Starostwo Powiatowe

Konferencja „Znaczenie Potencjału Eksportowego Sektora Warzywniczego dla Gospodarki Regionu Świętokrzyskiego

warzygal

Wspólna inicjatywa Starosty Kazimierskiego Jana Nowaka i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa zaowocowała międzynarodową konferencją pod hasłem „Znaczenie potencjału eksportowego sektora warzywniczego dla gospodarki regionu świętokrzyskiego”, jaka odbyła się na terenie powiatów kazimierskiego i pińczowskiego w dniu 13 maja 2014 r. Intencją pomysłodawców było ukierunkowanie potencjału rolników z powiatów: kazimierskiego, buskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego
i sandomierskiego, na bezpośredni i zorganizowany eksport warzyw i owoców.

Z tego względu na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele ambasad kilku krajów,
m. in. Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Ukrainy, Armenii czy Rosji, którzy mogliby pomóc w nawiązaniu kontaktów handlowych naszych rolników z odbiorcami w tych krajach. Ukrainę reprezentował Konsul Generalny w Krakowie Witalij Maksymenko, w innych przypadkach w imieniu swych krajów występowali radcy handlowi ambasad. Należy dodać, że obecni byli także potencjalni odbiorcy - przedsiębiorcy, prezesi asocjacji itp.

Stronę polską reprezentowali: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie oraz rolnicy i przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność eksportową. Obecny był eurodeputowany dr Czesław Siekierski z wykładem na temat możliwości unijnych w zakresie zagospodarowania produktów rolnych i szans sektora owocowo-warzywnego w nowej perspektywie unijnej.

Bezpośrednim organizatorem konferencji był członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

W wyniku obrad ustalono, że potencjał eksportowy jest bardzo duży, ale znaczne rozdrobnienie gospodarstw w naszym regionie nie sprzyja zwiększeniu eksportu warzyw. Obecnie większość rolników sprzedaje swoje produkty na targowiskach i giełdach, zazwyczaj po mocno zaniżonych cenach. Konieczne jest tworzenie grup producenckich - takich, jak np. Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw w Sielcu-Kolonii. Jej prezes, Mirosław Fucia podzielił się z uczestnikami konferencji swymi doświadczeniami z wieloletniej działalności tej spółdzielni. Podkreślił konieczność eksportowania dużych, zunifikowanych i jednolitych jakościowo partii towaru, gwarantowanych długoterminowymi umowami, co zapewni stałość cen i odbiorców. Podczas konferencji głos zabierali także Starosta Kazimierski Jan Nowak, radcy handlowi ambasad, konsulowie, wskazując na potencjalne możliwości importu z Polski warzyw, czy owoców. Szczególnie atrakcyjnym odbiorcą mogłaby zostać np. Rumunia, która bardzo intensywnie rozwija się po wstąpieniu do Unii, podnosząc konsekwentnie poziom życia swych obywateli.

Powiaty kazimierski i pińczowski mają bardzo korzystne warunki do produkcji i eksportu warzyw i owoców. Nie mają rozwiniętego przemysłu, a zatem wolne są od odpadów poprodukcyjnych, skażeń spowodowanych chemią, czy metalami ciężkimi - są terenem czystym ekologicznie, ze znakomitymi glebami. Rolnicy i producenci dysponują bogatą wiedzą oraz nowoczesnym parkiem maszynowym.

            W drugiej części konferencji uczestnicy udali się do trzech przedsiębiorstw rolnych na terenie obydwu powiatów: pińczowskiego GOMARU, firmy NATURVIT w Koperni k/Pińczowa i wspomnianej już Spółdzielni Producentów Owoców i Warzyw w Sielcu-Kolonii. Firmy te od lat zajmują się przetwórstwem owoców i warzyw i ich eksportem. NATURVIT jest znanym w całej Europie producentem ziół, które uprawia we własnym zakresie na ponad 400 ha.

            Rolnik z Ponidzia potrafi wyprodukować dobre, ekologiczne warzywa - znacznie trudniej korzystnie je sprzedać. Wtorkowa konferencja jest dobrym początkiem, pierwszym krokiem we właściwym kierunku. Nie podpisano od razu konkretnych umów, ale nawiązane zostały ważne kontakty odnośnie udziału naszych producentów w targach rolnych, wystawach, co niewątpliwie zaowocuje w przyszłości podpisaniem korzystnych kontraktów i umów eksportowych.

Opracowanie tekstu Zdzisław Pilarski

Zdjęcia Zdzisław Augustyn

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline