W dniu 4 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. W sesji uczestniczyli także Prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego Stefan Marzec, Dyrektor Zespołu Placówek Opieki i Wychowania Zbigniew Zieleniewski, Prezes kazimierskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Halina Opilska oraz Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Roman Litwiniuk.

sesja

Radni wysłuchali sprawozdania z funkcjonowania Kazimierskiego Ośrodka Sportowego, które przedstawił Prezes KOS Stefan Marzec.

Zapoznali się również z informacją o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

- środków na dofinansowanie w 2014 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- przekształcenia Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej,

- uchwalenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2018

- uchwalenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

   w rodzinie na lata 2014-2016,

- określenia zadań i wysokości środków PFRON przypadających na realizację zadań dla Powiatu

   Kazimierskiego na rok 2014,

- uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2018,

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek z terenu powiatu kazimierskiego,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024,

- zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na rok 2014,

- zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach do kwoty 471.523,89 zł.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.