Starostwo Powiatowe

Powołanie Powiatowej Rady Rynku Pracy

prrp

 Wobec upływu 4-letniej kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kazimierzy Wielkiej na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta Kazimierski wydał w dniu 01 marca 2017 r. Zarządzenie Nr OR.S.120.9.2017 w sprawie powołania i organizacji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Uwzględniając fakt wysokiego poziomu zaangażowania merytorycznego dotychczasowych członków Rady Zatrudnienia postanowiono powołać ich do Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Radę stanowi 12 powołanych osób, po 3 osoby reprezentujące: Organizacje Związków Zawodowych, Organizacje Pracodawców, Organizacje Społeczno-Zawodowe oraz Samorząd Terytorialny. Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo- doradczym Starosty w sprawach dotyczących lokalnego rynku pracy. Pierwsze inauguracyjne posiedzenie odbyło się w dniu 16 marca 2017 r. Spośród członków Rady wybrano kierownictwo, gdzie jednogłośnie funkcję Przewodniczącego powierzono Wicestaroście Kazimierskiemu Michałowi Buckiemu, zaś funkcję zastępcy - Wiceburmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz, Mirosławowi Magnesowi.      

Sprawy techniczno – organizacyjne dotyczące funkcjonowania Powiatowej Rady Rynku Pracy zapewnia Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej.

Zdjęcia Zdzisław Pilarski

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline