Starostwo Powiatowe

  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

logo
Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 25 lutego - 02 marca 2013 r., po raz kolejny organizuje "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W dniach 25 lutego - 02 marca 2013r., osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów, policję, kuratorów sądowych, prokuratorów, komorników, adwokatów i wielu innych specjalistów. Dyżury będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, natomiast w sobotę w godz. 10.00-13.00. Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.