Starostwo Powiatowe

  • pomoc prawna 2018

     

    na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Kazimierskiego

Uchwała Nr 86/247/2018 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 18 października w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej. Porozumienie Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 25 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Gminą Skalbmierz

Uchwała 88/250/2018 Zarządu Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kazimierskiego w 2019 roku" oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Uchwała Nr88/251/2018 Zarządu Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kazimierskiego w 2019 roku".

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf

Porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  na obszarze powiatu kazimierskiego

Uchwała Nr 2/1/2018 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 listopada 2018 roku
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Realizacja zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. poprzez organizacje pozarządową na terenie powiatu kazimierskiego "

 

 


 

Na terenie Powiatu Kazimierskiego zostały utworzone dwa punkty z zakrasu :

1. Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Skalbmierz ul. Szkolna 3

Stowarzyszenie Iniciatyw Samorządowych z Lublina

Aleksandra Wojciechowska - adwokat

tel. 533 291 286


Poniedziałek : 11:00 - 15:00
Wtorek : 10:00 - 14:00
Środa : 9:00 - 13:00
Czwartek : 11:00 - 15:00
Piątek : 10:00 - 14:00

2. Nieopłatna pomoc prawna 

Kazimierza Wielka ul Partyzantow 29
Piotr Wierzbanowski – adwokat

tel. 608 592 719
Poniedziałek : 9:00 - 13:00
Wtorek :  9:00 - 13:00
Środa :    9:00 - 13:00

Marcin Lasota - radca prawny
tel. 665 274 677
Czwartek : 9:00 - 13:00
Piątek : 9:00 - 13:00

 

Zapisy do powyższych punktów pod telefonem : 41 350 23 12

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline