Starostwo Powiatowe

SPOTKANIE W SPRAWIE PLANU BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Z KRAKOWA DO KIELC

sciezkigal

W Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej w dniu 4 lutego odbyła się konferencja poświęcona planom budowy ścieżki rowerowej biegnącej od Krakowa, poprzez Kazimierzę Wielką, całe Ponidzie - do Kielc, w ramach projektu Europejskiego Zrzeszenia Cyklistów EuroVelo. Było to już drugie spotkanie w tej sprawie; pierwsze odbyło się we wrześniu 2012 r. Początkowa trasa rowerowa miała dotyczyć Kazimierzy, potem planowano przedłużenie jej do Wiślicy, Pińczowa, by w ostatecznej wersji dotrzeć do Kielc.

Część trasy planowanej ścieżki rowerowej na terenie woj. Świętokrzyskiego dotyczy 17 gmin na terenie 4 powiatów. W spotkaniu uczestniczyli - przeważnie w randze burmistrza lub wójta - przedstawiciele 16 gmin (wycofała się gmina Sobków, w jej miejsce swój akces zgłosiła gmina Małogoszcz) oraz starostowie zainteresowanych powiatów.

Urząd Marszałkowski reprezentowany był przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu Jacka Kowalczyka oraz głównego specjalistę Grzegorza Szczęsnego.

Europejskie Zrzeszenie Cyklistów reprezentowali Marek Zamana oraz prof. Andrzej Zalewski.

Obecny był także Tadeusz Kowalczyk Przewodniczący Swiętokrzyskiego Sejmiku Samorządowego.

Spotkanie otworzył Starosta Kazimierski Jan Nowak, który powitał zebranych samorządowców i zaproszonych gości oraz przedstawił założenia porozumienia, jakie zainteresowane samorządy winny podpisać, by następnie rady gmin mogły podjąć stosowne uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu. Kolejnym etapem byłby przetarg na wykonanie dokumentacji. Oprócz głównego tzw. korytarza istnieje możliwość włączenia się innych gmin z lokalnymi ścieżkami, łączącymi się z trasą główną i tworzącymi sieć umożliwiającą rekreację, wypoczynek, poznawanie regionu itp.

Na koordynatora projektu ścieżek rowerowych zaproponował Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.

Starosta podkreślił, że od strony Małopolskiej prace nad projektem są znacznie bardziej zaawansowane, gdyż uzyskał on priorytet w Regionalnym Programie Operacyjnym woj. Małopolskiego.

Po gorącej dyskusji wszystkie 16 gmin biorących udział w spotkaniu wyraziły wolę przystąpienia do projektu.

Uznano, że za wcześnie jest na podpisanie porozumienia, nieznane są bowiem koszty realizacji dokumentacji i samego przedsięwzięcia. Europejskie Zrzeszenie Cyklistów zobowiązało się do wstępnego skalkulowania wspomnianych kosztów oraz do przygotowania fiszki w celu złożenia wniosku do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, by projekt potraktowany został jako zadanie kluczowe, co znacznie uprościło by procedury przetargowe i wykonawcze.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline