Starostwo Powiatowe

Rusza projekt systemowy ,,Lepsza przyszłość”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej z przyjemnością informuje, że po raz kolejny(szósty) przystąpiło do realizacji projektu systemowego ,,Lepsza przyszłość”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucja pośrednicząca(ŚBRR) w Kielcach pozytywnie oceniła złożony wniosek o dofinansowanie projektu i już niebawem zostanie podpisana umowa, która formalnie pozwoli rozpoczynać działania przewidziane w ramach projektu, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem.
Kontynuacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne zawarte w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, takie jak: bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, stąd też celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz integracji ze społeczeństwem u uczestników projektu.

Aktualnie na ukończeniu są działania związane z rekrutacją uczestników projektu. Po serii kontaktów indywidualnych, spotkań informacyjnych zorganizowanych przez pracowników Centrum Pomocy z potencjalnymi uczestnikami projektu w celu zmotywowania ich do udziału w projekcie oraz po przeprowadzeniu z nimi warsztatów indywidualnych i grupowych przez doradcę zawodowego pod kątem analizy indywidualnych predyspozycji i potrzeb oraz doboru instrumentów wsparcia, zrekrutowanych zostało 31 potencjalnych uczestników projektu, z którymi niebawem podpisana zostanie deklaracja uczestnictwa w projekcie(formalne zakończenie procesu rekrutacji).

Grupy docelowe, które zamierzamy objąć wsparciem, w ramach projektu, stanowią osoby niepełnosprawne oraz osoby pełnoletnie opuszczające pieczę zastępczą.

Generalnie osoby te mają ogromne trudności w uzyskaniu zatrudnienia oraz z integracją ze społeczeństwem i tym samym są osobami potencjalnie zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wsparciem, w ramach projektu, objętych zostanie 31 osób(21K,10M), w tym 26 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym systemem wsparcia w sferze edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej, z zastosowaniem trzech instrumentów aktywnej integracji(kursy zawodowe, szkolenia, praktyki, turnus rehabilitacyjny), co zaowocuje w przyszłości ich wzrostem aktywności społecznej i zawodowej oraz integracją ze społeczeństwem.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków EFS oferowane wsparcie uczestników projektu(UP) jest bezpłatne.

 

Opracował: pracownik ds. promocji Małgorzata Cypryś -Konieczna.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline