodziny będą szukać coraz to nowych form rekreacji, szczególnie w weekendy, kiedy to mogą się wyrwać z ciasnych blokowisk i coraz groźniejszego smogu zagrażającemu zdrowiu mieszkańcom wielkich aglomeracji. I dla nas turysta jednego dnia z krakowskiej metropolii, odległej zaledwie ok. 50 km jest bardzo realny, ale trzeba mu coś zaoferować. Tą ofertą jest właśnie ścieżka rowerowa i powtarzam to raz jeszcze, że będziemy tą ścieżkę realizowali. W chwili obecnej jest przygotowana specyfikacja przetargowa, bowiem dokumentację techniczną mamy już wykonaną.  Wartość inwestycji to 8,2 mln zł. Z tego 85% są to środki unijne przekazane przez samorząd województwa świętokrzyskiego, pozostałe 15% stanowią środki gmin uczestniczących w projekcie. Powiat Kazimierski jest przy realizacji tego zadania koordynatorem. Ścieżka nasza jest jednym z nielicznych przypadków, kiedy trasa ścieżki nie biegnie obok dróg publicznych, co gwarantuje, że użytkownik nie będzie narażony na wdychanie spalin samochodowych. Ścieżka biegnie wśród pól, łąk i wszystkich walorów przyrodniczych, jakie występują w powiecie kazimierskim i na Ponidziu. Biegnie po trasie dawnej kolejki wąskotorowej a więc omija wzniesienia, nie ma stromych podjazdów i zjazdów, co będzie również korzystne i bezpieczne dla potencjalnych użytkowników - rowerzystów.  Turysta jednego dnia przejeżdżając przez Kazimierzę musi mieć ciekawą ofertę. I jeżeli już budujemy tą ścieżkę,  to musimy ją odpowiednio utrzymać i uzbroić. Trzeba równolegle utworzyć infrastrukturę: punkty obsługi rowerów, miejsca odpoczynku, możliwość spożycia gorącego posiłku, a także miejsca noclegowe jeśli cyklista będzie chciał zatrzymać się u nas dzień, czy dwa dłużej i zapoznać się z miejscowymi atrakcjami, zbiornikiem wodnym na Małoszówce, zalewem, obiektami sportowymi czy zabytkami. Podkreślam - realizacja zadania rozpoczyna się w 2018 roku. 

  1. Panie Starosto, domyślam się, że trzecie zadanie to budowa odkrytego basenu mineralnego na bazie wód siarczkowych i termalnych. O tym, a także o informatyzacji w służbie zdrowia i w geodezji porozmawiamy w drugiej części wywiadu, w styczniu 2018 roku.
  2. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2018 Roku pragnę złożyć Czytelnikom Głosu Proszowickiego oraz Mieszkańcom naszych sąsiadujących Powiatów najlepsze życzenia szczęścia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz spełnienia marzeń i osiągnięcia wytyczonych zadań.

 

Ze Starostą Kazimierskim Janem Nowakiem rozmawiał Zdzisław Pilarski

 

Napisany w 31/07/2018, 13:12 przez admin2
ogloszenie-starosty-kazimierskiegoUprzejmie informuje się mieszkańców Powiatu Kazimierskiego, że zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w...
Napisany w 31/07/2018, 13:11 przez admin2
promocja-ksiazki-jozefa-belskiego-ostatnie-dni„74 lata temu 27 lipca 1944 roku miejscowa placówka Armii Krajowej rozbroiła bez strzału posterunek żandarmerii ukraińskiej stacjonujący w dzisiejszej...
Napisany w 31/07/2018, 13:09 przez admin2
74-rocznica-utworzenia-kazimiersko-proszowickiej-rzeczypospolitej-partyzanckiejW niedzielę, 29 lipca organizacje kombatanckie i władze samorządowe spotkały się pod szkołą nr 1, gdzie 24 lata temu wmurowana została tablica...
Napisany w 30/07/2018, 13:57 przez admin2
130-lat-w-sluzbie-swietego-floriana130. rocznicę założenia obchodzi Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowcu - jedna najstarszych w regionie świętokrzyskim i w Polsce jednostek ochotniczych....
Napisany w 27/07/2018, 06:04 przez admin2
uroczyste-odsloniecie-tablicy-pamiatkowej22 lipca 2018 roku przy Urzędzie Gminy w Czarnocinie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Rozbrojenie Posterunku Żandarmerii...
Napisany w 26/07/2018, 13:21 przez admin2
powiatowe-swieto-policjiW niedzielę, 22 lipca w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej odprawiona została uroczysta msza święta w intencji...
Napisany w 25/07/2018, 13:20 przez admin2
xii-miedzynarodowe-dni-kazimierzy-wielkiejTegoroczne Dni Kazimierzy Wielkiej odbyły się w sobotę, 21 lipca na stadionie MLKS Sparta. Rozpoczął je hejnał Kazimierzy Wielkiej, potem do akcji...
Napisany w 11/07/2018, 10:55 przez admin2
zostan-zolnierzem-obrony-terytorialnejJeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki...
Napisany w 11/07/2018, 10:49 przez admin2
zrob-pierwszy-krok-do-zawodowej-sluzby-wojskowejWojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju informuje o rozpoczęciu naboru do przygotowawczej służby wojskowej.    
Napisany w 03/07/2018, 12:27 przez admin2
700-lat-donos-gala-finalowa30 czerwca 2018 r. zapisze się w historii Donos jako wielkie święto wsi. Mszą św. odprawioną przez ks. proboszcza Janusza Mularza w intencji wszystkich...
Napisany w 20/06/2018, 10:30 przez admin2
piknik-bez-barierW poranny czwartek, 14 czerwca, oczy wszystkich uczniów i nauczycieli Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cudzynowicach skierowane...
Napisany w 19/06/2018, 11:38 przez admin2
promocja-monografii-wsi-donosyW sobotni wieczór, 16 czerwca 2018 r., w świetlicy wiejskiej w Donosach miała miejsce promocja książki "Nasza wieś Donosy" autorstwa Jadwigi...
Napisany w 13/06/2018, 11:56 przez admin2
gala-patriotyczna-w-lo-w-kazimierzy-wielkiejJubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości to czas refleksji nad przeszłością. Wydarzenia sprzed niemal stulecia to ważny punkt...
Napisany w 12/06/2018, 11:46 przez admin
viii-rajd-zabytkowych-pojazdow-szlakiem-wazy-z-bronocicBurmistrz miasta i gminy działoszyce Automobilklub Kielecki - koło w Kazimierzy Wielkiej, Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Działoszycach Rada...
Napisany w 11/06/2018, 13:13 przez admin2
jubileusz-90-lecia-kazimierskiej-jedynkiSamorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja obchodziła uroczyście i z dużym rozmachem swoje 90-lecie. W piątek, 8 czerwca o godz. 10.00 w...
Napisany w 24/05/2018, 09:39 przez admin
relacja-z-xv-rajdu-pojazdow-zabytkowych-szlakiem-republiki-partyzanckiejRelacja z XV Rajdu Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej Fiat, mercedes, ford, volkswagen, MG, opel, citroen, a także warszawa,...
Napisany w 22/05/2018, 09:17 przez admin2
debatowali-o-bezpieczenstwie-na-codzienW piątek, 18 maja w sali konferencyjnej w byłej bursie odbyła się kolejna debata społeczna n/t bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania...
Napisany w 14/05/2018, 12:57 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-strazaka-2018W gorące piątkowe południe 11 maja, kazimierscy strażacy obchodzili uroczyście swe święto na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP. Wśród...
Napisany w 11/05/2018, 08:22 przez admin2
mistrzostwa-powiatu-kazimierskiego-w-tenisie-stolowym-wynikiW hali Kazimierskiego Ośrodka Sportowego zakończyły się Mistrzostwa Powiatu Kazimierskiego w Tenisie Stołowym dla szkół podstawowych. Puchary i dyplomy...
Napisany w 07/05/2018, 08:15 przez admin2
podpisano-umowe-na-basen-mineralny-z-wodami-siarczkowymiW piątek, 4 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu...
Napisany w 07/05/2018, 06:35 przez admin2
kazimierskie-swieto-konstytucji-3-maja-ze-100-metrowa-flaga-narodowaUroczysta msza święta odprawiona w czwartkowe południe w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zainaugurowała kazimierskie obchody Święta Konstytucji...
Napisany w 04/05/2018, 09:18 przez admin
informacja-dot-naboru-wnioskow-do-programu-razem-bezpieczniejInformacja dot. naboru wniosków do programu Razem Bezpieczniej Starostwo Powiatowe w Kazimierzy  Wielkiej informuje, że w Świętokrzyskim Urzędzie...
Napisany w 30/04/2018, 09:56 przez admin2
2018-04-27-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakonczenie-zajec-edukacyjnych-klas-trzecichDo klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej w roku szkolnym 2017/18 uczęszczało 83 uczniów, wszyscy...
Napisany w 30/04/2018, 09:55 przez admin2
spotkanie-seniorow-wsi-donosyKomitet Organizacyjny Obchodów 700-lecia wsi Donosy zorganizował wspólnie z Radą Sołecką i KGW „Donoskie Gosposie” towarzyskie spotkanie seniorów wsi,...
Napisany w 27/04/2018, 07:12 przez admin2
mistrzostwa-powiatu-kazimierskiego-w-tenisie-stolowymW hali sportowej KOS 11 kwietnia 2018 r. odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym. W kategorii szkół gimnazjalnych - dziewczęta -...
Napisany w 24/04/2018, 13:09 przez admin2
olimpiada-wiedzy-i-umiejetnosci-rolniczych-w-cudzynowicach20-21 kwietnia 2018 roku odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem Olimpiady był Uniwersytet Rolniczy w Krakowie....
Napisany w 23/04/2018, 12:35 przez admin
posiedzenie-centrum-zarzadzania-kryzysowego-w-sprawie-asfWe wtorek, 17 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z...
Napisany w 23/04/2018, 12:32 przez admin
konkurs-nakrywanie-i-dekoracja-stolow-w-zsz-odonowKonkurs „Nakrywanie i dekoracja stołów” w ZSZ Odonów 19 kwietnia 2018 r.  Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie był organizatorem konkursu...
Napisany w 17/04/2018, 10:45 przez admin
mogilami-znaczona-jest-historia-polskiMogiłami znaczona jest historia Polski… W dniu 11 kwietnia 2018 roku w Opatowcu odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę mordu...
Napisany w 16/04/2018, 13:11 przez admin2
v-zjazd-absolwentow-w-70-urodziny-odonowskiej-szkoly(Cytując Jana Himilsbacha z kultowego filmu "Rejs" Marka Piwowskiego) - "W tak pięknych okolicznościach przyrody" Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie...
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Więcej Zgadzam się Nie zgadzam się