Starostwo Powiatowe

291

 Marszałek  w TYGODNIKU PONIDZIE

9 lutego 2012 r. już po raz trzeci - w redakcji Tygodnika Pondzie spotkali się Marszałek Województwa Świętokrzyskiego- Adam Jakubas, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych -Marek Szczepanik, Burmistrz Buska Zdroju Waldemar Sikora, Starostwie powiatów: Buskiego- Jerzy Kolarz, Pińczowskiego- Jan Moskwa jak również naszego Kazimierskiego Jan Nowak

Poruszono wiele problemów, związanych z planowanymi działaniami, na terenie sąsiadujących ze sobą powiatów m.in. kwestie budowy mostu w Nowym Korczynie, budowy obwodnicy zachodniej Buska Zdroju, sprawy związane

z buskim PKS.

Spotkanie przebiegało w miłej i pogodnej atmosferze.

 

Źródło : Tekst i zdjęcie Tygodnik Ponidzie