UCHWALONO BUDŻET POWIATU

alt

galeria

Nad tą ważną uchwałą radni powiatu kazimierskiego pochylili się wczoraj, tj. 28 lutego 2011 roku. Po niezbędnych i wszystko wyjaśniających informacjach skarbnika Rada przyjęła budżet na rok 2011 roku. Przedstawiamy najważniejsze zapisy tego dokumentu.

Tegoroczne dochody budżetu powiatu kazimierskiego plasują się na poziomie 38 milionów 800 tysięcy złotych. Wydatki to kwota 39 milionów 100 tysięcy złotych. Przy czym; wydatki bieżące stanowi suma rzędu 32 milionów 661 tysięcy 853 złotych, z kolei na wydatki majątkowe, czyli inwestycje władze powiatu zamierzają przeznaczyć 6 milionów 438 tysięcy 147 złotych.

Deficyt tegorocznemu planu finansowego wynosi 300 tysięcy złotych i pokryty będzie z zaciągniętych kredytów w kwocie tychże 300 tysięcy.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych, jakie powiat zamierza w tym roku zrealizować należą: zakup koparko –ładowarki za 300 tysięcy złotych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kazimierzy Wielkiej. Spora kwota, bo 1 milion 572 tysiące 708 złotych przeznaczone zostało na przebudowę drogi powiatowej  nr 0523T w miejscowościach Krzyż, Dębiany i Zagajów. Warto tu dodać, iż kwotę 339 tysięcy 954 złotych powiat wyasygnuje z własnych środków, natomiast pozostałe pieniądze pochodzić będą  z budżetu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Za sumę 1 miliona złotych przy Liceum Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej powstanie boisko z programu „Moje Boisko –Orlik 2012”. 200 tysięcy złotych to środki własne powiatu, a 800 tysięcy pochodzić będzie z zewnątrz.

200 tysięcy złotych zasili także modernizację byłej szkoły nr 2, z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Zawodowej działające przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej.  

Na poniedziałkowej sesji Rady Powiatu Kazimierskiego uchwalono także kilka innych ważnych uchwał, np.  w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej. Podjęto ponadto uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bejscach oraz w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę organizacyjną ZSZ w Odonowie. Radni przyjęli również wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kazimierskiego na lata 2011 -2024 oraz plany pracy Rady Powiatu i Komisji Rewizyjnej.

W trakcie obrad przedstawiono także informację dotyczącą lokalnego rynku pracy Powiatu Kazimierskiego w 2010 roku, a starosta Jan Nowak złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kazimierskiego w okresie od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Sprawy różne i wolne wnioski zakończyły obrady.

 

 red. Joanna Strączek-Dziabała Tygodnik Ponidzia

 

 

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.