Starostwo Powiatowe

POLICJANCI PODSUMOWALI ROK 2011

Art.Joanna Strączek-Dziabała, Tygodnik Ponidzia

16 stycznia 2012 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej odbyła się uroczysta odprawa roczna z udziałem zastępcy komendanta wojewódzkiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach insp. Michała Domaradzkiego. Kazimierscy stróże prawa podsumowali pracę poszczególnych wydziałów za miniony rok 2011. Sporo czasu poświęcono także planom na rok bieżący. Komisarz Jacek Piwowarski –zastępca komendanta kazimierskiej policji omówił wyniki wypracowane przez pion prewencji. Wspomniał o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, o ilości odnotowanych zdarzeń drogowych i ujawnionych wykroczeń. Wskazał także na miejsca szczególnie zagrożone wypadkami drogowymi, podkreślił również, że jednym z czynników wpływających na pozytywny wizerunek policji jest krótki czas reakcji na zgłoszenia obywateli. O pracy wydziału kryminalnego powiedział komendant kom. Piotr Węgliński. Przedstawił stan zagrożenia przestępczością kryminalną, a na zakończenie podziękował samorządom lokalnym za współpracę i wsparcie materialne. Głos zabrali także zaproszeni goście, wśród których byli m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, starosta kazimierski Jan Nowak, przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego Krystyna Wicher, burmistrz MiG Kazimierza Wielka Waldemar Trzaska, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kuliś, wójt gminy Bejsce Józef Zuwała, gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, gminy Czarnocin  Maria Kasperek. Obecny był ponadto prezes Sądu Rejonowego Tomasz Nowak, zastępca prokuratora Wiesław Koziara, komendant powiatowy kazimierskiej straży pożarnej st. kpt. Kazimierz Zabłotny oraz kierownictwo i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej.

Na zakończenie odprawy głos zabrał zastępca komendanta wojewódzkiego policji insp. Michał Domaradzki. W kilku słowach odniósł się do przedstawionych informacji i podkreślił, że mieszkańcy powiatu kazimierskiego mogą spać spokojnie. Życzenia sukcesów i pomyślności w pracy zakończyły tegoroczną odprawę.

74 w.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline