Starostwo Powiatowe

W dniu 4 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. W sesji uczestniczyli także Prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego Stefan Marzec, Dyrektor Zespołu Placówek Opieki i Wychowania Zbigniew Zieleniewski, Prezes kazimierskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Halina Opilska oraz Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Roman Litwiniuk.

sesja

Radni wysłuchali sprawozdania z funkcjonowania Kazimierskiego Ośrodka Sportowego, które przedstawił Prezes KOS Stefan Marzec.

Zapoznali się również z informacją o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

- środków na dofinansowanie w 2014 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- przekształcenia Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej,

- uchwalenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2018

- uchwalenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

   w rodzinie na lata 2014-2016,

- określenia zadań i wysokości środków PFRON przypadających na realizację zadań dla Powiatu

   Kazimierskiego na rok 2014,

- uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2018,

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek z terenu powiatu kazimierskiego,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024,

- zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na rok 2014,

- zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach do kwoty 471.523,89 zł.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline