Starostwo Powiatowe

SESJA RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO 23 CZERWCA 2014 R.

            W dniu 23 czerwca (poniedziałek) o godz. 10.oo, w dawnej Bursie przy ul. Partyzantów 29 odbędzie się sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Szczegółowy porządek obrad na stronie http://powiatkazimierza.wrota-swietokrzyskie.pl/web/guest/324.

            Jednym z głównych punktów porządku obrad będzie ogłoszenie wyników konkursu dotyczącego „Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej terenów okolic Kazimierzy Wielkiej”. Uczestnicy konkursu - studenci Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej - mieli już możliwość zaprezentowania swych prac wykonanych pod kierunkiem mgr inż. Agnieszki Sempioł, w Klubie Studenckim w budynku ENERGIS w Kielcach, w obecności Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury prof. dr. hab. inż. Marka Iwańskiego oraz Kierownika Katedry Architektury i Urbanistyki dr. inż. Lucjana Kamionki.

            Większość prac przedstawia możliwość zagospodarowania terenów wokół zbiornika retencyjnego z uwzględnieniem wód siarczkowych zalegających na stosunkowo niewielkiej głębokości w okolicy Kazimierzy Wielkiej. W projektach znaleźć można część uzdrowiskową, tereny rehabilitacyjne, sportowe (korty, baseny), park, a także część usługową i mieszkalną.

            Obecnie projekty będą wyeksponowane w dawnej Bursie podczas sesji Rady Powiatu, co umożliwi zapoznanie się z nimi radnym oraz innym uczestnikom poniedziałkowej sesji.

Dodać należy, że nagrodzone projekty staną się zalążkiem do wykorzystania w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Powiatu Kazimierskiego. Dla zwycięzców konkursu Starosta Kazimierski Jan Nowak ufundował nagrody pieniężne.

            Swą obecność na sesji zapowiedział Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak.

            Radni dyskutować będą również o strategii rozwoju Powiatu Kazimierskiego, którą przedstawi Starosta Jan Nowak oraz zapoznają się z analizą rynku pracy w powiecie kazimierskim. Podejmą także uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kazimierskiego do Świętokrzyskiego Klastra Spożywczo - Przetwórczego i o absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Zdzisław Pilarski

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline