Starostwo Powiatowe

Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

pzzk

W dniu 14 lutego 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia było podsumowanie działań związanych ze zwalczaniem wirusa ptasiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kazimierskiego. Spotkanie prowadzili Starosta Jan Nowak i Sekretarz Powiatu Marek Krupa. Powiatowy Lekarz Weterynarii Ewa Luboń - Stefanek przedstawiła aktualną sytuację, z której wynika, że ognisko HPAI wygasło i w związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej wydał w dniu 24 stycznia 2017r. rozporządzenie NR 2/2017 uchylające rozporządzenie Nr 1/2016 oraz w dniu 1 lutego 2017r. Rozporządzenie Nr 3/2017 uchylające rozporządzenie nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kazimierskiego. Nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  m. in. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczającymi im kontakt z dzikimi ptakami.
W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli również przedstawiciele powiatowych służb mundurowych: Marcin Oziębło p. o. komendanta PSP oraz Łukasz Ramęda z Policji.
Starosta złożył obecnym na posiedzeniu Paniom życzenia Walentynkowe.

Fot. Z. Pilarski

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline