Starostwo Powiatowe

 XIII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

dniprogal

Tradycją lat ubiegłych w miesiącu maju na terenie całego województwa świętokrzyskiego organizowane są Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Tegoroczne odbywają się pod hasłem Rodzina Wspólną Troską” .

W ramach profilaktyki w dniu 27 maja 2015r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, odbyła się konferencja p.n „Rodzina Wspólną Troską”.

Organizatorami konferencji byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Kazimierzy Wielkiej, Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Kazimierzy Wielkiej.

Konferencje otworzyła Pani Bożena Pytel Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, przywitała przybyłych gości oraz prelegentów.

Program konferencji przedstawiał się następująco:

Prelekcja „Dialog warunkiem zdrowej rodziny” – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna- pedagog Urszula Domańska.

Prelekcja „Rodzina wspólną troską – rola ojca w rodzinie” – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna- psycholog Pani Cecylia Kruszyńska.

Prelekcja „Konsekwencje prawne stosowania przemocy”- Komenda Powiatowa Policji- sierżant Monika Cichy.

W konferencji wzieli udział m.in.: rodziny zastępcze z terenu powiatu kazimierskiego, kierownicy i pracownicy socjalni Miejsko-Gminnych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy socjalni powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, dyrektorzy Zespołu

Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, dyrektorzy                 i młodzież ze szkół średnich – Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej, Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie, Zespołu Szkół Rolniczych                                      w Cudzynowicach.

              Konferencję umilił występ młodych artystów z Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. Po zakończeniu konferencji można było skorzystać z porad specjalistów, w tym psychologa, pedagoga, kuratora sądowego, przedstawiciela policji, pracownika socjalnego oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline