W środę, 29 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego, której głównym tematem była ocena działalności powiatowych instytucji zajmujących się pomocą społeczną i działalnością opiekuńczo-wychowawczą w roku 2015. Na sesję zaproszeni zostali dyrektorzy i kierownicy wymienionych placówek: Bożena Pytel - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zbigniew Zieleniewski - dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Mieszkań dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 - 4, Antoni Bryła - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bejscach, Dorota Celej - kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Balbina Chećko - kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Złożyli oni sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej swych placówek za rok 2015. Omówiono także funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rada podjęła uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na lata 2016-2030 oraz zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok. Podjęła też uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

sesja pow 01

sesja pow 04

sesja pow 06

sesja pow 07

sesja pow 09

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.