• pomoc prawna 2018

     

    na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Kazimierskiego

Uchwała Nr 86/247/2018 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 18 października w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej. Porozumienie Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 25 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Gminą Skalbmierz

Uchwała 88/250/2018 Zarządu Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kazimierskiego w 2019 roku" oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Uchwała Nr88/251/2018 Zarządu Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kazimierskiego w 2019 roku".

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf

Porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  na obszarze powiatu kazimierskiego

Uchwała Nr 2/1/2018 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 listopada 2018 roku
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Realizacja zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. poprzez organizacje pozarządową na terenie powiatu kazimierskiego "

 

 


 

Na terenie Powiatu Kazimierskiego zostały utworzone dwa punkty z zakrasu :

1. Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Skalbmierz ul. Szkolna 3

Stowarzyszenie Iniciatyw Samorządowych z Lublina

Aleksandra Wojciechowska - adwokat

tel. 533 291 286


Poniedziałek : 11:00 - 15:00
Wtorek : 10:00 - 14:00
Środa : 9:00 - 13:00
Czwartek : 11:00 - 15:00
Piątek : 10:00 - 14:00

2. Nieopłatna pomoc prawna 

Kazimierza Wielka ul Partyzantow 29
Piotr Wierzbanowski – adwokat

tel. 608 592 719
Poniedziałek : 9:00 - 13:00
Wtorek :  9:00 - 13:00
Środa :    9:00 - 13:00

Marcin Lasota - radca prawny
tel. 665 274 677
Czwartek : 9:00 - 13:00
Piątek : 9:00 - 13:00

 

Zapisy do powyższych punktów pod telefonem : 41 350 23 12

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf

 

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.