Starostwo Powiatowe

2013-02-20 - Wręczenie Medali za Długoletnią Służbę pracownikom oświaty z terenu powiatu kazimierskiego

galeria
Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dn. 11, 19 i 25 października 2012r.nadaniu odznaczeń, grupa nauczycieli i pracowników oświaty z terenu powiatu kazimierskiego została wyróżniona Medalami Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi za Długoletnią Służbę. Wyróżnienie to nadawane jest w uznaniu wzorowego, wyjątkowo sumiennego wykonywaniu obowiązków wynikających z wykonywanej pracy zawodowej. Uroczystość wręczenia Medali odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej.
Na uroczystość przybyli: Wojewoda Świętokrzyski - p. Bożentyna Pałka-Koruba, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - p. Tadeusz Kowalczyk, Świętokrzyski Kurator Oświaty - p. Małgorzata Muzoł, Starosta Kazimierski - p. Jan Nowak, Wicestarosta – p. Michał Bucki, Dyrektor PZEAS – p. Wojciech Kałat, Przewodniczący Rady Powiatu – p. Marek Augustyn, przedstawiciele związków zawodowych: p. Halina Opilska – ZNP i p. Roman Litwiniuk – NSZZ „Solidarność”, Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka - p. Tadeusz Knopek oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych, szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu kazimierskiego. W pierwszych rzędach widowni zasiedli bohaterowie spotkania - wyróżnieni nauczyciele. Obecni byli także nauczyciele i młodzież LO w Kazimierzy Wielkiej.
Uroczystość rozpoczęła się krótkim wstępem dyrektora Liceum, p. Włodzimierza Kruszyńskiego. Oficjalnego rozpoczęcia i powitania przybyłych Gości dokonał Starosta Kazimierski, p. Jan Nowak. Głównym momentem oficjalnej części uroczystości było wręczenie Medali. Odbyło się ono w trzech grupach - kolejno dla Medali Złotych, Srebrnych i Brązowych.
Medale Złote otrzymali: Ewa Damulewicz, Maria Jackiewicz - ZSR w Cudzynowicach, Aleksandra Kwiecień, Jadwiga Zieleniewska - LO w Kazimierzy Wielkiej, Marek Szmuc - SP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej.
Medale Srebrne otrzymali: Iwona Janowska - ZSR w Cudzynowicach, Małgorzata Kosałka, Roman Litwiniuk - LO w Kazimierzy Wielkiej, Barbara Łyp - ZSZ w Skalbmierzu, Wioletta Spytkowska - ZPSWR w Cudzynowicach, Teresa Korfel, Danuta Skorupa - ZSZ w Odonowie.
Medale Brązowe otrzymali: Maria Kabat - LO w Kazimierzy Wielkiej, Beata Szmigiel - ZSZ w Cudzynowicach.
Dekoracji dokonała Wojewoda Świętokrzyski, p. Bożentyna Pałka-Koruba, której asystował Starosta Kazimierski. Wszyscy wyróżnieni otrzymali kwiaty i zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
W imieniu nagrodzonych wystąpił p. Roman Litwiniuk – nauczyciel LO w Kazimierzy Wielkiej, który podziękował przedstawicielom Władz za odznaczenia dla kazimierskich nauczycieli i wręczył kwiaty pani Wojewodzie. Kwiaty otrzymali również p. Kurator, p. Przewodniczący Sejmiku i p. Starosta.
Na zakończenie części oficjalnej wygłoszone zostały przemówienia okolicznościowe.
Wojewoda Świętokrzyski, p. Bożentyna Pałka-Koruba, podkreśliła, że wręczone właśnie medale są nagrodą za rzetelną, uczciwą, solidną pracę i serdecznie pogratulowała wszystkim nagrodzonym,
W swoim wystąpieniu Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, p. Tadeusz Kowalczyk także pogratulował nagrodzonym, zauważył przy tym, że "największą nagrodą dla nauczyciela jest wdzięczność wychowanków".
Z kolei Świętokrzyski Kurator Oświaty - p. Małgorzata Muzoł wyraziła zadowolenie, że liczna grupa nauczycieli z powiatu kazimierskiego została wyróżniona, podkreśliła także wyjątkowość oprawy i przebiegu uroczystości.
W tym momencie prowadzenie przejęli młodzi artyści - uczniowie Liceum. Program, którym młodzież uświetniła uroczystość, był próbą przybliżenia różnych działań Szkoły, związanych przede wszystkim z edukacją artystyczną.  Kolejne punkty programu to fragmenty większych całości, ułamki tego, co było prezentowane  na szkolnej scenie teatralnej, podczas różnych  uroczystości, czy na gościnnych występach w zaprzyjaźnionych instytucjach w I semestrze roku szk. 2012/13.
Dwukrotnie wystąpił 30-osobowy chór, który rozpoczął część artystyczną uroczystości niezapomnianą "Szarą piechotą", a na koniec programu wykonał utwór "Świecie nasz".
Oryginalnie zabrzmiała piosenka "Hava Nagila", zaśpiewana w jidysz, Z kolei "Ostatni mazur" Ludwika Ksawerego  Pomian-Łubieńskiego został pomyślany jako miniatura teatralna. "Colloquium niedzielne na ulicy" Juliana  Tuwima było sympatycznym przerywnikiem wśród tekstów śpiewanych. Jeden ze studniówkowych tańców zaprezentowali tegoroczni maturzyści - szóstka dziewcząt wykonała układ taneczny do melodii "Herz Und Verrat" grupy HISS, Widzów rozśmieszyły żartobliwe teksty maturalnych zadań matematycznych od roku 1950 do czasów współczesnych. Słuchaczy oczarowała wyjątkowa interpretacja "Kolędy dla nieobecnych", a na zakończenie posłuchaliśmy brawurowego wykonania "Marsza Tureckiego" Mozarta. Wcześniej jednak mogliśmy usłyszeć, że współczesny nauczyciel jest wszechstronny, jest alfą i omegą, łączy w sobie: niemiecką wytrwałość w ciężkiej pracy, brytyjskie poczucie obowiązku, rosyjską gotowość zgłębiania ludzkiej duszy, mądrość Żydów, cierpliwość chińskiego chłopa, a przy tym wszystkim jest oczywiście Polakiem!
Gromkie brawa były dowodem, że młodzi artyści stanęli na wysokości zadania. Występ bardzo się wszystkim podobał.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Starosta Kazimierski, p. Jan Nowak, który złożył podziękowania Gościom za przybycie, pogratulował nagrodzonym nauczycielom i podziękował za organizację uroczystości. Skierował także kilka miłych słów pod adresem wykonawców części artystycznej, a w dowód uznania przekazał im pocztówki multimedialne promujące powiat kazimierski.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline