Starostwo Powiatowe

20-21 kwietnia 2018 roku odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem Olimpiady był Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Gospodarzami i współorganizatorami eliminacji okręgowych były Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego im. B. Chrobrego w Chrobrzu. Honorowy patronat objęło  Ministerstwo Edukacji Narodowej,  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska.

Na rejonowy sprawdzian przed etapem centralnym przyjechało 131 uczniów wraz z opiekunami  z 53 szkół  z 8 województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Uroczystego otwarcia olimpiady dokonał przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk.

 Olimpijczycy sprawdzili swoją wiedzę w 9 specjalnościach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu. Etap pisemny Olimpiady odbył się  w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.  Umiejętności praktyczne bloku agrobiznes, produkcja zwierzęca, ogrodnictwo ochrona i inżynieria środowiska oraz architektura krajobrazu sprawdzane były w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Pozostałe specjalności  tj. produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, gastronomia, leśnictwo wykazywały swoje umiejętności w Zespole Szkół Rolniczych CKU w Chrobrzu. 

Zmagania uczestników w poszczególnych blokach tematycznych oceniał Komitet Okręgowy reprezentowany przez 50 ekspertów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uroczyste podsumowanie olimpiady odbyło się 21 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.  Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach Jacek Nowak przywitał przybyłych gości:

- Prof.dr hab. Floriana Gambusia prorektor do spraw nauki i wspópracy z zagranicą Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

- prof. dr hab. Juliana Kamińskiego honorowego przewodniczącego jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

- prof. dr hab. Norberta Marksa przewodniczącego jury Komitetu Okręgowego OWiUR w Krakowie

- prof.dr hab. Andrzeja Lepiarczyka przewodniczącego  Komitetu Okręgowego OWiUR w Krakowie

- pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

- Przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego Marcina Zawieruchę Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Kielcach

- Jana Nowaka Starostę Powiatu Kazimierskiego

- Janusza Skoczka Kierownika  Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kazimierzy Wielkiej

- Adriana Ścipióra Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Kazimierzy Wielkiej

- Jerzego Kalinowskiego  z Nadleśnictwa Pińczów

- Piotra Muchę   Wicedyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

- Jana Kopcia Przedstawiciela Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Szczególnie zostali powitani uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami i dyrektorami szkół.

Dyrektor Jacek Nowak przywitał również współgospodarza Olimpiady Pana Jerzego Trzepatowskiego Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. B. Chrobrego w Chrobrzu.

Prof. dr hab. Norbert  Marks Przewodniczący Jury Komitetu Okręgowego w Krakowie ogłosił wynik etapu okręgowego  XLII  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  podkreślając, że poziom XLII olimpiady był bardzo wysoki  a Okręg Krakowski jest wiodący pod względem wiedzy.

Partnerami wspierającymi organizację eliminacji okręgowych byli:

Kazimierz  Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty, Agata Wojtyszek – Wojewodoa Świętokrzyski,  Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak Starosta Kazimierski, Zbigniew Kierkowski – Starosta Pińczowski, Adam Bodzioch Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Józef Zuwała -Wójt Gminy Bejsce, Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec, Janusz Skoczek  Biuro Powiatowego ARiMR w Kazimierzy Wielkiej , Adrian Ścipiór Placówka Terenowa KRUS w Kazimierzy Wielkiej,  Świętokrzyska Izba Rolnicza Janusz Czyż  Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Andrzej Wójciak – Nadleśnictwo Pińczów, Stanisław Matejkiewicz- Prezes Zarządu BS w Kielcach, Jakub Madej – Prezes Zarządu BS w Pińczowie, Marek Kowalski  Zbigniew Frączek F.H.U ROLMET, Radosław Gruszka - Owoce Warzywa, Teresa Ochenduszka – Piekarnia „U Ochenduszków”, Marek Żurek -Piekarnia  „Dr Żurek”,  Mirosław Fucia - Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców Grzegorz Biel –„Biel Dach”, Ryszard Czajka - Pałac „LACON” Centrum Hotelowo – Konferencyjne, Mariusz Zieja RG Media, Paweł Piątek Kazimierska Agencja Drukarska, Stanisław Pietrzyk - Zakład Opakowań i Kątowników Tekturowych „MONA”,  Tomasz Buda –„MAR PLAST”, Zbigniew Lech  „Mlek-Pol” , Janusz Cham „ F.H.U. CHAMEX”, Wiesław Brzeźnicki – „Fuks”, Krzysztof Dziekan P.U.P.H.”Dziekan”, Aneta i Kamil Minor – Lokal Gastronomiczny „Retro”, Jacek Styrna –„Renal” Mikułowice, Mariusz Rutkowski – Piekarnia Opatowiec, Kamil Gądek – Solecka Fabryka Maszyn „STRUMYK”, Jacek Ściupider – Restauracja „BAJKA”, Justyna Śliz – Kwiaciarnia „Kwiaty są piękne”, Dariusz Walkiewicz – PPUH „ DEXWAL”, Jolanta Zapart – „Wędliny tradycyjne”, Koło Gospodyń Wiejskich w Słonowicach. Patronami medialnymi obecnej edycji olimpiady była Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal Agropolska.pl

Wykorzystano materiały ZSR w Cudzynowicach. Tam też szczegółowe wyniki.

 • 2018_04_20-08_56_4336
 • 2018_04_20-08_59_0341
 • 2018_04_20-08_59_5948
 • 2018_04_20-09_01_3658
 • 2018_04_20-09_14_2983
 • 2018_04_21-10_10_265
 • 2018_04_21-10_10_526
 • 2018_04_21-10_11_279
 • 2018_04_21-10_11_3110
 • 2018_04_21-10_13_1212
 • 2018_04_21-10_13_3213
 • 2018_04_21-10_14_2915
 • 2018_04_21-10_26_0519
 • 2018_04_21-10_41_4529
 • 2018_04_21-10_46_3243
 • 2018_04_21-10_47_2645
 • 2018_04_21-10_49_3746
 • 2018_04_21-10_52_1861
 • 2018_04_21-10_52_3262
 • 2018_04_21-11_00_5374
 • 2018_04_21-11_03_4579
 • 2018_04_21-11_09_0185
  

Napisany w 18/09/2018, 13:25 przez admin2
sztandar-dla-jednostki-strzeleckiej-nr-2130-w-czarnocinieUroczystość nadania sztandaru Jednostce Strzeleckiej numer 2130 imienia gen. Bronisława  Kwiatkowskiego w Czarnocinie, zainaugurowała polowa msza święta...
Napisany w 14/09/2018, 13:39 przez admin2
pozegnanie-lata-w-rpotPod koniec rekordowo gorącego tegorocznego lata - na tydzień przed nadejściem kalendarzowej jesieni, dzieci i młodzież z kazimierskich placówek...
Napisany w 07/09/2018, 09:11 przez admin
rozpoczecie-roku-szkolnego-w-kazimierskim-loOficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 odbyło się tradycyjnie w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Uroczystość zgromadziła uczniów, dyrekcję i...
Napisany w 29/08/2018, 11:44 przez admin
mozesz-juz-zostac-zolnierzem-obrony-terytorialnej  Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na...
Napisany w 28/08/2018, 06:24 przez admin
dozynki-powiatu-kazimierskiego-w-strugach-deszczuTegoroczne kazimierskie Dożynki Powiatowe 2018 odbyły się niedzielnym popołudniem i wieczorem 26 sierpnia w Czarnocinie. Dożynki miały przy tym również...
Napisany w 24/08/2018, 06:25 przez admin
kazimierskie-dozynki-gminne-w-plechowieKazimierskie Dożynki Gminne w Plechowie   Tegoroczne kazimierskie Święto Plonów, gospodarzem którego było sołectwo w Plechowie, zainaugurowała...
Napisany w 22/08/2018, 11:42 przez admin
polskie-to-bylo-zwyciestwoPolskie to było zwycięstwo           W dniu 17 sierpnia br. członkowie Koła nr 11 Związku Żołnierzy WP...
Napisany w 20/08/2018, 07:07 przez admin
powiatowo-gminne-dozynki-w-czarnocinie-26-sierpnia-2018r
Napisany w 31/07/2018, 13:11 przez admin2
promocja-ksiazki-jozefa-belskiego-ostatnie-dni„74 lata temu 27 lipca 1944 roku miejscowa placówka Armii Krajowej rozbroiła bez strzału posterunek żandarmerii ukraińskiej stacjonujący w dzisiejszej...
Napisany w 31/07/2018, 13:09 przez admin2
74-rocznica-utworzenia-kazimiersko-proszowickiej-rzeczypospolitej-partyzanckiejW niedzielę, 29 lipca organizacje kombatanckie i władze samorządowe spotkały się pod szkołą nr 1, gdzie 24 lata temu wmurowana została tablica...
Napisany w 30/07/2018, 13:57 przez admin2
130-lat-w-sluzbie-swietego-floriana130. rocznicę założenia obchodzi Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowcu - jedna najstarszych w regionie świętokrzyskim i w Polsce jednostek ochotniczych....
Napisany w 27/07/2018, 06:04 przez admin2
uroczyste-odsloniecie-tablicy-pamiatkowej22 lipca 2018 roku przy Urzędzie Gminy w Czarnocinie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Rozbrojenie Posterunku Żandarmerii...
Napisany w 26/07/2018, 13:21 przez admin2
powiatowe-swieto-policjiW niedzielę, 22 lipca w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej odprawiona została uroczysta msza święta w intencji...
Napisany w 25/07/2018, 13:20 przez admin2
xii-miedzynarodowe-dni-kazimierzy-wielkiejTegoroczne Dni Kazimierzy Wielkiej odbyły się w sobotę, 21 lipca na stadionie MLKS Sparta. Rozpoczął je hejnał Kazimierzy Wielkiej, potem do akcji...
Napisany w 11/07/2018, 10:55 przez admin2
zostan-zolnierzem-obrony-terytorialnejJeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki...
Napisany w 11/07/2018, 10:49 przez admin2
zrob-pierwszy-krok-do-zawodowej-sluzby-wojskowejWojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju informuje o rozpoczęciu naboru do przygotowawczej służby wojskowej.    
Napisany w 03/07/2018, 12:27 przez admin2
700-lat-donos-gala-finalowa30 czerwca 2018 r. zapisze się w historii Donos jako wielkie święto wsi. Mszą św. odprawioną przez ks. proboszcza Janusza Mularza w intencji wszystkich...
Napisany w 20/06/2018, 10:30 przez admin2
piknik-bez-barierW poranny czwartek, 14 czerwca, oczy wszystkich uczniów i nauczycieli Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cudzynowicach skierowane...
Napisany w 19/06/2018, 11:38 przez admin2
promocja-monografii-wsi-donosyW sobotni wieczór, 16 czerwca 2018 r., w świetlicy wiejskiej w Donosach miała miejsce promocja książki "Nasza wieś Donosy" autorstwa Jadwigi...
Napisany w 13/06/2018, 11:56 przez admin2
gala-patriotyczna-w-lo-w-kazimierzy-wielkiejJubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości to czas refleksji nad przeszłością. Wydarzenia sprzed niemal stulecia to ważny punkt...
Napisany w 12/06/2018, 11:46 przez admin
viii-rajd-zabytkowych-pojazdow-szlakiem-wazy-z-bronocicBurmistrz miasta i gminy działoszyce Automobilklub Kielecki - koło w Kazimierzy Wielkiej, Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Działoszycach Rada...
Napisany w 11/06/2018, 13:13 przez admin2
jubileusz-90-lecia-kazimierskiej-jedynkiSamorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja obchodziła uroczyście i z dużym rozmachem swoje 90-lecie. W piątek, 8 czerwca o godz. 10.00 w...
Napisany w 24/05/2018, 09:39 przez admin
relacja-z-xv-rajdu-pojazdow-zabytkowych-szlakiem-republiki-partyzanckiejRelacja z XV Rajdu Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej Fiat, mercedes, ford, volkswagen, MG, opel, citroen, a także warszawa,...
Napisany w 22/05/2018, 09:17 przez admin2
debatowali-o-bezpieczenstwie-na-codzienW piątek, 18 maja w sali konferencyjnej w byłej bursie odbyła się kolejna debata społeczna n/t bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania...
Napisany w 14/05/2018, 12:57 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-strazaka-2018W gorące piątkowe południe 11 maja, kazimierscy strażacy obchodzili uroczyście swe święto na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP. Wśród...
Napisany w 11/05/2018, 08:22 przez admin2
mistrzostwa-powiatu-kazimierskiego-w-tenisie-stolowym-wynikiW hali Kazimierskiego Ośrodka Sportowego zakończyły się Mistrzostwa Powiatu Kazimierskiego w Tenisie Stołowym dla szkół podstawowych. Puchary i dyplomy...
Napisany w 07/05/2018, 08:15 przez admin2
podpisano-umowe-na-basen-mineralny-z-wodami-siarczkowymiW piątek, 4 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu...
Napisany w 07/05/2018, 06:35 przez admin2
kazimierskie-swieto-konstytucji-3-maja-ze-100-metrowa-flaga-narodowaUroczysta msza święta odprawiona w czwartkowe południe w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zainaugurowała kazimierskie obchody Święta Konstytucji...
Napisany w 04/05/2018, 09:18 przez admin
informacja-dot-naboru-wnioskow-do-programu-razem-bezpieczniejInformacja dot. naboru wniosków do programu Razem Bezpieczniej Starostwo Powiatowe w Kazimierzy  Wielkiej informuje, że w Świętokrzyskim Urzędzie...
Napisany w 30/04/2018, 09:56 przez admin2
2018-04-27-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakonczenie-zajec-edukacyjnych-klas-trzecichDo klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej w roku szkolnym 2017/18 uczęszczało 83 uczniów, wszyscy...
Czy pracownicy są uprzejmi
Czy godziny pracy są właściwe
Czy w Starostwie czeka się w kolejkach
Czy pracownicy posiadają wiedzę fachową
Czy strona internetowa zawiera przydatne informacje
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline