Starostwo Powiatowe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej

Oswiadczenie o przyjeciu obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego

Zawiadomienie organu o rozpoczęciu budowy

Oswiadczenie o stanowisku organow przy zakonczeniu budowy

Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy

Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego

Zawiadomienie o zakończeniu obiektu budowlanego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową:

 

1.Wniosek osoba niepełnosprawna pełnoletnia

2. Wniosek osoba niepełnosprawna podopieczny

3. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar A Zadanie nr 1

4. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar A Zadanie nr 2

5. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar B Zadanie nr 1 i nr 2

7. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C Zadanie nr 2

8. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C Zadanie nr 3

9. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C Zadanie nr 4

10. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar D

Zał. nr 1 do wniosku-oświadczenie o dochodach

Zał. nr 2 do wniosku oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 2a do wniosku zaśw.lek. obszar B zad.1 obszar C zad. nr 1,3,4

Zał. nr 2b do wniosku zaśw.lek. obszar B zad.nr 1

Zał. nr 3 do wniosku moduł II uczelnia lub szkoła

Zał. nr 3 do wniosku- oświadczenie o udziale własnym-obszar A-zadanie nr 1

Zał. nr 4 do wniosku - oświadczenie o udziale własnym-obszar A zadanie nr 2

Zał. nr 5 do wniosku - oświadczenie o udziale własnym-obszar B-zadanie nr 1

Zał. nr 7 do wniosku- oświadczenie o udziale własnym-obszar C-zadnie nr 3

Zał. nr 8 do wniosku oświadczenie o udziale własnym-obszar C-zadanie nr 4

Zał. nr 9 do wniosku- oświadczenie o udziale własnym-obszar D

Zał. nr 10 do wniosku-oświadczenia (2)

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wniosek osoba niepełnosprawna pelnoletnia

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł II

Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

Załącznik nr 3 do wniosku - zaświadczenie

Załącznik nr 4 do wniosku - oświadczenie

Załącznik nr 4 do wniosku-oświadczenia MODUŁ II

Załącznik nr 5 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II- zaświadczenie pracodawcy

Załącznik nr 6 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II