Starostwo Powiatowe

Teraz czas na działanie………..

kgw1 kgw2

15 lutego 2012r. w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej odbyło się seminarium dla kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu. Temat spotkania ,,Organizacyjno-prawne aspekty działalności organizacji kobiecych na wsi” wywołał spore zainteresowanie wśród licznie przybyłych przedstawicielek zarządów większości działających KGW.

Organizatorem seminarium był Powiatowy Zespół Doradczy w Kazimierzy Wielkiej. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni gości w osobach: Jan Nowak- Starosta Powiatu Kazimierskiego, Michał Bucki- Wicestarosta, Waldemar Trzaska- Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Krystyna Wicher- Przewodnicząca Rady Powiatu, Bożena Zbertek- Sekretarz Gminy Opatowiec, Maria Fular reprezentowała Urząd Gminy Bejsce.

Włodarze powiatu kazimierskiego w swoich wystąpieniach zapewniali o swoim przychylnym nastawieniu do działalności 42 KGW funkcjonujących na terenie powiatu. Podkreślali, że rok 2012 będzie trudny, jednak w miarę swoich możliwości będą wspierać chętne do działania panie. Nie zapomnieli także o życzeniach z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Kółek Rolniczych p. Zofia Nawrot- dyrektor biura, oraz Jan Kopeć -wiceprezes WZRKiOR. Przybliżyli oni informacje dotyczące prawnych aspektów działalności KGW, odpowiedzieli na szereg pytań nurtujących zgromadzone kobiety.

ŚODR Modliszewice reprezentowała p. Teresa Wąsik- kierownik działu Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki. Zapoznała kobiety z tematyką promocji produktów regionalnych i tradycyjnych, przedstawiła informacje dotyczące Listy Produktów Tradycyjnych oraz procedur związanych z przygotowaniem wniosku o wpis na LPT. Opowiedziała uczestniczkom  o ciekawych inicjatywach realizowanych przez KGW działające w województwie świętokrzyskim.

Ponieważ spotkanie odbywało się przeddzień ,,tłustego czwartku” uczestniczki pokazały co potrafią i przygotowały pączki, oponki, faworki i inne słodkości. Wszystko było bardzo pyszne, ale nie ma się co dziwić, przecież przygotowane rękami prawdziwych gospodyń wiejskich.

Po poczęstunku wywiązała się dyskusja dotycząca działań, w których KGW chciały by uczestniczyć w bieżącym roku. Zaplanowano min. zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego, udział w konkursie NKD, oraz powiatowym konkursie o tematyce związanej z propagowaniem produktu regionalnego. Członkinie KGW wyraziły chęć wzięcia udziału w szkoleniach o tematyce dotyczącej profilaktyki zdrowotnej kobiet, szkoleniach wyjazdowych wpływających na aktywizację kobiet wiejskich, oraz udział we wszelkich inicjatywach samorządów terytorialnych. Swą pomoc w realizacji tych planów zadeklarowała p. Agata Jackiewicz- dyrektor Domu Kultury w Skalbmierzu i p. Agnieszka Styczeń p.o. dyrektora Domu Kultury w Kazimierzy Wielkiej, oraz p. Alina Włusek współpracująca z kobietami w gminie Bejsce. Mamy nadzieję, że wszystkie poczynione plany zostaną w bieżącym roku zrealizowane i przyniosą wiele radości kobietom a dumy lokalnym władzom.

kgw3 kgw4

Beata Adamczyk

Karolina Leśniowska

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline