Starostwo Powiatowe

Przebudowa drogi Kraków - Busko

PRZEBUDOWA DROGI  KRAKÓW -BUSKO  WKRÓTCE RUSZY

Długo oczekiwana inwestycja drogowa rozpocznie się najprawdopodobniej w połowie tego roku. Poprzedzą ją żmudne, ale konieczne procedury przetargowe i cały szereg innych papierkowych spraw związanych chociażby z wykupem gruntów od właścicieli działek przylegających do trasy nr 776.

Przypomnijmy w skrócie; sprawa gruntownej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków –Busko Zdrój pojawiła się na samorządowych biurkach już kilka lat temu. Inicjatorem pierwszych spotkań związanych z tym ważnym zadaniem był ówczesny i obecny starosta kazimierski Jan Nowak. To właśnie w kazimierskim starostwie powiatowym rozmawiali przedstawiciele władz marszałkowskich, powiatowych i gminnych z terenu obu zainteresowanych województw oraz kierownictwo Zarządów Dróg Wojewódzkich. To właśnie tutaj zapadały pierwsze decyzje, które wskutek różnorakich problemów i przeszkód formalnych nie przerodziły się w namacalne zadania, aż do teraz..

„W październiku 2010 roku inwestor –czyli Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach złożył do wojewody świętokrzyskiego wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji przebudowy drogi nr 776 Kraków –Busko Zdrój” –opowiada starosta kazimierski Jan Nowak.

3 lutego 2011 roku decyzja wojewody została wydana, co wiąże się z zezwoleniem na przebudowę rzeczonej drogi. Zadanie obejmie przebudowę 43 km drogi wojewódzkiej od miasta Busko Zdrój, aż do Ostrowa (pierwszej miejscowości w województwie małopolskim na trasie 776, przyp.red.).W planach jest również rozbudowa czterech i remontu trzech kolejnych obiektów mostowych oraz budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Gorysławicach i pojazdów osobowych w Kazimierzy Wielkiej.

 „W wielu miejscowościach powstaną chodniki, droga będzie znacznie poszerzona, co w wydatny sposób poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy” –wylicza starosta Nowak i dodaje, że decyzja wojewody, choć nieprawomocna, bardzo cieszy, bo wreszcie rysuje się szansa poprawy drogi wojewódzkiej, na czym zależy bardzo wielu mieszkańcom. Dodajmy tylko, że inwestycja dotyczy aż 5 gmin z Ponidzia, tj. Buska Zdrój, Wiślicy, Złotej, Czarnocina i Kazimierzy Wielkiej.

Dalszą czynnością prawną –istotną w tym zadaniu jest procedura przetargowa i sam przetarg. Specyfikację istotnych warunków zamówienia w celu wyłonienia wykonawcy robót drogowych przygotuje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. „Jeśli potem nic nie stanie na przeszkodzie, zadanie wreszcie będzie mogło się rozpocząć” –mówi gospodarz powiatu kazimierskiego.

Co, jeśli na etapie pozyskiwania gruntów pojawią się problemy natury formalnej? „Grunty od osób fizycznych pozyskiwane będą przez służby Wojewódzkiego Zarządu Dróg odpłatnie na zasadzie ugodowej. Jeśli na tej płaszczyźnie pojawią się jakieś kwestie sporne, wówczas sprawę będzie regulował sąd” –tłumaczy starosta kazimierski.

Wartość tej potężnej inwestycji drogowej na ten moment oszacowana jest na około 15 milionów złotych, jednakże o ostatecznej kwocie zadecyduje przetarg. „Rzeczą niezmiernie ważną jest tu fakt, iż zadanie w zdecydowanej większości wsparte będzie środkami unijnymi. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wyniesie  ponad 10 milionów złotych” –podkreśla Jan Nowak.

„Prace remontowe po stronie województwa małopolskiego są już bardzo mocno zaawansowane; biorąc pod uwagę ten fakt można pokusić się o prognozę, że cała trasa 776 łącząca Busko Zdrój z Krakowem będzie gotowa na przestrzeni dwóch lat. Będzie to miało kapitalne znaczenie dla powiatu kazimierskiego i Ponidzia w ogóle. Dla rozwoju i przyszłości naszego regionu. Liczymy na ożywienie gospodarcze, na napływ inwestorów z zewnątrz, na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Rzeczą niezwykle ważną dla właścicieli działek przy trasie 776 jest fakt, że po zakończeniu zadania wartość nieruchomości wzrośnie. Korzyści są tu więc oczywiste” –mówi na zakończenie rozmowy starosta powiatu kazimierskiego.

Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na wbicie pierwszej łopaty i oczywiście trzymać kciuki za pomyślność tej sztandarowej inwestycji.

154 w.   

Joanna Strączek - Dziabała

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline