Starostwo Powiatowe

W ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej struktury drogowej na lata 2016 - 2019", 1 czerwca br. rozpoczęły się prace związane z przebudową dwóch odcinków dróg powiatowych: drogi nr 0530T z Kazimierzy Wielkiej do Odonowa od wylotu ulicy Jachimowskiego (obok wylęgarni) do skrzyżowania w Odonowie (obok sklepu) i dalej drogi nr 0531T Odonów - Łyczaków do wylotu drogi z Nowego Odonowa (za szkołą).
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie nowej nawierzchni na jezdni o łącznej długości 1781 mb
  i szerokości 6 i 5,5 mb wraz z poboczem jednostronnym o szer. 0,75 mb
- wykonaniem chodnika o szerokości 1,5 - 2 mb na długości 1759 mb
- przebudowę 4 skrzyżowań
- przebudowę 75 zjazdów publicznych i prywatnych oraz zatok
- przebudowę kanalizacji burzowej w Odonowie
- przesunięcie słupów oświetlenia ulicznego.
Całkowity koszt zadania wyniesie 891 120 zł, z czego 50 %, tj. 445 560 zł pokryte zostanie z budżetu państwa, zaś pozostałą kwotę wyasygnują kazimierskie samorządy - powiatowy i gminny, po 222 780 zł.
Wykonawcą generalnym jest kielecki oddział stołecznej firmy SKANSKA S. A.
Zakończenie prac przewidywane jest na 30 września br.

modern 1

modern 2

modern 3

modern 4

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline