W piątek, 20 września 2019 r. w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach odbyło się uroczyste otwarcie mieszkania wspomaganego treningowego. Jest to pierwsze tego typu mieszkanie w powiecie kazimierskim, które służyć będzie osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Pobyt uczniów placówki w mieszkaniu treningowym spowoduje zwiększenie umiejętności ich samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, pozwoli nabyć umiejętność funkcjonowania w różnych rolach społecznych, umożliwi aktywny udział w życiu kulturalnym miasta, osiągnięcie pozycji społecznej dostępnej osobom sprawnym, występowanie samemu we własnych sprawach, a przede wszystkim nabycie umiejętności prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną niezależnego i godnego życia. Mottem imprezy były słowa wielkiego przyjaciela dzieci Janusza Korczaka - „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”. Droga do samodzielności szczególnie dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie jest długa, trudna i pełna różnych niebezpieczeństw, jednakże powoli, krok za krokiem i dzięki uzyskanemu wsparciu można wspólnie wiele osiągnąć.

Dyrektor Waldemar Kletschka powitał zaproszonych gości i podziękował za chęć uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu, które na zawsze zapisze się na kartach kroniki szkolnej. W gronie zaproszonych osób znaleźli się przedstawiciele władz powiatu - wicestarosta Michał Bucki, dyrekcja i kierownicy placówek z powiatu kazimierskiego, których działalność jest związana z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami niepełnosprawnymi oraz goście stale współpracujący z placówką - m.in. dyr. PCPR pani Bożena Pytel, nowa na stanowisku dyr. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pani Monika Szmitke - Musiał, kierownik PŚDS w Kazimierzy Wielkiej pani Dorota Celej, dyr. Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej pan Zbigniew Zieleniewski, dyr. RPOT pan Jacek Sambór, dyr. Domu Pomocy w Bejscach pan Piotr Mucha, dyrektora ZSR w Cudzynowicach pan Jacek Nowak oraz oczywiście proboszcz tut. parafii w Cudzynowicach ksiądz Waldemar Pawlik.

W swym wystąpieniu Dyrektor placówki podkreślił, że uruchomienie mieszkania jest możliwe dzięki realizacji projektu unijnego pn. „Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez pomocy Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, które zawsze wspiera placówkę w innowatorskich pomysłach, działaniach nakierowanych na dobro dzieci, szczególnie mniej sprawnych. „To dzieci są najważniejsze - podkreślił Waldemar Kletschka - Rolą nauczyciela, opiekuna i wychowawcy jest nieustannie wspierać ich w rozwoju. Wiele osób z niepełnosprawnością intelektualną chce i może mieszkać niezależnie, pod warunkiem, że otrzymają one odpowiednie wsparcie ze strony otoczenia. Wsparcie – a nie opiekę, czy wyręczanie.”

Wicestarosta Michał Bucki w swym wystąpieniu słowa uznania skierował do pomysłodawców projektu unijnego. Podkreślił, że sztuką i nie lada wyzwaniem jest sformułowanie i napisanie wniosku o dofinansowanie projektu w taki sposób, by został zarekomendowany do dofinansowania, a dodatkowo znalazł się w czołówce na liście projektów objętych dotacją z funduszy europejskich. Ponad pół miliona złotych zostanie wykorzystanych w ramach realizacji projektu. Część środków pochłonął już remont, adaptacja i wyposażenie lokalu przeznaczonego na mieszkanie treningowe, zakup i montaż szklarni przeznaczonej do zajęć ogrodniczych, pozostała część to m.in. wsparcie finansowe pobytu mieszkańców, koszty trenerów samodzielności, warsztatów i zajęć dodatkowych.

Projekt przewidziany jest na dwa lata. Trudna „Droga do samodzielności” dla każdego uczestnika potrwa 12 tygodni, podczas których realizować będzie Indywidualny Programy Usamodzielnienia. Praca trenerów - opiekunów mieszkania polegać będzie na wspieraniu uczestnika, a nie jego wyręczaniu. Treningi samodzielności prowadzone systematycznie, właściwie pokierowane pozwolą na lepsze funkcjonowanie w dorosłym już życiu. Oprócz treningów podstawowych uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach kulinarnych i rękodzielnictwa w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej, gdzie nauczą się fachowo przygotowywać posiłki oraz wykonywać ciekawe prace z zakresu rękodzieła artystycznego.

Uroczyste otwarcie mieszkania poprzedzone było występami artystycznymi uczniów placówki, którzy jak zawsze pokazali, na co ich stać. W programie zaprezentowano wzruszający montaż muzyczno - słowny dotyczący postrzegania niepełnosprawności w różnych sferach życia, występ uczniów i zaśpiewanie znanej piosenki Cleo „Za krokiem krok” oraz wspaniały pokaz taneczny w wykonaniu szkolnych artystów. Następnie gospodarz imprezy zaprosił wszystkich na uroczyste przecięcie wstęgi i zwiedzenie mieszkania. Ksiądz proboszcz Waldemar Pawlik odmówił modlitwę w intencji przyszłych uczestników projektu życząc wytrwałości, dokonywania właściwych wyborów z ufnością i w wierze w Boga, a następnie poświęcił lokal. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wicestarosta Michał Bucki, Dyrektor Zespołu Waldemar Kletschka, Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy pani Dorota Celej oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Mieszkanie treningowe zachwyciło zwiedzających nowoczesną aranżacją i gustownym wykończeniem. Uczestniczący w otwarciu mieszkania rodzice i opiekunowie uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie wyrazili swoje zdumienie i zachwyt, mówiąc „Tak, tu każdy może poczuć się jak w domu.”

 Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cudzynowicach jest placówką, która w ostatnich latach osiągnęła progres, na który wszyscy czekali. Ogromny wzrost ilości uczniów, szeroki wachlarz wsparcia i pomocy psychologiczno- pedagogicznej, począwszy od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od najmłodszych lat poprzez kształcenie i wychowanie na kolejnych szczeblach edukacji, aż po dbałość o rozwój samodzielności najstarszych uczniów opuszczających wkrótce mury placówki. Droga do samodzielności uczniów placówki dopiero się rozpocznie. Wierzymy, że wspólnie można osiągnąć jeszcze więcej.

 

 • LO2wrz_1
 • LO2wrz_10
 • LO2wrz_11
 • LO2wrz_12
 • LO2wrz_13
 • LO2wrz_2
 • LO2wrz_3
 • LO2wrz_4
 • LO2wrz_5
 • LO2wrz_6
 • LO2wrz_7
 • LO2wrz_8
 • LO2wrz_9
Napisany w 13/02/2020, 16:25 przez admin2
pierwsza-lopata-pod-basen-mineralnyPrace przygotowawcze i demontaż grzewczych paneli solarnych wspomagających dotychczas ogrzewanie basenu Wodny Raj już mamy za sobą. Nadeszła więc pora na...
Napisany w 12/02/2020, 14:25 przez admin2
ruszyly-prace-przygotowawcze-i-budowlane-na-basenie-mineralnymNa przełomie stycznia i lutego 2019 r. rozpoczęła się realizacja zadania inwestycyjnego na terenie Kazimierskiego Ośrodka Sportowego pt. Rozbudowa...
Napisany w 04/02/2020, 07:07 przez admin2
razem-bezpieczniej-nabor-wnioskowRuszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka - informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i...
Napisany w 03/02/2020, 14:17 przez admin2
kwalifikacja-wojskowa-2020-w-powiecie-kazimierskimW dniu 3 lutego 2020 r. w Kazimierskim Ośrodku Sportowym - na krytej pływalni przy ul. Kościuszki 13 rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa....
Napisany w 03/02/2020, 14:15 przez admin2
podsumowanie-i-czesci-projektu-rynek-pracy-bez-tajemnicMiędzy 11 a 22 listopada 2019 roku 35 uczniów pod opieką 3 nauczycieli przebywało w Grecji, realizując program stażu zagranicznego w ramach projektu...
Napisany w 29/01/2020, 12:30 przez admin
dzien-pracownika-publicznych-sluzb-zatrudnieniaW związku z przypadającym w dniu 27 stycznia Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy spotkali się w Klubie...
Napisany w 29/01/2020, 12:18 przez admin
stypendysci-premiera-u-starosty-kazimierskiegoStypendyści premiera u starosty kazimierskiego   W poniedziałek, 27 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej  odbyło się...
Napisany w 20/01/2020, 12:21 przez admin2
dewizowa-pomoc-dla-dzieci-niepelnosprawnychW środę, 15 stycznia w Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się uroczyste przekazanie tejże placówce czeku na 3000...
Napisany w 20/01/2020, 12:18 przez admin2
jubileusz-zbigniewa-jakubasaMiła uroczystość miała miejsce14 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej. Długoletni pracownik Starostwa, Zbigniew Jakubas obchodził...
Napisany w 15/01/2020, 07:09 przez admin2
umowy-wykonawcze-na-budowe-basenu-mineralnego-podpisane14 stycznia br w sali konferencyjnej w dawnej bursie odbyło się uroczyste podpisanie umów Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej z wykonawcami dwóch...
Napisany w 14/01/2020, 14:15 przez admin2
sztab-28-finalu-wosp-w-kazimierskim-osrodku-kultury-zebral-60771-92-zlotych-czyli-o-ponad-15-tysiecy-wiecej-niz-w-ubieglym-rokuOrkiestrową pulę pieniędzy zebranych przez 109 wolontariuszy oraz uzyskanych z licytacji gadżetów, jak co roku zasiliła wpłata od pracowników Starostwa...
Napisany w 07/01/2020, 08:42 przez admin2
1-32-pucharu-polski-w-futsalu-plywalnia-kos-gwiazda-ruda-slaska-1-3Przed kilkoma tygodniami zespół Pływalnia Kos Kazimierza Wielka wygrał Puchar Polski na szczeblu okręgu świętokrzyskiego. W nagrodę za to miał okazję...
Napisany w 02/01/2020, 06:59 przez admin2
sesjaxW dniu 27 grudnia w Starostwie Powiatowym odbyła się sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Sprawozdania z działalności za 2019 rok złożyli: prezes...
Napisany w 23/12/2019, 12:00 przez admin2
zyczenia-swiateczneŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ NOWEGO ROKU
Napisany w 23/12/2019, 11:47 przez admin2
budowa-uzdrowiska-w-kazimierzy-wielkiej-coraz-blizej20 grudnia 2019 r. Starosta Jan Nowak oraz Wicestarosta Michał Bucki podpisali aneks do umowy o dofinansowanie budowy odkrytego basenu mineralnego w...
Napisany w 23/12/2019, 11:22 przez admin2
zolnierski-oplatek-w-restauracji-bajka21 grudnia br. o godz. 16.00 członkowie Koła nr 11 Związku Żołnierzy WP w Kazimierzy Wielkiej świętowali w restauracji "Bajka" tradycyjny,...
Napisany w 20/12/2019, 09:58 przez admin2
uwaga-bedzie-kara-za-nieprzerejestrowanie-lub-niezgloszenie-sprzedazy-autaPrzepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nakładają na nabywców i zbywających pojazdy obowiązek zgłoszenia tego faktu we właściwym ze względu na miejsce...
Napisany w 19/12/2019, 14:16 przez admin2
harcerze-u-starosty-kazimierskiego-z-betlejemskim-swiatelkiem-pokojuHarcerze z Buskiej Wielopoziomowej Drużyny Związku Harcerstwa Polskiego „Żywioły”, działającej w Kazimierskim Ośrodku Kultury pod egidą harcmistrza...
Napisany w 19/12/2019, 10:12 przez admin2
inauguracja-i-turnieju-trzech-rakietW dniu 6 grudnia 2019 r. w Zespołe Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbyła się inauguracja I Turnieju Trzech Rakiet, organizowanego przez Świętokrzyskiego...
Napisany w 16/12/2019, 07:48 przez admin2
kazimierskie-amazonki-spotkaly-sie-na-wigilii-w-laconieNie bojąc się przesądów, w piątek 13 grudnia, Kazimierskie Amazonki już po raz czwarty w Pałacu Lacon  spotkały się na Wigilii w gronie życzliwych im...
Napisany w 16/12/2019, 07:46 przez admin2
niekonwencjonalna-lekcja-historii-z-bardem-solidarnosci-w-tlePrzegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego, zorganizowany po raz szesnasty przez Kazimierski Ośrodek Kultury w partnerstwie z Międzyzakładową Organizacją...
Napisany w 12/12/2019, 07:00 przez admin2
abw-rusza-z-kampania-4u-czyli-jak-zachowac-sie-w-przypadku-ataku-terrorystycznego „Czasami z pozoru zwykłe sytuacje mogą nieść ze sobą ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa i życia” – informuje Centrum Prewencji Terrorystycznej...
Napisany w 11/12/2019, 11:07 przez admin2
posiedzenie-powiatowego-zespolu-zarzadzania-kryzysowegoStarosta Kazimierski Jan Nowak zwołał na dzień 4 grudnia 2019r. posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania było omówienie...
Napisany w 10/12/2019, 08:04 przez admin2
final-obchodow-70-lecia-kazimierskiej-ksiaznicy6 grudnia w Kazimierzy Wielkiej odbyła się gala z okazji 70-lecia tamtejszej biblioteki oraz 10 edycja Reyady. Na galę w Pałacu Lacon, przybyło wielu...
Napisany w 10/12/2019, 08:00 przez admin2
wladze-powiatu-kazimierskiego-pamietaja-o-pracownikach-socjalnychDzień Pracownika Socjalnego – to święto obchodzone co roku 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej. Dzień Pracownika Socjalnego jest...
Napisany w 10/12/2019, 07:58 przez admin2
wystawa-studenckie-plenery-na-politechnice-swietokrzyskiejKilkadziesiąt prac autorstwa studentów architektury można od dziś do końca stycznia oglądać w holu wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki...
Napisany w 06/12/2019, 14:28 przez admin2
informacje-o-ryzyku-przekroczenia-poziomu-alarmowegoPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu >>Powiadomienie
Napisany w 06/12/2019, 14:14 przez admin2
chron-przed-grypa-siebie-i-innych-2Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych: >> Ulotka.pdf
Napisany w 04/12/2019, 14:25 przez admin2
przegladu-tworczosci-jacka-kaczmarskiegoKazimierski Ośrodek Kultury oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej zapraszają w czwartek, 12 grudnia 2019 r. o...
Napisany w 29/11/2019, 12:33 przez admin2
uroczyste-przekazanie-nowego-samochoduW dniu 20.11.2019 r. w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach odbyła się uroczystość przekazania nowego samochodu –...
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.