XII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

pcpr1 

Tradycją lat ubiegłych w miesiącu maju na terenie całego województwa świętokrzyskiego organizowane są Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Tegoroczne odbywają się pod hasłem Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie” .

W ramach profilaktyki w dniu 27 maja 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, odbyła się konferencja p.n „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie”.

Organizatorami konferencji byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Kazimierzy Wielkiej, Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Kazimierzy Wielkiej.

Konferencje otworzyła Pani Bożena Pytel Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, przywitała przybyłych gości oraz prelegentów.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością Pan Marek Augustyn- Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego oraz Pan Zbigniew Jakubas- Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego

pcpr2

Program konferencji przedstawiał się następująco:

  1. 1.„ Regulacje prawne dotyczące problemu przemocy w rodzinie”.- Młodszy inspektor Jakub Kosiń- Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej- Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej.
  2. 2.„Czy miłość i sprawiedliwość wystarczy – warunki skutecznych oddziaływań wychowawczych”.- Jolanta Trzepatowska- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej- psycholog.
  3. 3.„ gdy zabraknie miłości…”- Cecylia Kruszyńska- Psycholog Poradni Psychologiczno-w Kazimierzy Wielkiej.
  4. 4.„ Dzieci i rodzice – tworzenie poprawnych relacji”- Urszula Domańska- Pedagog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej

         W konferencji wzieli udział m.in.: rodziny zastępcze z terenu powiatu kazimierskiego, kierownicy i pracownicy socjalni Miejsko-Gminnych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, dyrektorzy i pracownicy socjalni powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, kierownik i pracownik socjalny Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej, dyrektorzy Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, dyrektorzy i młodzież ze szkół średnich – Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej, Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie i w Skalbmierzu, Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach oraz dyrektora i uczniów Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej.

              Konferencję urozmaicił występ młodych artystów z Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. W przerwie kawowej oraz po zakończeniu konferencji można było skorzystać z porad specjalistów.

pcpr3 pcpr4

pcpr5 pcpr6

pcpr7 pcpr8

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.