Powiatowa Komisja Lekarska sprawdza przydatność do Służby Wojskowej

 komisja1

W poniedziałek 17 marca, rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie kazimierskim. Powiatowa Komisja Lekarska pracuje w budynku krytej pływalni przy ulicy Kościuszki w Kazimierzy Wielkiej. Przebieg kwalifikacji z ramienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku Zdroju nadzoruje obecnie kpt. Krzysztof Blicharski, a od 20 marca jego obowiązki przejmie mjr Waldemar Sroka. W inauguracji prac tegorocznej Komisji uczestniczył Starosta Kazimierski Jan Nowak.

Wezwania do stawiennictwa w tegorocznej kwalifikacji otrzymało 253 mężczyzn oraz dwie kobiety z terenu 5 gmin powiatu kazimierskiego. Komisja lekarska określi ich zdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej. W powiecie kazimierskim od wielu lat przyznawanych jest najwięcej w regionie Świętokrzyskim kategorii „A”. Zgodnie z przepisami o wojsku zawodowym, kandydaci na żołnierzy zostają z urzędu przeniesieni do rezerwy. W czasie trwania kwalifikacji prowadzona będzie także kampania edukacyjna promująca Wojsko Polskie, zachęcająca do wstąpienia do armii zawodowej. Akcja kwalifikacyjna potrwa ponad 2 tygodnie - do 2 kwietnia.

Przewodniczącym Powiatowej Komisji Lekarskiej jest lek. med. Kazimierz Pietrzyk, zastępuje go lek. med. Grzegorz Cierpiała. Sekretarzem Komisji z ramienia Starostwa Powiatowego jest Jacek Sambór. Ponadto w Komisji pracują dwie pielęgniarki: Halina Szczepanik i Elżbieta Banasiewicz.

komisja2 komisja3

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.