Starostwo Powiatowe

Nauka i oświata

 

Spis treści:

Szkoły średnie

- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

- Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

- Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie

- Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

- Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kazimierzy Wielkiej

- Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu

 

 

 

SZKOŁY ŚREDNIE

 

Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

 alt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
28-500 Kazimierza Wielka,
ul. Partyzantów 3
tel.: 41 352-13-01

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: http://www.lokw.edu.pl

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasy z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów:
- matematyka, fizyka, informatyka
- biologia, chemia, fizyka
- j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie
- język angielski, matematyka, geografia
- j. angielski, matematyka, historia

Szkoła dysponuje pełnym wyposażeniem i wysoko kwalifikowaną kadrą nauczycieli zapewniając odpowiedni poziom kształcenia i wychowania:
· dwie pracownie komputerowe: pracownia informatyczna (EFS 2007) i pracownia języków obcych,
  ·  multimedialna pracownia języka angielskiego,
· Internetowe Centrum Multimedialno-Informacyjne,
· stały dostęp do sieci Internet,
· bardzo dobra baza do działalności artystycznej i kulturalnej,
· uczniowie zamiejscowi mają do dyspozycji dobrze wyposażoną i tanią bursę (odległość 50 m),
· klasopracownie, biblioteka, sala gimnastyczna, siłownia,
· szkoła prowadzi atrakcyjną wymianę młodzieży ze szkołami z Niemiec, Anglii, Finlandii i Francji.

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej może się uczyć następujących języków obcych:
· język angielski
· język niemiecki
· język rosyjski
· język łaciński

Szkolny Klub Europejski
Klub stanowi formę współpracy uczniów i nauczycieli na rzecz upowszechnienia wiedzy o Europie; jest włączony do ogólnoeuropejskiej sieci szkolnych klubów europejskich z siedzibą w Portugalii.

Młodzieżowy Klub HADES
Młodzieżowy Klub "Hades" powstał w roku szkolnym 1967/68 z inicjatywy uczniów klasy III b wspomaganych przez wychowawczynię Emilię Molską i nauczyciela Mariana Korfela. Dyrektorem Liceum był wówczas mgr Władysław Nowak. Uroczysta oficjalna inauguracja odbyła się 27 stycznia 1968 roku.

 

 

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach 

 

28-500 Kazimierza Wielka, Cudzynowice 175

tel.: (041) 352 11 62

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: www.zsrcudzynowice.edu.pl

 

 

kierunki kształcenia: 

Liceum Ogólnokształcące

Technikum Ekonomiczne

Technikum Informatyczne

Technikum Agrobiznesu

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Organizacji Reklamy

Policealna szkoła dla dorosłych

 

  alt

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie 

 

28-500 Kazimierza Wielka, Odonów 54

tel.: (041) 352 11 73

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: http://zszodonow.edu.pl/

  

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie: 

- Liceum Ogólnokształcące - innowacja pedagogiczna służby mundurowe

 

- Technikum im. Władysława Grabskiego, kształcące w zawodzie:

technik ekonomista

technik hotelarstwa

technik informatyk 

- Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją

 

- Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie:

technik informatyk

technik  administracji

  

 


Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu 

 

28-530 Skalbmierz, ul. Kanonijska 7

tel.: (041) 352 90 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

System dzienny

Technikum (4 letnie), na podbudowie gimnazjum 

- technik mechanik (obsługa i naprawa poj. samochodowych)

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik budownictwa

- technik elektryk

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (2 lub 3-letnia), na podbudowie gimnazjum 

- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik
 

Oddziały wielozawodowe

- piekarz

- cukiernik

- sprzedawca

- kucharz małej gastronomii

- fryzjer

- stolarz

- cieśla

- murarz

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych

- posadzkarz

- malarz-tapeciarz

 

System zaoczny 

- technik informatyk

- technik spedytor

- technik mechanik

- technik rolnik

- technik mechanizacji rolnictwa

  

4 - letnie Technikum w trybie dziennym

- technik obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

- technik informatyk

- technik handlowiec

 

3 - letnie Technikum Uzupełniające ( dla absolwentów ZSZ )

- technik rolnik

- technik mechanik obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

- technik mechanizacji rolnictwa

 

 3 - letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa

- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

- mechanik pojazdów samochodowych

- ślusarz

- operator obrabiarek skrawających

 

2 i 3 - letnie Oddziały Wielozawodowe

- piekarz

- kucharz małej gastronomii

- sprzedawca

- cukiernik

- fryzjer

 

2 - letnia Szkoła Policealna zaoczna (dla absolwentów szkół średnich)

- technik informatyk

 

Od nowego roku szkolnego będą realizowane nowe kierunki budowlane:

- stolarz - cieśla

- murarz

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych

- malarz - tapeciarz

- posadzkarz

- betoniarz – zbrojarz

 

 

 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

 

Cudzynowice 175

28-500 Kazimierza Wielka

telefon: 41 35 21 221

fax: 41 35 21 221

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: sosw.kazimierzaw.pl

 

Przedszkole Specjalne

dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnością sprzężoną.

Szkoła Podstawowa

*Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

*Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Gimnazjum

*Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

*Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

W trzyletnim cyklu kształcenia uczniowie przygotowani są do uzyskania kwalifikacji
w zawodach:

- kucharz,

- piekarz,

- cukiernik,

- murarz,

- kamieniarz.

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

dla małych dzieci z dysfunkcjami w rozwoju psychoruchowym, począwszy od wykrycia nieprawidłowości rozwoju do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (internat)

dla uczniów wszystkich szkół w Zespole

 

  

Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kazimierzy Wielkiej

 

Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kazimierzy Wielkiej

 

ul. Kolejowa 27

28-500 Kazimierza Wielka

tel./faks (041) 352 19 46

tel. (041) 352 26 98

woj. świętokrzyskie

 

 

Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu

 

CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ W SKALBMIERZU

28-530 Skalbmierz
ul. Kanonijska 7
tel./fax: 041 3520 039
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline