Przeprowadzka Kazimierskich Strażaków do nowej strażnicy

straz1

W ostatnim tygodniu miała miejsce największa od lat przeprowadzka w Kazimierzy Wielkiej. Do swej nowej siedziby - strażnicy przy ul. Kolejowej przeniosła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą. Przeprowadzka rozpoczęła się w czwartek, 13 marca (na szczęście kazimierscy strażacy nie są przesądni) i na dzień 18 marca zaawansowana była w około 95 %. Pierwszym i najważniejszym zadaniem było przeniesienie stanowiska kierowania. Jest to dość skomplikowane zadanie, gdyż nie można powiesić kartki „straż chwilowo nieczynna”, lecz przez cały czas musi być zachowana ciągłość działania stanowiska. Łączność naziemną, a więc telefony alarmowe na czas niezbędny do przepięcia linii przez TP SA , sprawowała Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie. Trwało to zaledwie około 15 minut. Trudniejszym wyzwaniem było przeniesienie systemów i oprogramowania do nowego centrum dowodzenia. Cała akcja trwała około 5 godzin i prowadzona była z pomocą informatyków z Komendy Wojewódzkiej PSP, zdalnie kierowanych przez firmę „Abakus”, administrującą systemami. Przez te 5 godzin działało mobilne stanowisko kierowania zorganizowane przez Komendę Wojewódzką, dzięki czemu nawet w przypadku poważnej klęski żywiołowej czy pożaru nie byłoby żadnych zakłóceń ratowniczych spowodowanych przeprowadzką.

Priorytet przy przeprowadzce miała także jednostka ratowniczo-gaśnicza. Należało przeprowadzić samochody bojowe do boksów garażowych w nowej strażnicy oraz przerzucić cały sprzęt niezbędny do działań bojowych. Następnie przewieziono część magazynową, a więc środki chemiczne niezbędne do neutralizacji zagrożeń, paliwa, sorbenty do neutralizacji wycieków po wypadkach drogowych, środki pianotwórcze - było to również duże wyzwanie z racji znacznej objętości i ciężaru tych środków. Na koniec przeprowadziły się biura komendy powiatowej.

W ostatnich latach obserwuje się w Polsce sympatyczny zwyczaj przemarszu strażaków i pracowników wraz ze sprzętem przez miasto w przypadku zmiany siedziby jednostki - tak też się stało w Kazimierzy Wielkiej. Dzięki temu setki mieszkańców i przejezdnych mogły obejrzeć we wtorek 18 marca swoisty barwny korowód, który prowadził samochód komendanta powiatowego. Za samochodem szli strażacy w strojach bojowych oraz pracownicy cywilni. Obecny był powiatowy kapelan strażaków ks. Marian Fatyga. Kolumnę zamykały wszystkie wozy bojowe. Strażacki orszak przemierzył blisko 3 kilometrową trasę ze starej strażnicy, ulicami Sienkiewicza, 1 Maja i Kolejową, do nowej siedziby.

We wtorek gościł także - już w nowej strażnicy - Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Stanisław Woś, wraz z dwoma pracownikami komendy. Spotkali się oni ze Starostą Kazimierskim, a zarazem Prezesem Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych - Janem Nowakiem oraz szefostwem kazimierskiej PSP. Tematem spotkania była organizacja przez Kazimierzę Wielką Wojewódzkiego Święta Strażaka w dniu 16 maja br.

straz2 straz3
straz4 straz5

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.