Inwestycje drogowe w powiecie kazimierskim

powiat

W ubiegłym tygodniu miało miejsce ważne dla naszego powiatu wydarzenie, jakim była narada w gabinecie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa poświęcona aktualnym i przyszłym zadaniom inwestycji drogowych na terenie powiatu kazimierskiego. Oprócz Marszałka w naradzie uczestniczyli: Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak, Wicestarosta Powiatu Michał Bucki, Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damian Urbanowski oraz Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego Bernard Antos.

Na spotkaniu podsumowano realizację najważniejszej w ostatnich latach inwestycji drogowej Kraków - Busko-Zdrój. Starosta Powiatu Jan Nowak podziękował Marszałkowi za zrealizowanie inwestycji, która powstała pomimo wielu problemów.

Następnie omówiono plany związane z budową i modernizacją dróg wojewódzkich na okres nowej perspektywy unijnej 2014 - 2020. Najważniejszą dla Powiatu Kazimierskiego inwestycją jest modernizacja drogi Jędrzejów-Koszyce wraz z budową obwodnicy w Kazimierzy Wielkiej. Droga przebiegać będzie na terenie naszego powiatu przez gminy Bejsce, Kazimierza Wielka i Skalbmierz, a jej długość wynosi około 65 km. Należy podkreślić, że znaczna część tej inwestycji jest już wykonana, jak choćby odcinek Kazimierza - Skalbmierz, gdzie brakuje jedynie ok. 1 km na odcinku Kazimierza - Cudzynowice. Wicestarosta Michał Bucki podkreślił priorytetowy charakter w/w odcinka, co spotkało się z pełnym zrozumieniem ze strony Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Marszałek zadeklarował, że w miarę powstania możliwości finansowych dokończenie w/w odcinka nastąpi jeszcze w tym roku.

Pozwoli to na podróżowanie droga o bardzo wysokim standardzie na całym odcinku Skalbmierz – Kazimierza Wielka.

Ponieważ całkowity koszt inwestycji przekracza 300 mln złotych, realizowana będzie ona etapami. Starosta Jan Nowak podkreślił priorytetowe znaczenie, jakie w całej inwestycji zajmuje budowa obwodnicy Kazimierzy Wielkiej oraz odcinka w kierunku Koszyc - do granicy województwa.

Efektem narady było podjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego decyzji o przekazaniu środków finansowych na opracowanie koncepcji obwodnicy oraz na dokumentację dotyczącą wydania decyzji środowiskowej na cały odcinek drogi Jędrzejów - Koszyce.

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.