Starostwo Powiatowe

W środę, 29 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego, której głównym tematem była ocena działalności powiatowych instytucji zajmujących się pomocą społeczną i działalnością opiekuńczo-wychowawczą w roku 2015. Na sesję zaproszeni zostali dyrektorzy i kierownicy wymienionych placówek: Bożena Pytel - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zbigniew Zieleniewski - dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Mieszkań dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 - 4, Antoni Bryła - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bejscach, Dorota Celej - kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Balbina Chećko - kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Złożyli oni sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej swych placówek za rok 2015. Omówiono także funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rada podjęła uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu na lata 2016-2030 oraz zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok. Podjęła też uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

sesja pow 01

sesja pow 04

sesja pow 06

sesja pow 07

sesja pow 09

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline