Starostwo Powiatowe

IX Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Maj 2011

 

 „ Podajmy dłoń”-

„Dziecko w rodzinie- nadzieje i zagrożenia”.

Galeria

 

W dniu 24 maja 2011r. na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej,  w związku z odbywającymi się IX Świętokrzyskimi Dniami Profilaktyki odbyła się konferencja „Podajmy dłoń rodzinie”-   „ Dziecko  w rodzinie- nadzieje i zagrożenia”.

Organizatorami konferencji byli: Starosta Kazimierski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji oraz Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Kazimierzy Wielkiej.

 Konferencję otworzył Starosta Kazimierski, Jan Nowak, który powitał przybyłych gośc i prelegentów,  po czym przewodnictwo obrad objęła Bożena Pytel- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej. Następnie po oficjalnym rozpoczęciu, konferencję urozmaiciły występy uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Kazimierzy Wielkiej

 

              W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście (prelegenci) :

1.      Jolanta Trzepatowska- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej- psycholog.

2.      Cecylia Kruszyńska- Psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej.

3.      Urszula Domańska- Pedagog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej.

4.      Mariola Stojowska- Psycholog Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Cudzynowicach i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kazimierzy Wielkiej.

5.      Grzegorz Mróz- Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego- Komenda Powiatowa Policji   w Kazimierzy Wielkiej.

          

 Uczestnicy konferencji:

1.    Rodziny zastępcze.

2.    Kuratorzy Sądowi- przedstawiciele Kuratorskiej Zawodowej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kazimierzy Wielkiej.

3.    Kierownicy i Pracownicy Socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej.

4.    Dyrektorzy i Pracownicy Powiatowych Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej.

5.    Kierownik i Pracownik Socjalny WTZ w Kazimierzy Wielkiej.

6.    Dyrektorzy i młodzież ze szkół średnich: Liceum Ogólnokształcące  w Kazimierzy Wielkiej, Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie, Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu.

7.    Dyrektor i uczniowie Publicznego Gimnazjum  Samorządowego w Kazimierzy wielkiej.

8.    Przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego             

w Cudzynowicach

9.    Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej

 

W porządku obrad konferencji znalazły się następujące zagadnienia:

1.           Przemoc wobec dzieci- strategie pomagania.- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Kazimierzy Wielkiej.

2.           Dziecko w rodzinie- adoptowane.- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna  w Kazimierzy Wielkiej.

3.           Współczesne zagrożenia cywilizacyjne- uzależnienia od Internetu, cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży.- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej.

4.           Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej.- Psycholog Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Cudzynowicach i OIK.

5.           Przemoc domowa – procedury „Niebieskiej Karty” realizowanej przez funkcjonariusza Policji.- Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej.

 

Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji  rodziny zastępcze z terenu powiatu kazimierskiego, kuratorów sądowych przy Sądzie Rejonowym w Kazimierzy Wielkiej, kierowników i pracowników socjalnych Miejsko-Gminnych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, dyrektorów  i pracowników socjalnych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, kierownika i pracownika socjalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej, dyrektorów i młodzież ze szkół średnich – Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej, Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie i w Skalbmierzu, Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach oraz dyrektora i uczniów Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej.

Konferencja przebiegała według harmonogramu,  w  porządku obrad znalazły się następujące zagadnienia :

 Przemoc wobec dzieci.- omawiane przez Jolantę Trzepatowską- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej.

Dziecko w rodzinie- adoptowane.-omawiane przez psycholog Cecylię Kruszyńską        z  Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej.

 Współczesne zagrożenia cywilizacyjne- uzależnienie od Internetu, cyberprzemoc     wśród dzieci i młodzieży.- omawiane przez psycholog Urszulę Domańską z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej.

            Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej.- omawiane przez psycholog            

 Mariolę Stojowską z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Cudzynowicach                 

 i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Przemoc domowa – procedury „Niebieskiej Karty” realizowanej przez funkcjonariusza Policji.- omawiane przez Naczelnika Wydziału Prewencji  i Ruchu Drogowego Grzegorz Mroza z Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej.

 

W przerwie kawowej obrad konferencji, zaproszeni goście i uczestnicy , w korytarzu Starostwa, zwiedzali wystawę prac osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Cudzynowicach oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej   w Bejscach.  Prace te cieszyły się dużą oglądalnością i zainteresowaniem , a część z nich została zakupiona.

W konferencji, która zdaniem jej uczestników była doskonale zorganizowana , zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym, wzięło udział 60 osób.

Po zakończeniu konferencji organizatorzy i prelegenci zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami oraz indywidualnymi podziękowaniami ze strony uczestników za szczegółowe omówienie ważnych i trudnych problemów.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline