Starostwo Powiatowe

Zimowisko w Zakopanem 6-12 luty 2011r.
Podziękowania dla
Pana Sławomira Broniarza Prezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego za sponsorowanie wyjazdu na zimowisko grupie wychowanków

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Cudzynowicach