Starostwo Powiatowe

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 lutego 2013 roku / środa / o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kazimierskiego za 2012 rok.
 6. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Kazimierskiego za 2012 rok.
 7. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski w roku 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie środków na dofinansowanie w 2013r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kazimierski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2007 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji w trybie wygaszenia Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kazimierskim na lata 2013-2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu na realizację zadań dla Powiatu Kazimierskiego na rok 2013.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2013 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/227/2010 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 października 2012 roku o gromadzeniu uzyskanych dochodów przez jednostki budżetowe Powiatu Kazimierskiego na wydzielonym rachunku dochodów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2013-2024.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2013 rok.
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.
 21. Zakończenie posiedzenia.

                                                           Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline