Starostwo Powiatowe

Spotkanie z Panem Stefanem Józefem Pastuszka profesorem Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej.