Starostwo Powiatowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową:

 

1.Wniosek osoba niepełnosprawna pełnoletnia

2. Wniosek osoba niepełnosprawna podopieczny

3. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar A Zadanie nr 1

4. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar A Zadanie nr 2

5. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar B Zadanie nr 1 i nr 2

7. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C Zadanie nr 2

8. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C Zadanie nr 3

9. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C Zadanie nr 4

10. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar D

Zał. nr 1 do wniosku-oświadczenie o dochodach

Zał. nr 2 do wniosku oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 2a do wniosku zaśw.lek. obszar B zad.1 obszar C zad. nr 1,3,4

Zał. nr 2b do wniosku zaśw.lek. obszar B zad.nr 1

Zał. nr 3 do wniosku moduł II uczelnia lub szkoła

Zał. nr 3 do wniosku- oświadczenie o udziale własnym-obszar A-zadanie nr 1

Zał. nr 4 do wniosku - oświadczenie o udziale własnym-obszar A zadanie nr 2

Zał. nr 5 do wniosku - oświadczenie o udziale własnym-obszar B-zadanie nr 1

Zał. nr 7 do wniosku- oświadczenie o udziale własnym-obszar C-zadnie nr 3

Zał. nr 8 do wniosku oświadczenie o udziale własnym-obszar C-zadanie nr 4

Zał. nr 9 do wniosku- oświadczenie o udziale własnym-obszar D

Zał. nr 10 do wniosku-oświadczenia (2)

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wniosek osoba niepełnosprawna pelnoletnia

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł II

Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

Załącznik nr 3 do wniosku - zaświadczenie

Załącznik nr 4 do wniosku - oświadczenie

Załącznik nr 4 do wniosku-oświadczenia MODUŁ II

Załącznik nr 5 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II- zaświadczenie pracodawcy

Załącznik nr 6 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline