zoz3

W dniu 30.03.2012r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej

działającej przy SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej.

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Rady i zaproszeni goście.

Porządek obrad obejmował:

1.Przyjęcie porządku obrad.

2.Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu

Rady Społecznej przy Samodzielnym  Publicznym Zespole  Opieki

Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

3.Podjęcie Uchwały dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie Regulaminu

Organizacyjnego Samodzielnego  Publicznego Zespołu  Opieki  Zdrowotnej

w Kazimierzy Wielkiej.

4.Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań rzeczowo-finansowych

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy

Wielkiej za rok 2011.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

Ponadto Przewodniczący Rady Społecznej - Jan Nowak podziękował

za pracę ustępującemu z funkcji

Kierownika Przychodni lek.med. Grzegorzowi Cierpiale,

a pogratulował i życzył sukcesów obejmującej to stanowisko

lek.med. Agnieszce Frączek-Chaber.

zoz1 zoz4

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.