DRUHOWIE NA SZKOLENIU

Strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu kazimierskiego brali udział w szkoleniu strażaków – ratowników. Organizatorem kilkudniowych zajęć była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Druhowie uzupełnili swoją wiedzę z zakresu taktyki działań ratowniczych, zasad bezpiecznego użycia środków ochrony osobistej, w tym sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Strażacy z zaangażowaniem uczestniczyli w szkoleniu i uzyskali bardzo dobre oceny na zakończenie kursu. Zaświadczenia wręczył im komendant powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej bryg. Mirosław Ciepiela z życzeniami, aby zdobyta wiedza wykorzystywana była tylko podczas ćwiczeń, a wyjazdów do zdarzeń było mniej, niż w roku ubiegłym.

 

red. Joanna Strączek-Dziabała, Tygodnik Ponidzia

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.