BY RATOWAĆ SKUTECZNIEJ

W grudniu 2010 i w styczniu 2011 roku na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej przekazano nowy sprzęt ratowniczy, który usprawni pracę Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej. Przeznaczony on jest do ewakuacji osób i mienia z terenów objętych powodzią. Służył będzie również do likwidacji lokalnych zalań i podtopień na obszarach zagrożonych.

Nowy sprzęt zajął miejsce wyeksploatowanych urządzeń ratowniczych użytkowanych przez JRG od kilkunastu lat. Po naprawach i konserwacji używany sprzęt w dobrym stanie technicznym trafił do jednostek OSP.

Kazimierska Jednostka Ratowniczo –Gaśnicza otrzymała:

Łódź pneumatyczną hybrydową FALCON 500 do ratowania ludzi, zwierząt i mienia z obszarów objętych powodzią.

Ponton ratowniczy HONWARE do prowadzenia działań ratowniczych na zalanych terenach

Trzy nowoczesne pompy szlamowe o dużej wydajności; służyć będą do usuwania wody z budynków oraz rozlewisk powodziowych.

Ponadto, strażnica kazimierska wzbogaciła się  o używany podnośnik ratowniczy PM -18, na podwoziu Stara 200, o wysięgu 18 m. Podnośnik przekazała Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach. Służył będzie do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych na wysokości.

Na zakończenie trzeba życzyć  kazimierskim strażakom, by nowy sprzęt używany był sporadycznie i efektywnie służył mieszkańcom powiatu.

 red. Joanna Strączek-Dziabała Tygodnik Ponidzia

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.