Starostwo Powiatowe

XI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

 Konferencja p.n. „Wartości w rodzinie i społeczeństwie”.

konferencjaPCPR

W dniu 28 maja 2013r. o godz. 10.00 na sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej w ramach odbywających się                               XI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki odbyła się konferencja p.n „Wartości  w rodzinie i społeczeństwie”.

Organizatorami konferencji byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Kazimierzy Wielkiej, Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Kazimierzy Wielkiej.

Konferencje otworzył Starosta Kazimierski Jan Nowak, powitał przybyłych gości i prelegentów po czym przewodnictwo obrad objęła Pani Bożena Pytel- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej. Po oficjalnym rozpoczęciu, konferencję urozmaiciły występy artystów z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej.

W konferencji uczestniczyli zaproszenie goście- prelegenci:

  1. 1.Jolanta Trzepatowska- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej- psycholog.
  2. 2.Cecylia Kruszyńska- Psycholog Poradni Psychologiczno-w Kazimierzy Wielkiej.
  3. 3.Urszula Domańska- Pedagog Poradni Psychologiczno-w Kazimierzy Wielkiej.
  4. 4.Asp. Szt. Grzegorz Mróz- Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej.

W porządku obrad konferencji znalazły się następujące zagadnienia:

  1. 1.„Umiejętności życiowe a funkcjonowanie w grupie rówieśniczej”.
  2. 2.„ Współczesne zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży”.
  3. 3.„Człowiek wartością najwyższą- w kontekście wychowania”.
  4. 4.„ Regulacje prawne dotyczące problemu przemocy w rodzinie”.

W przerwie kawowej można było zwiedzać i podziwiać wystawę prac osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bejscach.

Po zakończeniu Konferencji była możliwość skorzystania z porad  i konsultacji pracowników: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej, Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz pracowników Kuratorskiej Służby Sądowej w Kazimierzy Wielkiej.

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline