Starostwo Powiatowe

Kazimierza Wielka 15.06.2011r.        

 

       Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 czerwca 2011 roku /poniedziałek/ o  godz. 10.00-tej w Sali Konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kazimierskiego za 2010 rok.
 6. Informacja o stanie zagrożenia przestępczością i jej zwalczaniu na terenie Powiatu Kazimierskiego  w 2010 roku.
 7. Informacja KPP o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Kazimierskiego w 2010 roku.
 8. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa Powiatu Kazimierskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2010 .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Cudzynowicach.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia zadań i wysokości Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizacje zadań dla Powiatu Kazimierskiego na rok 2011.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Skalbmierzu oraz nadania mu statutu.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kazimierskiego za rok 2010.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2011-2024.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2010 rok.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kazimierskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów w ramach Działania 6.1” Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 20.  Sprawy różne i wolne wnioski.
 21.  Zakończenie posiedzenia.

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w  posiedzeniu

Przewodnicząca Rady Powiatu

Krystyna Wicher                                                                                

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline