Z.P. 27 maja 1990 roku odbyły się w naszym kraju pierwsze po II wojnie światowej, w pełni wolne wybory - nie parlamentarne, nie prezydenckie, ale samorządowe. W miastach, miasteczkach i wsiach po raz pierwszy mogliśmy samodzielnie decydować o przyszłości naszych małych Ojczyzn. Ustawa o wyborach do rad gmin i samorządzie terytorialnym uchwalona została 8 marca 1990 roku, a weszła w życie 26 maja 1990 r.  30 lat temu zyskaliśmy więc realny wpływ na najbliższe otoczenie, możliwość mówienia o potrzebach lokalnej społeczności. Podsumujmy zatem, co się nam udało, a co nie i jak układała się przez te trzy dekady współpraca między różnymi szczeblami samorządów.

Jan Nowak. Samorząd terytorialny do roku 1990 praktycznie nie istniał, bowiem w terenie działała administracja rządowa. Dzięki wspomnianej ustawie o samorządzie terytorialnym mogliśmy wreszcie decydować o własnym losie, podejmować odpowiedzialność za rozwój, za finanse na szczeblu gmin, powiatów i województwa. Po latach widać, że była to najbardziej udana reforma rządu premiera Jerzego Buzka. Na przestrzeni tych 30 lat wielki wpływ na rozwój inwestycji w terenie miał fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych Powiat, od chwili powstania w 1999 roku, mógł podjąć się takich wyzwań i zadań, jak modernizacja i rozbudowa sieci dróg, kanalizacji i wodociągów, czy budowa bazy sportowej i szkolnej. Udowodniliśmy, że potrafimy sobie poradzić z wyzwaniami, że potrafimy uszanować każdą złotówkę ze środków publicznych. Pięknieją nam miasta i wsie, potrafimy stwarzać potencjalnym inwestorom możliwość zakładania firm rozwiązując przy tym problemy zatrudnieniowe.

Dobrze wykorzystaliśmy ten czas - tak w Powiecie jak i Gminie.

ZP. Baza sportowa (hala, kryta pływalnia) wrosła już trwale w kazimierski pejzaż i od lat służy nie tylko  młodzieży, ale także i dorosłym mieszkańcom powiatu. A jakie inwestycje samorząd realizuje w tym roku ?

JN. Są trzy podstawowe zadania, które w moim przekonaniu zmienią znacząco oblicze Kazimierzy Wielkiej i powiatu.

Pierwsze z nich, to budowa obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, która jest jednym z etapów modernizacji drogi wojewódzkiej nr 768 z Jędrzejowa do granicy z województwem małopolskim w pobliżu Koszyc. Budowa fizycznie rozpoczęła się w tym miesiącu, choć starania o jej budowę rozpoczęły się już 10 lat temu. Wartość tego zadania, to ok. 40 mln. złotych. Obwodnica wyprowadzi ciężki ruch samochodowy poza miasto i stworzy nowe tereny inwestycyjne dla rozwoju regionu. Będzie mieć także niebagatelne znaczenie dla przyszłego uzdrowiska.

Drugie zadanie - mocno już zaawansowane w realizacji - to wykorzystanie wód termalnych i leczniczych z odwiertu w Cudzynowicach. Oddany do eksploatacji w 2015 roku odwiert charakteryzuje się wysoką wydajnością i temperaturą wody na wyjściu ok. 29º C oraz potwierdzonymi właściwościami leczniczymi. Dlatego podjęliśmy się - wspólnie z Gminą - budowy pierwszego w Polsce, całorocznego, odkrytego basenu mineralnego, który stanie się zalążkiem przyszłego uzdrowiska. Realizacja tego zadania przebiega bardzo sprawnie - terminy są dotrzymywane. Firma prowadząca budowę ma bogate doświadczenie w tej branży - współpracowała w budowie największego w Europie Środkowej aquaparku w podwarszawskim Mszczonowie. Równoległą inwestycją, ściśle powiązaną z budową basenu, jest zlokalizowany w sąsiedztwie odwiert chłonny, który wykonuje firma Dalbis z Radzionkowa. Odwiert, którego docelowa głębokość wyniesie ok. 750 m, do warstwy cenomanu, sięga już do ok. 300 m. Średnica odwiertu wynosi w górnej warstwie 406 mm, by stopniowo obniżać się do 216 mm w cenomanie. Służyć będzie do odprowadzania zużytej wody wykorzystywanej w basenie mineralnym i w przyszłej kotłowni termalnej. Kotłownia będzie zlokalizowana w miejscu istniejącej, węglowej przy domu dziecka i zasili w energię cieplną halę, basen mineralny, krytą pływalnię, dom dziecka. Będzie działać na zasadzie pompy ciepła z wykorzystaniem do zasilania ogniw fotowoltaicznych i w związku z tym będzie w pełni ekologiczna. Woda z odwiertu wykorzystywana jest już na podobnej zasadzie do ogrzewania obiektów ZSR w Cudzynowicach, w dalszej kolejności ogrzewać będzie tamtejszy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych.

Trzecie zadanie realizowane jest przez Powiat z udziałem czterech gmin: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec i - z powiatu buskiego - Wiślica. Ścieżka zrealizowana jest już w około 50 % i oddana zostanie do użytku w październiku br. Już teraz obserwuje się duże zainteresowanie rowerzystów i biegaczy, którzy wykorzystują wykonane odcinki do uprawiania sportu i rekreacji. Rokuje to dobrze na przyszłość, kiedy do kazimierskiej ścieżki dołączy dalszy ciąg z terenu woj. małopolskiego i połączy ją z aglomeracją krakowską. Widać z tego, że mamy wielki boom inwestycyjny. Wierzę głęboko, że pokonamy pandemię, a efekty obecnych inwestycji będą nas cieszyć przez długie lata.

ZP. Dziękuję za rozmowę.                                   

Rozmowa ukaże się na łamach Echa Kazimierskiego w piątkowym wydaniu Echa Dnia 29 maja br.

  • basen_miner_2
  • basen_miner_4
  • basen_miner_5
  • basen_miner_7
  • cieka
  • obwodnica
  • odwiert_chonny_1
  • odwiert_chonny_2
Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem

informujemy iż od dnia 12.03.2020 r. mogą pojawić się utrudnienia związane

z bezpośrednią obsługą interesantów w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej .

Wiele spraw można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej

(faktury, informacja publiczna) a także przy pomocy platformy internetowej e-puap.

Poniżej znajduje się link do „Jak załatwić sprawę” oraz do druków i formularzy.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Dokumenty i wnioski do pobrania

Napisany w 24/11/2021, 13:09 przez admin
zarzad-powiatu-kazimierskiego-5na podstawie art. 35 ust. 1, 1 b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.). podaje do...
Napisany w 29/10/2021, 13:07 przez admin2
kazimierskie-starostwo-pamieta-o-powstancach-listopadowychNa cmentarzu parafialnym w Kazimierzy Wielkiej spoczywa kilka pokoleń tych, którzy walczyli o Polskę Niepodległą. Są to powstańcy listopadowi 1830...
Napisany w 22/10/2021, 09:36 przez admin2
akcja-zbiorki-nakretek-dla-zosi Władze Powiatu Kazimierskiego wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kazimierskiego przyłączyły się...
Napisany w 07/10/2021, 11:43 przez admin2
fundusze-europejskie-dla-swietokrzyskiego-2021-2027 Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, uprzejmie informuje, że w dniu 29 października...
Napisany w 06/10/2021, 09:53 przez admin
swieto-gesinyOrganizator konkursu : Muzeum Wsi Kieleckiej i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Regulamin Karta oceny
Napisany w 22/09/2021, 09:57 przez admin
ogromny-sukces-druzyny-geronimo-team-z-powiatu-kazimierskiego-w-mistrzostwach-polski-koni-rasy-huculskiejOgromny sukces drużyny Geronimo Team z powiatu kazimierskiego w Mistrzostwach Polski Koni Rasy Huculskiej. Podczas rozgrywanych już po raz czwarty...
Napisany w 21/09/2021, 08:01 przez admin
konkurs-wojewody-swietokrzyskiego-szczepien-przeciwko-covid-19 Regulamin_konkursu                           ...
Napisany w 17/09/2021, 07:52 przez admin2
ogloszenie  W związku z przystąpieniem przez samorządy tworzące Obszar Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU) do sporządzenia...
Napisany w 30/08/2021, 12:08 przez admin2
ankieta-konsultacyjnaOGŁOSZENIE Starosta Powiatu Kazimierskiego   zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej,...
Napisany w 30/08/2021, 11:36 przez admin2
szczepienia-przeciwko-wsciekliznieWścieklizna jest śmiertelną, wirusową chorobą zakaźną atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt stałocieplnych. Chorobę wywołuje wirus wysoko...
Napisany w 06/08/2021, 07:00 przez admin2
ankieta-strategia-rozwoju-obszaru-strategicznej-interwencji-swietokrzyskie-uzdrowiska-etap-diagnostyczny  Obszar uzdrowiskowy został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ obowiązującej na mocy Uchwały Nr XXX/406/21...
Napisany w 30/07/2021, 10:38 przez admin
ogloszenie-starosty-kazimierskiego-4Uprzejmie informuje się mieszkańców Powiatu Kazimierskiego, że zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7...
Napisany w 12/07/2021, 13:32 przez admin2
xxi-swietokrzyski-mlodziezowy-championat-koni-malopolskich-fotoreportazW dniach 10 - 11 lipca 2021 roku tradycyjnie już na rozległych opatowieckich błoniach odbył się XXI Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni...
Napisany w 29/06/2021, 05:48 przez admin2
40-lecie-zwiazku-zolnierzy-wp-w-kole-nr-11-im-marszalka-jozefa-pilsudskiego-w-kazimierzy-wielkiejW dniu 25 czerwca br. w restauracji "Bajka"w Kazimierzy Wielkiej odbyła się skromna, ale doniosła uroczystość 40-lecia ZŻWP. W uroczystości...
Napisany w 23/06/2021, 09:15 przez admin2
wielkoobszarowa-inwentaryzacja-stanu-lasu-w-kraju-w-latach-2020-2024 Minister Klimatu i Środowiska uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn....
Napisany w 26/05/2021, 05:53 przez admin2
oferta-dla-mlodziezy-ohpKierownik 13-3 Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pińczowie informuje, że posiadamy wolne miejsca  w Szkole Branżowej oraz w klasie VII i VIII...
Napisany w 25/05/2021, 08:14 przez admin2
krew-darem-zyciaZapraszamy na kolejną akcję oddawania krwi w SPZOZ Kazimierza Wielka 29 maja 2021 r. godz. 9.00 -13.00. >>Informacje dla krwiodawców...
Napisany w 21/05/2021, 05:57 przez admin2
wizyta-na-teren-przebudowy-pierwszego-w-polsce-odkrytego-basenu-siarczkowegoKorzystając ze sprzyjającej pogody Starosta Kazimierski Jan Nowak wybrał się na teren przebudowy Pierwszego w Polsce Odkrytego Basenu Siarczkowego. Wraz z...
Napisany w 20/05/2021, 07:31 przez admin2
cwiczenia-pk-renegade-sarex-21Ogłoszenie Starosty kazimierskiego Na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie...
Napisany w 18/05/2021, 13:25 przez admin2
powrot-do-szkol Po blisko roku uczenia się w domu, przed monitorami komputerów czy telefonów, nadchodzi czas powrotu naszych dzieci do szkół. Od 17...
Napisany w 14/05/2021, 07:47 przez admin2
monitoring-gatunkow-zwierzat-gatunkow-roslin-oraz-siedlisk-przyrodniczych-na-terenie-powiatu-kazimierskiegoPowiat Kazimierski informuje, iż w związku z pismem z dnia 30.04.2021 roku, znak sprawy: DM/51-11-6/05/21/IM Głównego Inspektoratu...
Napisany w 06/05/2021, 09:13 przez admin2
kwestionariusz-wstepnego-wywiadu-covid-19 Szanowni Państwo   W celu skrócenia czasu pobytu w Powiatowym Punkcie Szczepień Powszechnych oraz usprawnienia procesu...
Napisany w 06/05/2021, 08:06 przez admin2
szczepienie-przeciw-covid-19 Szanowni Państwo. Przypominamy o możliwości rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 do Powiatowego Punktu Szczepień...
Napisany w 06/05/2021, 06:33 przez admin
pozyczki-na-rozwoj-turystyki  Pożyczki na rozwój turystyki 12 mln złotych w formie niskooprocentowanych pożyczek czeka na mikro-, małe i średnie firmy z...
Napisany w 29/04/2021, 05:53 przez admin
vi-edycje-konkursu-kulinarnego-bitwa-regionow Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje szóstą edycję konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Dlatego też, OT KOWR w...
Napisany w 21/04/2021, 10:34 przez admin2
wznowienie-ruchu-na-ul-sienkiewiczaNa ul. Sienkiewicza w stronę Odonowa początkiem czerwca zostanie przywrócony ruch wahadłowy.
Napisany w 13/04/2021, 11:48 przez admin2
tworzymy-punkt-szczepien-powszechnychStarostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej wystąpiło z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych(PSP). Podjęliśmy...
Napisany w 12/04/2021, 11:57 przez admin2
miedzyszkolny-konkurs-plastyczny-wszyscy-mamy-prawo-do-godnego-zycia-organizowany-przez-zpswr-w-cudzynowicachZespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cudzynowicach pragnie serdecznie zaprosić wszystkich uczniów szkół...
Napisany w 09/04/2021, 12:56 przez admin2
zakonczyla-sie-akcja-zimaZ początkiem kwietnia na drogach powiatowych zakończyła się akcja zima. Niestety tegoroczna zima nie przypominała poprzednich. Opady śniegu oraz...
Napisany w 01/04/2021, 13:40 przez admin2
zarzad-powiatu-kazimierskiego-4 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kazimierskiego przeznaczonych do oddania w użyczenie ...
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.