Starostwo Powiatowe

XII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

pcpr1 

Tradycją lat ubiegłych w miesiącu maju na terenie całego województwa świętokrzyskiego organizowane są Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Tegoroczne odbywają się pod hasłem Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie” .

W ramach profilaktyki w dniu 27 maja 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, odbyła się konferencja p.n „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie”.

Organizatorami konferencji byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Kazimierzy Wielkiej, Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Kazimierzy Wielkiej.

Konferencje otworzyła Pani Bożena Pytel Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, przywitała przybyłych gości oraz prelegentów.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością Pan Marek Augustyn- Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego oraz Pan Zbigniew Jakubas- Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego

pcpr2

Program konferencji przedstawiał się następująco:

  1. 1.„ Regulacje prawne dotyczące problemu przemocy w rodzinie”.- Młodszy inspektor Jakub Kosiń- Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej- Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej.
  2. 2.„Czy miłość i sprawiedliwość wystarczy – warunki skutecznych oddziaływań wychowawczych”.- Jolanta Trzepatowska- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej- psycholog.
  3. 3.„ gdy zabraknie miłości…”- Cecylia Kruszyńska- Psycholog Poradni Psychologiczno-w Kazimierzy Wielkiej.
  4. 4.„ Dzieci i rodzice – tworzenie poprawnych relacji”- Urszula Domańska- Pedagog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej

         W konferencji wzieli udział m.in.: rodziny zastępcze z terenu powiatu kazimierskiego, kierownicy i pracownicy socjalni Miejsko-Gminnych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, dyrektorzy i pracownicy socjalni powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, kierownik i pracownik socjalny Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej, dyrektorzy Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, dyrektorzy i młodzież ze szkół średnich – Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej, Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie i w Skalbmierzu, Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach oraz dyrektora i uczniów Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej.

              Konferencję urozmaicił występ młodych artystów z Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. W przerwie kawowej oraz po zakończeniu konferencji można było skorzystać z porad specjalistów.

pcpr3 pcpr4

pcpr5 pcpr6

pcpr7 pcpr8

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline