Powołanie Powiatowej Rady Rynku Pracy

prrp

 Wobec upływu 4-letniej kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kazimierzy Wielkiej na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta Kazimierski wydał w dniu 01 marca 2017 r. Zarządzenie Nr OR.S.120.9.2017 w sprawie powołania i organizacji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Uwzględniając fakt wysokiego poziomu zaangażowania merytorycznego dotychczasowych członków Rady Zatrudnienia postanowiono powołać ich do Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Radę stanowi 12 powołanych osób, po 3 osoby reprezentujące: Organizacje Związków Zawodowych, Organizacje Pracodawców, Organizacje Społeczno-Zawodowe oraz Samorząd Terytorialny. Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo- doradczym Starosty w sprawach dotyczących lokalnego rynku pracy. Pierwsze inauguracyjne posiedzenie odbyło się w dniu 16 marca 2017 r. Spośród członków Rady wybrano kierownictwo, gdzie jednogłośnie funkcję Przewodniczącego powierzono Wicestaroście Kazimierskiemu Michałowi Buckiemu, zaś funkcję zastępcy - Wiceburmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz, Mirosławowi Magnesowi.      

Sprawy techniczno – organizacyjne dotyczące funkcjonowania Powiatowej Rady Rynku Pracy zapewnia Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej.

Zdjęcia Zdzisław Pilarski

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.