Starostwo Powiatowe

BY RATOWAĆ SKUTECZNIEJ

W grudniu 2010 i w styczniu 2011 roku na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej przekazano nowy sprzęt ratowniczy, który usprawni pracę Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej. Przeznaczony on jest do ewakuacji osób i mienia z terenów objętych powodzią. Służył będzie również do likwidacji lokalnych zalań i podtopień na obszarach zagrożonych.

Nowy sprzęt zajął miejsce wyeksploatowanych urządzeń ratowniczych użytkowanych przez JRG od kilkunastu lat. Po naprawach i konserwacji używany sprzęt w dobrym stanie technicznym trafił do jednostek OSP.

Kazimierska Jednostka Ratowniczo –Gaśnicza otrzymała:

Łódź pneumatyczną hybrydową FALCON 500 do ratowania ludzi, zwierząt i mienia z obszarów objętych powodzią.

Ponton ratowniczy HONWARE do prowadzenia działań ratowniczych na zalanych terenach

Trzy nowoczesne pompy szlamowe o dużej wydajności; służyć będą do usuwania wody z budynków oraz rozlewisk powodziowych.

Ponadto, strażnica kazimierska wzbogaciła się  o używany podnośnik ratowniczy PM -18, na podwoziu Stara 200, o wysięgu 18 m. Podnośnik przekazała Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach. Służył będzie do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych na wysokości.

Na zakończenie trzeba życzyć  kazimierskim strażakom, by nowy sprzęt używany był sporadycznie i efektywnie służył mieszkańcom powiatu.

 red. Joanna Strączek-Dziabała Tygodnik Ponidzia

 

 

 

 

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline